Назад

На какво ни научи икономическата криза


 • На какво ни научи икономическата криза  <

   Председателят на БТПП г-н Цветан Симеонов  пред сп. „Право и бизнес”

  Цветан Симеонов е Магистър по право от СУ „Климент Охридски” със следдипломни квалификации по „Международната продажба на стоки по правото на Великобритания, САЩ, Австралия и Нова Зеландия”, „Международен арбитраж”, „Патентно право”, както и „Трудово право и социални отношения”. Професионалният път на г-н Симеонов включва стаж в Софийски районен съд и различни позиции в структурата на БТПП от 1981 година до днес. От 2009 оглавява управителния съвет на БТПП.    ПРАВО & БИЗНЕС Какво представлява БТПП и с какво практически е полезна на бизнеса в страната?
   
  ЦВЕТАН СИМЕОНОВ Българската търговско-промишлена палата е една доказана институция в продължение на 116 години след началото на едно от първите сдружения на българските предприемачи. Днес Палатата като най-голямата работодателска организация по данните от последното преброяване продължава да изпълнява систематично своята мисия да бъде надежден защитник на преобладаващите и балансирани интереси на всеки бизнес, избрал добрите условия на страната ни. Ние на практика работим за подкрепа на финасовата стабилност и устойчивото развитие на средата за правене на бизнес. 
  Нашите фирми като значителна част от инициативната българска икономика, успяха да съхранят голяма част от компетентните си работници и специалисти, за да може сега - в средата на 2011 г., реално да се почувстват сигналите на съживяването след тежките кризисни месеци. Надеждата ни е след очертаващото се начало на растежа да установим още по-устойчива и предвидима макроикономическа рамка и да се съхрани равното третиране на инвеститорите. Едновременно с това БТПП развива връзките си с международни организации, в чиято система работи, изпълнява ангажиментите си като парнтьор на редица европейски палати в рамките на Асоциацията на Европейските Търговско-промишлени палати – Европалати и продължава да развива отличните отношения със своите съседи. През миналата година в качеството си на председател на Бизнес съвет на Черноморското икономическо сътрудничество, а през тази година, в качеството си на председател на Асоциацията на балканските палати. 
  Работата на Палатата е насочена, освен в традиционните области като
  предоставянето на все повече информация за възможностите на фирмите, произтичащи от Единния европейски пазар, 
  информация за нови възможности за пласиране на продукцията на пазарите в страни с висок ръст на икономиките, както и 
  изготвяне на прогнози за неговото поддържане извън Европейския съюз. 
  Ние сме активни участници в предлагането и реализирането на мерки за ускоряване и облекчаване на процедурите по ефективно усвояване на европейските фондове, както и поддържаме мерките във финансовата сфера, които осигуряват устойчивост на икономическата среда. Готови сме за консултации и по нетипични за България въпроси, каквато е продажбата на бизнес, плавното протичане на процеси за ликвидация и други. Предлагаме и съдействаме за реализирането на мерки за ускоряване и облекчаване на процедурите по ефективно усвояване на европейските фондове, както и поддържаме мерките във финансовата сфера, които осигуряват устойчивост на икономическата среда. Предоставяме и знания за необходимите мерки за навременна и бърза продажба или придобиване на компании.
  Имаме многобройни участия и редовно представяме и защитаваме наши становища във водещи комисии на 41-вото Народно събрание, Националния съвет за тристранно сътредничество и още над двеста консултативни съвета, работни групи и комисии, винаги насочени към защита на балансираните интереси на фирмите в България.

  ПРАВО & БИЗНЕС Как смятате, че би могла да се съживи икономиката ни и какво е отношението Ви към високите лихви по кредитите и депозитите ?

  ЦВЕТАН СИМЕОНОВ Наскоро в БТПП заедно с БАН и редица научни звена официално беше дадено началото на Съвет по иновации. Целта е науката и бизнесът да имат повече точки за среща на интересите си, така че страната ни и българският бизнес като цяло да предлагат повече стоки с висок принаден продукт, отколкото да изнасяме суровини. Макар, че сред нашите 52 хиляди членове големите предприятия са с по-голям дял, отколкото като цяло в балгарската икономика, все пак преобладават малките и средните предприятия. Насърчаваме всички  да се насочват или да въвеждат нови модерни стандарти и начини на управление , да спестяват суровини и енергия , защото тези стъпки са определящи, за да бъдат производствата и услугите конкуринтни и да се намира за тях по-лесно пазар.
  Ежегодната ни класация, основана на счетоводните отчети на фирмите, показват,че с по-голям шанс са производства, в които има висока степен на добавена стойност – електротехнически и електронни изделия и технологии, фармация, машиностроене и по-специално резервни части за автомобилните индустрии на други страни, защото тяхното присъствие на пазара ще е по-устойчиво. 
  От услугите могат да се изброят IT услугите, аутсорсването на различни услуги (логистика, транспорт и други). Опитваме се да насърчаваме развитието на хранително-вкусовата продукция както миналата така и тази година ще организираме и направим „Био-еко” изложба на хранителни продукти и това е една линия, която трябва да продължи да насърчава българските производители, защото говорим за навлизане на тези продукти в по-високия ценови сегмент.
  Що се отнася до въпроса за лихвените нива в българската банкова система, считаме, че предстои процесна тахното снижаване, а това е предпоставка за ускоряване ръста на икономиката.

