Назад

NEWS.bg - Не ни трябват полицаи, които искат 20 заплати, за да ни пазят, обяви бизнесът


  • Не ни трябват полицаи, които искат 20 заплати, за да ни пазят, обяви бизнесът


    Линк

Назад