Назад

БГНЕС - Бизнесът: Институциите не изпълняват поетите ангажименти в енергетиката


  • Бизнесът: Институциите не изпълняват поетите ангажименти в енергетиката


    Неизпълнението от страна на институциите на поетите през лятото и есента на миналата година ангажименти за реформи в енергетиката беше основна тема на проведената в БСК късно вечерта във вторник работна среща на работодателските организации в България. В дискусията участваха ръководствата на четирите национално представителни работодателски организации (НПРО) - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Браншовата асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българската камара на химическата промишленост (БКХП), Българската минно-геоложка камара (БМГК), Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) и големи предприятия от базовата индустрия, съобщиха от БСК. По време на срещата беше констатирано, че въпреки поетите ангажименти и обещания, до момента институциите не са предоставилип правителствен проект на Пътна карта за реформи в енергетиката, посочват работодателите. Според тях не е направен пълен анализ на изграждането и дейността на ВЕИ по отношение спазване на законовите процедури, вкл. разрешение за въвеждане в експлоатация, дата на присъединяване, определена цена и мощност за изкупуване, форми на финансиране и произхода на средствата за тяхното изграждане и т.н. (Анализът трябваше да е готов до 15.10.2015 г., но и към настоящия момент НПРО не разполагат с него, въпреки многократните напомняния и последвалите обещания от страна на министъра на енергетиката). Не е предоставено и решение относно включване на добавка „Задължение към обществото“ и към цените на ел. енергията за износ за страни, нечленуващи в ЕС, както и анализ на методологията за ценообразуване, използвана от КЕВР и систематизиране на необходимата промяна в методиката и законодателството, се посочва в оценката на бизнеса. Липсва каквото и да било движение и по останалите предложения на бизнес организациите, като практически е изпълнена само една от предложените от НПРО мерки - забраната за изкупуване по преференциални цени на ел. енергия от биомаса от обекти, въведени в експлоатация след 01.01.2016 г., заключават още работодателските организации. Обща бе констатацията на участниците в срещата, че е налице пълно неглижиране на споразумението с работодателските организации по отношение реформите в енергетиката. Това налага активизиране на общите действия на индустрията с цел рестартиране на диалога с институциите и ускоряване решаването на проблемите, категорични са представителите на бизнеса. От страна на БАМИ информираха, че след тяхно писмо до всички български евродепутати и до еврокомисаря Кристалина Георгиева, с което се иска ускоряване на нотификацията на Наредбата за намаляване на тежестта от разходите за енергия от ВЕИ, е получен „формален, бюрократичен отговор“ от страна на Европейската комисия, който практически прехвърля отговорността за забавянето на този процес към българското правителство. По данни на браншовата асоциация, загубите на металургичната индустрия от неприлагането на наредбата възлизат на повече от 600 млн. лв. месечно, което крие реалната опасност от затваряне на големи производствени мощности в близките месеци, с всички произтичащи от това негативни последици за българската икономика, вкл. за пазара на труда. Участниците в срещата набелязаха предварителен план за общи действия, който предстои да бъде оповестен и поетапно изпълняван. Бяха обсъдени и нови идеи за преодоляване на проблемите в енергетиката, които да бъдат представени на вниманието на институциите. Информация за изпълнението на набелязаните действия ще бъде оповестяване своевременно./БГНЕС

     


    Линк

Назад