Назад

BTV - Вишисти - много, но не с подходящите знания


  • На глобалния форум на GS1 в Брюксел присъстват 760 представители от 89 държави    Линк

  • Вишисти - много, но не с подходящите знания    Линк

Назад