Назад

БТПП и Федерацията на научно-техническите съюзи ще работят за съживяване на инженерните науки и финансиране на иновации


 • БТПП и Федерацията на научно-техническите съюзи ще работят за съживяване на инженерните науки и финансиране на иновации


   
   За актуализиране на сътрудничеството между Федерацията на научно-техническите съюзи и БТПП разговаряха председателят академик Васил Сгурев и председателят на БТПП Цветан Симеонов. Ще бъде изготвен нов Меморандум към действащото Споразумение между двете организации.
  Цветан Симеонов отправи покана до ФНТС за участие в Съвета по иновации при Палатата. Разгледани бяха възможностите за участие със съвместни проекти по подходящи програми на ЕС.
  От страна на Федерацията на научно-техническите съюзи беше предложено БТПП да участва в “Технологичен форум” през месец ноември по проблеми на бизнеса, проучвания за изследване и технологиии.
  - Двете неправителствени организации ще си сътрудничат в обучение и тестване по програмата на European Computer Driving License (Европейски сертификат за компютърни умения). /ECDL/. Федерацията притежава лиценз за Сертификационната програма.
  На срещата бяха коментирани и идеи за съживяване на фундаменталната наука чрез участие в Национална програма за фирми с ясни приоритети в областта на научните изследвания и иновации и за тяхното прилагане.
  БТПП и Федерацията на научно-техническите съюзище работят за изготвяне на предложение до държавните органи да се търсят пътища за съживяване на инженерните науки, финансиране в иновации за скъсяване на пътя от идеята до внедряване на крайния продукт.   
  Линк

 • БТПП и Федерацията на научно-техническите съюзи ще работят за съживяване на инженерните науки и финансиране на иновации


   
  БТПП и Федерацията на научно-техническите съюзи ще работят за съживяване на инженерните науки и финансиране на иновации 
  4 август 2011 / 13:24 
  За актуализиране на сътрудничеството между Федерацията на научно-техническите съюзи и БТПП разговаряха председателят на федерацията академик В... 

  Линк

 • БТПП и Федерацията на научно-техническите съюзи ще работят за съживяване на инженерните науки и финансиране на иновации
   
  04 август 2011 13:07  
  София /КРОСС/ За актуализиране на сътрудничеството между Федерацията на научно-техническите съюзи и БТПП разговаряха председателят академик Васил Сгурев и председателят на БТПП Цветан Симеонов. Ще бъде изготвен нов Меморандум към действащото Споразумение между двете организации. 
  Цветан Симеонов отправи покана до ФНТС за участие в Съвета по иновации при Палатата. Разгледани бяха възможностите за участие със съвместни проекти по подходящи програми на ЕС.
  От страна на Федерацията на научно-техническите съюзи беше предложено БТПП да участва в "Технологичен форум" през месец ноември по проблеми на бизнеса, проучвания за изследване и технологиии.
  Двете неправителствени организации ще си сътрудничат в обучение и тестване по програмата на European Computer Driving License (Европейски сертификат за компютърни умения). /ECDL/. Федерацията притежава лиценз за Сертификационната програма.
  На срещата бяха коментирани и идеи за съживяване на фундаменталната наука чрез участие в Национална програма за фирми с ясни приоритети в областта на научните изследвания и иновации и за тяхното прилагане.
  БТПП и Федерацията на научно-техническите съюзище работят за изготвяне на предложение до държавните органи да се търсят пътища за съживяване на инженерните науки, финансиране в иновации за скъсяване на пътя от идеята до внедряване на крайния продукт.
  /АС/
   

Назад