Назад

Среща на Евроклуба при Българската търговско-промишлена палата във връзка с поемането на председателството на Съвета на Европейския съюз от Република Полша


 • Среща на Евроклуба при Българската търговско-промишлена палата във връзка с поемането на председателството на Съвета на Европейския съюз от Република Полша  <

   
  На 19.07.2011 г. в Българската търговско-промишлена палата се проведе среща във връзка с поемането на председателството на Съвета на Европейския съюз от Република Полша, организирана от Евроклуба при БТПП, които председателът е професор Ингрид Шикова, ръководител на катедра „Европеистика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Срещата беше открита от Председателя на БТПП, господин Цветан Симеонов. 
  Агенда на срещата включваше речи на господин Цветан Симеонов, Председател на БТПП, професор Ингрид Шикова, председател на Евроклуба при БТПП, Н.Пр. г-жа Юдит Ланг, посланик на Република Унгария, Н.Пр.  Лешек Хенсел, посланик на Република Полша, д-р Яцек Адамски, вицепрезидент на Полската конфедерация на частните работодатели „Левиатан” и Господин Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк. 
  В началото на срещата Н.Пр. г-жа Юдит Ланг, посланик на Република Унгария,  направи кратък анализ на постигнатото по време на предходното Унгарско преседателствотелство  за развитие на  европейския социален модел чрез подпомагане на малките и средни предприятия, реализирането на общи политики  в областта на енергийното производство и селското стопанство и съхряняването на ценностите на Съюза в интерес на гражданите му. 
  Н.Пр.  Лешек Хенсел, посланик на Република Полша, очерта приоритетите на Полското председателство, като отдели специално внимание на ускоряването на икономическия растеж чрез развитие на вътрешния пазар и повишаването на европейската конкурентноспособност. Подчерта, че председателството ще се стреми към подобряването регулирането и контрола на финансовите пазари, в т.ч. въвеждането на по-ефективни правила за управление на финансови кризи. По отношението на осигуряване на успеха на Съюза на световния енергиен пазар посочи на нуждата от изграждане на обща външна енергийна политика на ЕС. Представи също нуждата от задълбочаване на сътрудничеството между държавите-членки и подобряване на отношенията им с техните съседи и партньори.
  Председателят на БТПП, господин Цветан Симеонов отбеляза, че очакванията от Полското председателство са големи, като се има предвид факта, че Полша е голяма страна със силна икономика, която трябва да осъществи не само добро лидерство в рамките на председателството, но и да придвижи напред европейските дела. 
  С особено удоволствие председателят на БТПП предостави думата на г-н Яцек Адамски, вицепрезидент на Полската конфедерация на частните работодатели „Левиатан”, който пречупи приоритетите на полското председателство през призмата на частното предприемачество. Г-н Яцек Адамски посочи, че приоритетите на полското правителство и на бизнеса съвпадат или са сходни в 80%.
  Господин Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк, очерта състоянието на българската икономика в пост-кризисния период  и наблегна върху необходмиите промени в провежданата стопанска политика за диверсифициране структурата на икономиката и подобряване на конкурентноспособността й. 
  Представяйки десетото юбилейно издание „България – Търговски каталог 2011” пред участниците в срещата на Евроклуба, председателят на БТПП подчерта непрестаниия стремеж на Българската търговско-промишлена палата да подобрява  качеството и разнообразява услугите за бизнеса. 
  В срещата участваха дипломати, политици, журналисти и представители на бизнеса. След нея  Галерия „Арт Виза България” представи лятната експозиция ПОТОКЪТ НА ВРЕМЕТО – 19 юли – 20 септември. 

  Линк

Назад