Назад

БТПП подкрепят промените в Търговския закон, спиращи кражбата на фирми


 • БТПП подкрепят промените в Търговския закон, спиращи кражбата на фирми  Българската търговско-промишлена палата подкрепя промените в Търговския закон, с които се слага край на кражбата на фирми. Злоупотребите се прекратяват с въвеждането на две последователни нотариални удостоверявания – на подписа и на съдържанието на документи, с които се прехвърля предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически документи.

  Промените в Търговския закон, с които цели да се ограничат случаите на злоупотреби при вписвания, заличавания и обявявания в търговския регистър или най-просто казано - кражбите на фирми са ход в правилната посока. Така председателят на БТПП Цветан Симеонов коментира законопроекта, който беше приет на първо четене в пленарна зала.

  С тези промени се правят изменения и в Закона за нотариусите и нотариалната дейност, с които се урежда изчисляването на проста такса при заверката на подпис и на съдържание и се вменява задължението на нотариусите да съхраняват оригинали от подадените за заверка документи

  По отношение производството по несъстоятелност законопроектът въвежда презумпции за неплатежоспособност, чиито цели са да улеснят доказването на състоянието на неплатежоспособност и да ускорят производството. 

   


  Линк

Назад