  ПРАВО & БИЗНЕС Някакви прогнози и препоръки за близките месеци. 

  ЦВЕТАН СИМЕОНОВ По всички въпроси, засягащиикономиката на страната, Палатата изразява аргументирани позиции пред правителството. Така например по въпроса за увеличаването на минималната работна заплата се видя, че обявеното увеличение вече оказва натиск и по-високите нива на запащане с претенции за увеличение, при тове не без участието на синдикатите, което е поредният им опит да се иска нещо, което не е изработено – видяхме до къде води такъв консуматорски подход.
  Нашите членове смятат, че такава мярка ще е от вреда главно за най-дребния бизнес, който така ще свие своя пазарен дял и това ще доведе до закриването на още малки и средни предприятия. А знаем, че по всички модерни икономически теории, МСП са двигателят на всеки растеж и устойчиво развитие в модерните държави.

  ПРАВО & БИЗНЕС Възможно ли е да се намали броят на работодателските организации в страната ни?
   
  ЦВЕТАН СИМЕОНОВ Възможно е всичко, обаче както е известно, въпросът е свързан с наличието на политическа воля и основаването на световно приети критерии, а не на въвеждането на въвеждането на „нашенски” такива. И сега по силата на действащото законодателство, в това число ратифицираните конвенции в тази област това са Кодекса на труда и прякото приложение на конституционните текстове държавата няма право да разпуска създадена синдикална или работодателска организация, а съдът не може да отказва вписването или да се позовава на някаква целесъобразност. Затова ние продължаваме да настояваме за продължаващото приложение на няколко международно признати правила, без които не може да съществува всяка една работодателска организация. 
  Също така приемаме да бъдат завишени критериите за представителност на работодателските организации, но това е логично да става в рамките на по-високи критерии и за синдикалните организации на работниците, за да има баланс и равнопоставеност.

  ПРАВО & БИЗНЕС Може ли да се каже, че настоящата икономическа криза ни научи на нещо? Какво е то?

  ЦВЕТАН СИМЕОНОВ Може да научи само онези, които са разбрали, че човешкия труд, произвежданата стока или предлаганата услуга струват точната цена, която е готов да даде пазарът. Нищо не може и не бива да се разпределя, ако не е произведено. Да бъде „вдигано” със административно решение или със съобщение в пресата. Тези времена доведоха и до нашата хиперинфлация и до фалита на 19 т.н. банки. Тези времена 1996-97 не бива повече да се повтарят. В противен случай, ще плащат нашите наследници. 
  Иначе за някои производства постепенно се стигна до завършването на ерата на субсидиите. Поредната модернизация на правилата на обществените поръчки и сроковете при силната пазарна конкуренция ще бъдат най-важният аргумент за внасяне на нова доза справедливост в разходването на обществен ресурс. В законопроекта се предлага въвеждане на опростени процедури за договори за строителство, които имат стойност от 240 хил. лв. до 2 млн. лв. и за договори за доставки, услуги, конкурс за проекти – над 60 хил. лв. до праговете по регламента на Европейската комисия, издаден на основание чл. 69 от Директива № 2004/17/ЕО. 
  БТПП приема, че предлаганото в законопроекта снижаване на праговете ще се отрази благоприятно върху прозрачността на процедурите за възлагане на обществени поръчки, а освен това, отчасти тази промяна се налага и заради хармонизация с европейското право.
  Тук обаче ние като работодателска организация имаме и още едно важно очакване – казахме го наскоро в заседание на Икономическата комисия на парламента. Когато става дума за изискванията към системата на обществените поръчки а също и за харчене/усвояване на публични средства, да няма оправдания за ограничаване на прозрачността на основата на  познатата”търговска тайна”. Така ако с приключването на един конкурс се качват в интернет офертите на всеки от поставените на първите три места, тогава и конкурентите и наблюдаващите органи по всяка една поръчка ще могат веднага да реагират, ако една поръчка бъде „спечелена” извън предварително определените правила. Така на държавата и на общините ще излиза по-евтино и на бизнеса ще е по изгодно. Като се знае, че с приключването на конкурса всичко става прозрачно, няма да имаме измислени условия и ще намалеят дългите процедури по обжалване.

Назад