Назад

ФОКУС - Министър Ивайло Калфин: Повишаването на адаптивността на заетите лица към пазара на труда е обща цел на държавата и социалните партньори


  • Министър Ивайло Калфин: Повишаването на адаптивността на заетите лица към пазара на труда е обща цел на държавата и социалните партньори


    Линк

Назад