Назад

БТПП и Федерацията на научно-техническите съюзи ще възраждат инженерните науки у нас


 • БТПП и Федерацията на научно-техническите съюзи ще възраждат инженерните науки у нас


   
  Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) и Българската търговско - промишлена палата (БТПП) ще работят съвместно за възраждането на инженерните науки и търсенето на нови възможности за финансирането на иновациите. Това стана ясно на среща между председателите им академик Васил Сгурев и Цветан Симеонов, които решиха да бъде изготвен нов Меморандум към действащото Споразумение между двете организации. 
   
  Цветан Симеонов отправи покана до ФНТС за участие в Съвета по иновации при Палатата. Разгледани бяха възможностите за участие със съвместни проекти по подходящи програми на ЕС. От страна на ФНТС беше предложено БТПП да участва в “Технологичен форум” през месец ноември по проблеми на бизнеса, проучвания за изследване и технологиии.
   
  Двете неправителствени организации ще си сътрудничат в обучение и тестване по програмата на European Computer Driving License (Европейски сертификат за компютърни умения, ECDL). Федерацията притежава лиценз за Сертификационната програма.
   
  На срещата бяха коментирани и идеи за съживяване на фундаменталната наука чрез участие в Национална програма за фирми с ясни приоритети в областта на научните изследвания и иновации и за тяхното прилагане. БТПП и Федерацията на научно-техническите съюзи ще работят за изготвяне на предложение до държавните органи да се търсят пътища за съживяване на инженерните науки, финансиране в иновации за скъсяване на пътя от идеята до внедряване на крайния продукт.

  Линк

Назад