Назад

БТПП проучва възможности за нови пазари на български продукти в Африка


 • Съветът за иновации към БТПП организира семинар по JEREMIE на Пловдивския панаир


   
  99 прочитания, 
  В рамките на Международния технически панаир в град Пловдив Съветът за иновации при БТПП организира информационен ден за представяне на инициативата „Съвместни европейски ресурси в подкрепа на микропредприятията и на средните предприятия“ (JEREMIE) и възможностите, които тя предоставя за финансиране на българските фирми. Събитието ще се проведе на 27 септември 2011 г. в Палата № 18 от 11.00ч. 
   
  Гаранционният фонд по JEREMIE вече започна работа, след като на 14 юли главният изпълнителен директор на Европейската инвестиционна банка Ричард Пели подписа споразумение с петте банки, които ще обслужват процеса.
   
  Обединена българска банка, ПроКредит, Райфайзенбанк, СИБанк и УниКредит Булбанк трябва да осигурят заеми в размер на €340 млн. срещу гаранция от 78 млн. евро, а останалите 60 млн. евро ще е вноската на държавата.
   
  Избраните банки ще отпускат заеми при преференциални условия на българските малки и средни предприятия. 
  Финансовият инструментът се ръководи в България в рамките на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” от Европейския инвестиционен фонд.

  Линк

 • БТПП проучва възможности за нови пазари на български продукти в Африка
   
  Трябва да намерим нови пазари за българските продукти в африканските страни. Това съобщава регионалният представител на Българската търговско промишлена палата за Южна Африка Райчо Илиев в писмо до председателя на управителния съвет на БТПП Цветан Симеонов.
  Проучване възможностите за бизнес в Замбия осъществено от Илиев е показало, че страната е включена в инициативата на Европейския съюз „Всичко освен оръжие”, според която целият внос в ЕС от най-слабо развитите страни е безмитен и освободен от квоти, с изключение на оръжията. Правителството на Замбия усилено търси чуждестранни инвеститори чрез Замбийската агенция за развитие, основана през 2007 г., която обединява редица инициативи за насърчаване на търговията и инвестициите. Страната изпълнява програма за реформа в търговията, в контекста на по-широк пакет за либерализация, които включват значително намаление на вносните мита и другите такси, премахването на количествените ограничения и експортните такси, въвеждането на пазарно-определян валутен курс и инициативи за насърчаване на износа. Въз основа на тези реформи и като използва индекса на търговските ограничения на МВФ, Замбия има един от най-либералните търговски режими в Африка.
  Населението на страната е 12 милиона души. В страната има установена многопартийна демокрация с правителство и президент, който е държавен глава и се избира с мандат от 5 години. Налице е стабилна правна среда, управлявана от върховенството на закона. Развитието на икономиката на страната се базира на добива на медна руда, правителството разбира необходимостта от диверсификация на икономическите дейности за намаляване на зависимостта на страната от медната индустрия, както и необходимостта от използването на други елементи от богатата ресурсна база на Замбия и насърчава земеделието, туризма, добива на скъпоценни камъни и производството на електроенергия от ВЕЦ. 
  Главният изпълнителен директор на Асоциацията на търговско-промишлените палати на Замбия Приска Чикваши е поканила България да вземе участие в Международния търговски панаир в Лусака през следващата година.
  Представителят на БТПП Райчо Илиев е бил информиран, че износът на захар на Замбия за европейския пазар може да се увеличи до над 430 000 т. годишно. На срещи в Министерство на земеделието и кооперациите е станало ясно, че държавата субсидира малки фермери с 180 000 т. торове, доставени след проведени обществени поръчки и се интересува от земеделско оборудване, напоителни системи и обучение.

  Линк

Назад