Назад

Работодателите препоръчват да се преустанови колективното трудово договаряне


 • Да се преустанови колективното трудово договаряне препоръчват работодателите


  Национално представителните работодателски организации препоръчват на всичките си членове временно да преустановят колективното трудово договаряне, докато не бъдат приети с консенсус ясни и обективни критерии за определяне на размера на минималната работна заплата в страната. Това се посочва в писмо на представителните на национално ниво организации на бизнеса в България до председателите на браншовите организации, съобщиха от пресцентъра на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

  Работодателските организации изказват благодарност на председателите на браншовите структури за изразената подкрепа на искането за отмяна на минималните осигурителни доходи, както и на заявеното едностранно оттегляне от подписани предварителни споразумения в някои икономически дейности. "Писма-подкрепа получихме от много браншови организации, които правилно отчитат, че минималните осигурителни доходи (МОД) накърняват интересите на изрядните работодатели. Споделяме и констатацията, че МОД засягат правата и на работниците и служителите, доколкото ограничават заетостта, а по-високите осигуровки намаляват нетните трудови възнаграждения. В други случаи, в сивия сектор осигуряването се извършва на съответния праг вместо на по-високите реални възнаграждения", се посочва в писмото. Работодателските организации изразяват очакване кампанията за изпращане на писмени потвърждения за отмяна на МОД от страна на браншовите организации до ресорните министри да продължи, което ще демонстрира категоричната подкрепа на целия бизнес на това справедливо искане, се заявява още в писмото.

   


  Линк

 • Работодателите препоръчват да се преустанови колективното трудово договаряне до определяне на ясен механизъм за минималната заплата


  Национално представителните работодателски организации препоръчват на всичките си членове временно да преустановят колективното трудово договаряне, докато не бъдат приети с консенсус ясни и обективни критерии за определяне на размера на минималната работна заплата в страната. Това се посочва в писмо на представителните на национално ниво организации на бизнеса в България до председателите на браншовите организации, съобщиха от пресцентъра на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

  Национално представителните работодателски организации изказват благодарност на председателите на браншовите структури за изразената подкрепа на искането за отмяна на минималните осигурителни доходи, както и на заявеното едностранно оттегляне от подписани предварителни споразумения в някои икономически дейности.

  "Писма-подкрепа получихме от много браншови организации, които правилно отчитат, че МОД накърняват интересите на изрядните работодатели. Споделяме и констатацията, че МОД засягат правата и на работниците и служителите, доколкото ограничават заетостта, а по-високите осигуровки намаляват нетните трудови възнаграждения. В други случаи, в сивия сектор осигуряването се извършва на съответния праг вместо на по-високите реални възнаграждения", се посочва в писмото.

  Национално представителните работодателски организации изразяват очакване кампанията за изпращане на писмени потвърждения за отмяна на МОД от страна на браншовите организации до ресорните министри да продължи, което ще демонстрира категоричната подкрепа на целия бизнес на това справедливо искане, се заявява в писмото.

            


 • Работодателите спират колективното трудово договаряне

  Работодателите препоръчаха да се преустанови колективното трудово договаряне до определяне на ясен механизъм за минималната заплата.

  Национално представителните работодателски организации препоръчват на всичките си членове временно да преустановят колективното трудово договаряне (КТД), докато не бъдат приети с консенсус ясни и обективни критерии за определяне на размера на минималната работна заплата (МРЗ) в страната.

  Това се посочва в писмо на представителните на национално ниво организации на бизнеса в България до председателите на браншовите организации, съобщи БТА, като се позова на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

  Национално представителните работодателски организации изказват благодарност на председателите на браншовите структури за изразената подкрепа на искането за отмяна на минималните осигурителни доходи, както и на заявеното едностранно оттегляне от подписани предварителни споразумения в някои икономически дейности.

  "Писма-подкрепа получихме от много браншови организации, които правилно отчитат, че МОД накърняват интересите на изрядните работодатели. Споделяме и констатацията, че МОД засягат правата и на работниците и служителите, доколкото ограничават заетостта, а по-високите осигуровки намаляват нетните трудови възнаграждения. В други случаи, в сивия сектор осигуряването се извършва на съответния праг вместо на по-високите реални възнаграждения", се посочва в писмото на работодателите.

