Назад

БТПП спасява бизнеса с нови мерки за развитие


 • БТПП спасява бизнеса с нови мерки за развитие
   
  БТПП спасява бизнеса с нови мерки за развитие
  Председателите от системата БТПП решиха на свое заседание да се приемат пакет от мерки за развитие на бизнеса като условие за участие в обсъждането в НСТС за приемане на мерки за борба с бедността.
  Съветът на председателите на регионални търговско промишлени палати и камари при Българската търговско-промишлена палата се проведе при домакинство на Русенска търговско-индустриална камара.
  На заседанието беше дискутирана Дунавската стратегия като шанс за развитие на българските региони, с участието на арх. Белин Моллов, консултант по европейски проекти.
  Съветът на председателите на регионални търговско-промишлени палати и камари обсъдиха възможностите на новия програмен период 2014-2020 и формите на финансиране, които ще са по-ефективни и стимулиращи бизнеса. В рамките на гостуването в Русе Цветан Симеонов проведе среща с областния управител на Русенска област Пламен Стоилов, на която бяха разгледани плановете за подобряване на икономическата среда в региона и разширяване на взаимозействието между държавните органи и РТП Камара.

Назад