Назад

Повечето членове на БТПП са на мнение да се запази частично цялостната организация на усвояване на европари у нас


 • Повечето членове на БТПП са на мнение да се запази частично цялостната организация на усвояване на европари у нас


   
  Готвят се нещата за новия програмен период след 2014 година, като има добър диалог с министър Томислав Дончев. Това заяви в Русе на пресконференция председателят на БТПП Цветан Симеонов в присъствието на Валери Андреев - изпълнителен директор на Национална Компания Индустриални Зони.


  Г-н Симеонов сподели, че са подготвени интересни инициативи, които ще се представят по време и след Пловдивския панаир. Те са насочени към облекчаване живота на бизнеса и подобряване на икономическата среда. 
  Подготвя се документ, за който се изрази надежда, че ще бъде полезен. Той ще предвижда промени в досегашната система. Противоречиви са мненията на различните регионални палати за това дали да има сериозни промени в цялостната организация на усвояване на европари или по - малко. Става дума за това дали да се прави мегаминистерство на евроинтеграцията, където да се обединят всички отдели от досегашните министерства или да се запазят досегашните отдели в министерствата, но да се засилят малко функциите на министерство на европейската интеграция. Като че ли се очертава положението да се запази досегашната структура на усвояване на фондовете, но министерството да получи по - ясни задължения и права, които да упражнява по - интензивно. Касае се за забавяне на срокове, липса на достатъчен капацитет, неунифицирани още документи, многократно връщане на документи при условие, че има договорка да се изчерпят с един преглед всички забележки към вносителя и др.


  Тези недостатъци съвсем не са отстранени, както се очакваше, заяви Симеонов. Поради неграмотни и злонамерени чиновници понякога се пропиляват усилията на много хора въпреки добрата воля на на й- високо държавно равнище в намерението да се привличат и задържат инвестиции. 

  Линк

Назад