Назад

Бум на промишлени фирми в „Топ 100”


 • Бум на промишлени фирми в „Топ 100”


   
  ВАСИЛ ПЕТРОВ14.09.2011

  В 13-ата поредна класация на Българската търговско-промишлена палата „Топ 100” най-голямо е нарастването на броя на промишлените фирми, сочат данните. Сега те са 26% на сто от всички, срещу 17 на сто през 2010 г. При строителните фирми е отбелязан срив от 19 на 9 на сто.
  Правена е и друга класация за фирмите, успели за последната година да започнат да работят на печалба, и в нея отново преобладават фабриките и заводите - 52 на сто.
  В „Топ 100” най-много са икономическите субекти от Югозападния район – 55 на сто, а най-малко – едва 4 процента от Северозападния. 
  Делът на фирмите, участващи в класациите на БТПП, формират 81,5% от БВП на страната през 2010 г., (70,474 млрд. лв.) при 76,43% от БВП за 2009 г.
  От палатата припомниха, че всяка фирма може да провери самостоятелно своето място на сайта на БТПП и да остане трайно в класацията, ако представи своя отчет за 2010 г.
  „Резултатите от класацията са доказателство за нормализацията на българския бизнес и възможностите да се работи успешно дори в условията на криза”, каза председателят на БТПП Цветан Симеонов. „Предприемачите, предпочели да не затворят фирмите си, а да останат на пазара, направиха правилен избор”, допълни той. 

  Линк

Назад