Назад

Искат повече преференции за потребителите на биомаса


 • Искат повече преференции за потребителите на биомаса
   
  Трябва да има целенасочена държавна политика за популяризиране и масово внедряване на технологиите за
   оползотворяване на биомасата като алтернативен енергоизточник, това заявиха представители на Асоциация за енергийно оползотворяване на биомаса (АЕОБ).
   
  Според АЕОБ може да се предоставят грантови схеми и преференции за потребителите в бита при инвестиране в замяна на горивната база от конвенционални горива на биомаса, посочи Николай Вангелов, прокурист на АЕОБ. В момента финансовите стимули за потребителите се изчерпват с предоставянето от Световната банка на грант до 20% при теглене на целеви кредит за прилагане на мерки по енергийна ефективност и това покрива лихвите по обслужване на кредите, отпуснат от търговските банки, посочи Вангелов.
   
  Ако за кредит кандидатства цяла сграда, то може да се получи максимален грант от 35%, но държавната политика в европейски държави е да финансира до 50% от подобни проекти, добави той. От АЕОБ настояват и тук да има подобни преференции.
   
  По изчисления на асоциацията отоплението на биомаса излиза по-евтино в сравнение с всички останали конвенционални източници, както и производството на енергия от биомаса е по-евтино в сравнение с това от слънце и вятър. По-скъпо излиза произвеждането на топлинна енергия от когенерации, използващи биомаса, отколкото директното отопление с биомаса, защото при когенерациите топлофикациите слагат допълнителна надценка, посочиха от АЕОБ.
   
  Според оценки на експерти на асоциацията делът на техническия потенциал на твърдата биомаса е 34% от общия потенциал на възобновяемите енергийни източници в България и неговото усвояване трябва да стане национален приоритет.
   
  Цветан Симеонов, председател на БТПП, посочи, че темата е важна за икономиката и обществото, защото българската продукция продължава да бъде високо енергоемка. Икономиката не е достатъчно ефективна и всяка стъпка, която може да помогне, е добре дошла, каза Симеонов.
   
  От АЕОБ предлагат да се създадат клъстери между заинтересовани пазарни субекти като фирми в дърводобива, транспортни и логистични структури, производители на биогорива и фирми, предлагащи съоръжения за оползотворяване на биомасата, а също и да се намалят корпоративните данъци на фирмите в този бранш и да се създадат по-прости и ясни административни процедури при инвестиране в производство на горива от биомаса, технологии и съоръжения за използването им.
   

  Линк

 • БТПП подкрепи рационалното използване на алтернативни енергийни източници  BTA

   
  София (11 септември 2011) В националния пресклуб на БТА се състоя съвместна пресконференция на Асоциацията за енергийно оползотворяване на биомаса /АЕОБ/,Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ и Акционерно дружество "Ерато" на тема:Рационалното използване на алтернативни енергийни източници. Пресфото БТА снимка: Елена Дикова 
  За повече преференции към потребителите на биомаса за отопление и в производството призоваха от асоциация
  София, 11 септември /Мара Барева, БТА/
  Трябва да има целенасочена държавна политика за популяризиране и масово внедряване на технологиите за оползотворяване на биомасата като алтернативен енергоизточник. Това заявиха на пресконференция в пресклуба на БТА представители на Асоциация за енергийно оползотворяване на биомаса /АЕОБ/. Според АЕОБ може да се предоставят грантови схеми и преференции за потребителите в бита при инвестиране в замяна на горивната база от конвенционални горива на биомаса, посочи Николай Вангелов, прокурист на АЕОБ. В момента финансовите стимули за потребителите се изчерпват с предоставянето от Световната банка на грант до 20 процента при теглене на целеви кредит за прилагане на мерки по енергийна ефективност и това покрива лихвите по обслужване на кредите, отпуснат от търговските банки, посочи Вангелов. Ако за кредит кандидатства цяла сграда, то може да се получи максимален грант от 35 процента, но държавната политика в европейски държави е да финансира до 50 процента от подобни проекти, добави той. От АЕОБ настояват и тук да има подобни преференции. По изчисления на асоциацията отоплението на биомаса излиза по-евтино в сравнение с всички останали конвенционални източници, както и производството на енергия от биомаса е по-евтино в сравнение с това от слънце и вятър. По-скъпо излиза произвеждането на топлинна енергия от когенерации, използващи биомаса, отколкото директното отопление с биомаса, защото при когенерациите топлофикациите слагат допълнителна надценка, посочиха от АЕОБ.
  Според оценки на експерти на асоциацията делът на техническия потенциал на твърдата биомаса е 34 процента от общия потенциал на възобновяемите енергийни източници в България и неговото усвояване трябва да стане национален приоритет.
  Цветан Симеонов, председател на БТПП, посочи, че темата е важна за икономиката и обществото, защото българската продукция продължава да бъде високо енергоемка. Икономиката не е достатъчно ефективна и всяка стъпка, която може да помогне, е добре дошла, каза Симеонов.
  От АЕОБ предлагат да се създадат клъстери между заинтересовани пазарни субекти като фирми в дърводобива, транспортни и логистични структури, производители на биогорива и фирми, предлагащи съоръжения за оползотворяване на биомасата, а също и да се намалят корпоративните данъци на фирмите в този бранш и да се създадат по-прости и ясни административни процедури при инвестиране в производство на горива от биомаса,  технологии и съоръжения за използването им.
   
  /РУМ/

  Линк

Назад