Назад

Работодателски организации искат отмяна на минималните осигурителни прагове


 • Отмяна на осигурителните прагове, иска бизнесът Отмяна на осигурителните прагове, иска бизнесът


  Да се отменят праговете за минимален осигорителен доход (МОД) призоваха четирите национално представени работодателски организации (НПРО) - БСК, КРИБ, АИКБ и БТПП. В писмо до министрите на социалната политика и на финансите те напомнят, че този подход увеличава сивия сектор и ограничава заетостта в отделни региони, сектори, предприятия и на уязвими социални групи с ниска квалификация, твърдят работодателските организации.

  Според тях, тези аргументи са представяни многократно и в препоръки на Европейската комисия, Световната банка и Международния валутен фонд.

  В писмото на бизнеса се казва още, че в годините след отключване на глобалната икономическа криза от 2008 г., административно определяните прагове за минимален осигурителен доход /МОД/ се разминават драстично с икономическото състояние на отделните сектори и предприятия, динамиката на заетостта, общата и секторна производителност на труда и ръста на цените.

  Бизнесът отново обръща внимание, че подобни механизми за определяне на прагове на МОД по отделни професии, длъжности и икономически дейности не се прилагат в нито една от държавите членки на ЕС. В ход е и увеличаване на ставките на осигурителните вноски за фонд „Пенсии" на ДОО, независимо от първоначално заявените намерения за отказ от увеличаване на данъчно осигурителната тежест.

  Същевременно по предложение и под натиска на синдикалните организации, в Наказателния кодекс бяха приети текстове за наказателно преследване на отклоняването от осигурителни задължения в значителни размери, което обезсмисля определянето на прагове за МОД, припомнят четирите НПРО. 

   


  Линк

 • Бизнесът иска отмяна на осигурителните прагове


  Национално представителните работодателски организации (НПРО) поискаха незабавна отмяна на праговете за минимален осигурителен доход. Това гласи официално съобщение, изпратено от БТПП. От КРИБ, БТПП, БСК и АИКБ са изпратили официалната си позиция до министрите на труда и социалната политика Зорница Русинова и на финансите Владислав Горанов. Работодателите искат незабавно да бъде отменен чл. 6, ал. 2, т. 3 на Кодекса за социално осигуряване, който регламентира определянето на минимален осигурителен доход по длъжности и икономически дейности. По този начин се определят минималните осигуровки за различните професии и длъжности. Работодателите заявяват и отказ от преговори за определяне на праговете за 2017 г. до приемане от социалните партньори и държавата на консенсусен модел за определяне на минимална работна заплата в България.

  Според работодателските организации в годините след световната икономическа криза от 2008 г. административно определяните прагове за минимален осигурителен доход се разминават драстично с икономическото състояние на отделните сектори и предприятия, динамиката на заетостта, общата и секторна производителност на труда и ръста на цените. Те припомнят, че и преди са заявявали, че този подход увеличава сивия сектор и ограничава заетостта в отделни региони, сектори и предприятия, както и на уязвими социални групи с ниска квалификация. Бизнесът подчертава, че същите препоръки многократно са отправяни и от Европейската комисия, Световната банка и Международния валутен фонд. Работодателите изтъкват, че подобни механизми за определяне на осигурителни прагове по отделни професии, длъжности и икономически дейности не се прилагат в нито една друга страна от ЕС.

  Работодателите също така настояват компетентните контролни органи да изпълняват в пълен обем и с висока ефективност законово регламентираните им задължения за драстично ограничаване на осигурителните измами и недекларирания труд, тъй като дадените им от закона правомощия са достатъчни за контрол и превенция.

   


  Линк

 • Работодателски организации искат отмяна на минималните осигурителни прагове


    Национално представителните работодателски организации (НПРО) поискаха незабавна отмяна на праговете за минимален осигурителен доход. Това гласи официално съобщение, изпратено от Българската търговско-промишлена палата (БТПП). От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), БТПП, Българската стопанска камара (БСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) са изпратили официалната си позиция до министрите на труда и социалната политика Зорница Русинова и на финансите Владислав Горанов.

  Организациите на бизнеса искат незабавно да бъде отменен чл. 6, ал. 2, т. 3 на Кодекса за социално осигуряване (КСО), който регламентира определянето на минимален осигурителен доход по длъжности и икономически дейности. По този начин се определят минималните осигуровки за различните професии и длъжности.

  Работодателите заявяват и отказ от преговори за определяне на праговете за 2017 г. до приемане от социалните партньори и държавата на консенсусен модел за определяне на минимална работна заплата в България.

  Според работодателските организации в годините след световната икономическа криза от 2008 г. административно определяните прагове за минимален осигурителен доход се разминават драстично с икономическото състояние на отделните сектори и предприятия, динамиката на заетостта, общата и секторна производителност на труда и ръста на цените. Според тях, този подход увеличава сивия сектор и ограничава заетостта в отделни региони, както и на уязвими социални групи с ниска квалификация. Бизнесът подчертава, че същите препоръки многократно са отправяни и от Европейската комисия (ЕК), Световната банка (СБ) и Международния валутен фонд (МВФ). Работодателите изтъкват, че подобни механизми за определяне на осигурителни прагове по отделни професии, длъжности и икономически дейности не се прилагат в нито една друга страна от ЕС.

  Работодателите също така настояват компетентните контролни органи да изпълняват в пълен обем и с висока ефективност законово регламентираните им задължения за драстично ограничаване на осигурителните измами и недекларирания труд, тъй като дадените им от закона правомощия са достатъчни за контрол и превенция.


  Линк

Назад