  Национално представителните работодателски организации изразяват очакване кампанията за изпращане на писмени потвърждения за отмяна на МОД от страна на браншовите организации до ресорните министри да продължи, което ще демонстрира категоричната подкрепа на целия бизнес на това справедливо искане, се заявява в писмото.

  В петък, без съгласие на работодателите, изтече допълнителният 10-дневен срок за договаряне на минималните осигурителни прагове. Работодателските организации оттеглиха всички подписи, поставени под тези договорености.

  Министърът на финансите Владислав Горанов каза вчера, че минималните осигурителни прагове трябва да се запазят, тъй като са добър инструмент срещу сивата икономика. Няма аргумент прагове, прилагани през 2016 г. да не могат да бъдат прилагани през 2017 година при очакван ръст на икономиката около 3%, вече потвърдени от международни финансови институции, коментира Горанов.

  За бизнеса обаче минималните прагове са ненужен инструмент, който увеличава сивата икономика, води до загуба на работни места и дисонанс в заплащането от отделните фирми.


  Линк

 • Работодателите спират колективното трудово договаряне


  Работодателите препоръчаха да се преустанови колективното трудово договаряне до определяне на ясен механизъм за минималната заплата.

  Национално представителните работодателски организации препоръчват на всичките си членове временно да преустановят колективното трудово договаряне (КТД), докато не бъдат приети с консенсус ясни и обективни критерии за определяне на размера на минималната работна заплата (МРЗ) в страната.

  Това се посочва в писмо на представителните на национално ниво организации на бизнеса в България до председателите на браншовите организации, съобщиха от пресцентъра на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

  Национално представителните работодателски организации изказват благодарност на председателите на браншовите структури за изразената подкрепа на искането за отмяна на минималните осигурителни доходи, както и на заявеното едностранно оттегляне от подписани предварителни споразумения в някои икономически дейности.

  "Писма-подкрепа получихме от много браншови организации, които правилно отчитат, че МОД накърняват интересите на изрядните работодатели. Споделяме и констатацията, че МОД засягат правата и на работниците и служителите, доколкото ограничават заетостта, а по-високите осигуровки намаляват нетните трудови възнаграждения. В други случаи, в сивия сектор осигуряването се извършва на съответния праг вместо на по-високите реални възнаграждения", се посочва в писмото.

  Национално представителните работодателски организации изразяват очакване кампанията за изпращане на писмени потвърждения за отмяна на МОД от страна на браншовите организации до ресорните министри да продължи, което ще демонстрира категоричната подкрепа на целия бизнес на това справедливо искане, се заявява в писмото.

  В петък, без съгласие на работодателите, изтече допълнителният 10-дневен срок за договаряне на минималните осигурителни прагове. Работодателските организации оттеглиха всички подписи, поставени под тези договорености.


  Линк

 • Работодателите препоръчват да се преустанови колективното трудово договаряне


  Национално представителните работодателски организации препоръчват на всичките си членове временно да преустановят колективното трудово договаряне, докато не бъдат приети с консенсус ясни и обективни критерии за определяне на размера на минималната работна заплата в страната.

  Това се посочва в писмо на представителните на национално ниво организации на бизнеса в България до председателите на браншовите организации, съобщиха от пресцентъра на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

  Работодателските организации изказват благодарност на председателите на браншовите структури за изразената подкрепа на искането за отмяна на минималните осигурителни доходи, както и на заявеното едностранно оттегляне от подписани предварителни споразумения в някои икономически дейности.

  "Писма-подкрепа получихме от много браншови организации, които правилно отчитат, че минималните осигурителни доходи (МОД) накърняват интересите на изрядните работодатели. Споделяме и констатацията, че МОД засягат правата и на работниците и служителите, доколкото ограничават заетостта, а по-високите осигуровки намаляват нетните трудови възнаграждения. В други случаи, в сивия сектор осигуряването се извършва на съответния праг вместо на по-високите реални възнаграждения", се посочва в писмото.

  Работодателските организации изразяват очакване кампанията за изпращане на писмени потвърждения за отмяна на МОД от страна на браншовите организации до ресорните министри да продължи, което ще демонстрира категоричната подкрепа на целия бизнес на това справедливо искане, се заявява в писмото.

   


  Линк

Назад