Назад

"Трейшън клифс голф енд СПА резорт" оглави Топ 100 на компаниите


 • "Трейшън клифс голф енд СПА резорт" оглави Топ 100 на компаниите


   
  „Трейшън клифс голф енд СПА резорт“ ЕАД оглави тазгодишната класация Топ 100 на Българската търговско-промишлена палата за най-бързо развиваща се компания по ръст на приходите от продажби. Дружеството е отчело през миналата година продажби за 20.12 млн. лв., което представлява ръст от 7 699 % спрямо 2009 г. 
  На второ място се нареди „Българска енергетика“ АД , която отчита 2 222% увеличение на приходите от продажби, които са скочили на 33.62 млн. лв. през миналата година. С ръст от 2011 % до 2.36 млн. лв. „Динамо Севлиево“ ООД е дружеството, което допълва челната тройка в най-авторитетната част от класацията. С нея искаме да докажем, че даже в условията на криза българските фирми също могат да работят, заяви председателят на БТПП Цветан Симеонов. Класацията показва, че нашата икономика, след всичките перипетии през които премина, вече е стабилна и предсказуема. Освен това се оказва, че за оцеляването на компаниите в тези трудни условия средните мениджърски умения вече не са достатъчни, допълни Симеонов. По думите му рейтингът е подготвен след обработката и съпоставката на счетоводните отчети на 5059 фирми, които дават 81.05% от брутния вътрешен продукт на страната. 
  Тази година основните критерии, по които се подреждат фирмите, са променени. Не е взет под внимание обемът на продажбите, защото този критерий подрежда напред компаниите монополисти, за чиито обществен контрол има какво още да се желае, е мнението на председателя на БТПП.
   „Орифлейм България“ ЕООД е първа сред фирмите, класирани по максимална величина на печалбата на 100 лв. собствен капитал. Тя е 15. 4 хил. лв. , при 770 хил. лв. положителен финансов резултат за 2010 година. Нетните приходи от продажба на компанията за миналата година са 19.26 млн. лв. „Силвър дей“ ЕООД се нареди на второ място с 2 200 лв. печалба на 100 лв. собствен капитал. Годишната нетна печалба на компанията за 2010 г. е 22 хил. лв., при 197 хил. лв. нетни продажби. „Унивег България“ ЕООД е трета в категорията с 2 117.86 лв. печалба на 100 лв. собствен капитал. Компанията приключи 2010-а с 593 хил. лв. нетна печалба, при 12.59 млн. лева нетни продажби.
   Публичните компании „БГ Агро“ и „Агрия груп холдинг“ пък оглавиха класацията в категорията по рентабилност на приходите за 2010 година. „БГ Агро“ застана начело с печалба на 100 лева с приходи от 2 927.40 лева. Финансовият резултат на компанията за миналата година (на неконсолидирана база) е 6.09 млн. лева, като нетните приходи от продажби са в размер на 208 хил. лева. Положителният резултат се дължи най-вече на приходите от дивиденти, които групата е получила през 2010 година в размер на 5.84 млн. лева. Те се свиват за година с 6.06%. „Агрия груп холдинг“ е на второ място в тази категория с показател от 2 670.77 лева. Печалбата на групата за миналата година е 3.47 млн. лева. Неконсолидираните продажби на „Агрия“ достигат в края на отчетния период 130 хил. лева, а финансовите постъпления (основно от дивиденти и положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти) са в размер на 3.86 млн. лева, което е почти без промяна на годишна база. Трети в тази категория на класацията е „Вано трейд ауто“ (търговия). Печалбата на компанията на 100 лв. приходи в случая е 1 897.16 лева. Печалбата й за 2010 г. е в размер на 9.35 млн. лева.

  Линк

Назад