Назад

Класация на търговските аташета ще прави БТПП


 • Правят класация на търговските аташета


   От тази година Българската Търговско-промишлена палата (БТПП) започва да класира и да награждава български търговски представители зад граница, които имат най-голям принос за достъп на разнообразни български стоки на чуждите пазари, за привличането на инвестиции и за увеличаването на потока от туристи, обявиха от пресцентъра на БТПП. Оценката на един търговски представител трябва да започва от границата 100 милиона евро износ – каза председателят на БТПП Цветан Симеонов,при откриването на втората годишна среща на търговско-икономическите представители на България зад граница с бизнеса. 
  Палатата разглежда работата на съветниците в българските задгранични служби по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) като важен фактор за увеличаване на българския износ и за привличането на инвестиции. Затова анализаторите на БТПП препоръчват оценките за работата на тези съветници да бъдат в зависимост от това колко се е увеличил експорта към съответната страна и колко инвестиции са били привлечени за периода на техния.
  „Ние правим доста усилия, за да облекчим тяхната работа , като изготвиме за втори път със съдействието на МИЕТ брошурата „България в цифри” (Bulgaria in figures 2011), която улеснява тяхната работа по представянето на българската икономика. 
  Издаден беше поредния - десети каталог на българските износители, а всяка година се събира информация за над 5000 счетоводни отчета и изготвя класацията Топ 100 на най-успешните български фирми една година преди националната статистика и с индивидуалните данни за фирмата по обективни международно признати критери,“ обясняват от БТПП.
  Палатата продължава да захранва с анализи и да оказва съдействие за пряк контакт на заинтересуваните от съответната страна български фирми със съветниците в задграничните служби по търговско-икономическите въпроси. Мнознството от тях, по данни на БТПП, имат много активна и полезна за българските фирми ежедневна дейност. 
  Според министъра на икономиката, туризма и енергетиката Трайчо Трайков туризмът е сред ресорите, които трябва да се подбрят. „Затова започваме да командироваме и експерти, които ще работят ексклузивно по въпросите на туризма – първите са за Франкфурт и Москва,\" съобщи Трайков.
  България има 56 търговски представители в 44 страни. Разкрити са нови позиции в 2 държави – Израел и Южна Корея. Министерството въведе изцяло и прозрачни правила за подбор на командировани служители, както и принципите на мандатност и ротация

  Линк

 • Бизнесът е доволен от търговските аташета, но не знае какво вършат


   
  Всеки търговски представител трябва да е допринесъл за минимум 100 млн. евро износ за една година, за да може да се каже, че е свършил работата си. Това предложи председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов по време на втората поред годишна среща на търговските представители от икономическото министерство с бизнеса. По думите му за последната година има значителен напредък в работата на аташетата, но все още като пропуск остава обратната връзка с какво те са допринесли за развитието на икономическите отношения с определена страна. Симеонов дори предложи да се основе годишна награда за най-активен и ефективен търговски аташе.
  На подобно мнение бяха представителите на Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България (КРИБ) и на Българската стопанска камара (БСК). "Споделяме добрите думи за постигнатото в областта на търговските представители, надяваме се да има ефект от дейността им, но все още не сме запознати с тях", обясни зам.-председателят на БСК Георги Шиваров. От браншовата организация предлагат да има система от критерии, по които да се оценява работата на всеки търговски аташе, защото в момента липсва информация с какво точно се занимават представителите на икономическото министерство. Подобна система предложи и Саша Безуханова от КРИБ, която също констатира, че няма обратна връзка.
  "Резултатите на търговските представители не трябва да се разглеждат еднозначно. Не може да се оцени каква част от инвестициите са привлечени благодарение на тяхната работа, нито как са подпомогнали износа като обем. Търговският представител е инструмент за провеждането на държавната политика навън", обясни икономическия министър Трайчо Трайков. Той допълни, че одобрява идеята да бъде създадена система за обратна връзка и докладите на всеки от държавните представители да бъдат огласявани публично в края на годината. Трайков се съгласи и със създаването на награда за най-добре работещите представители. Самият той призна, че трябва да има обвързване между постигнатите резултати от конкретен представител и неговото заплащане, но в момента министерството няма ресурс за двустепенна система на заплащане - заплата плюс бонус. "Все пак доброто представяне на търговския представител гарантира неговото добро кариерно развитие", обясни министърът.
  "Не може всички търговски представители да се поставят под общ знаменател, трябва да се отчита спецификата на работа на всеки от тях в различните държави. Не е все едно да си търговски представител в Македония и в Германия", допълни зам.-министърът на икономиката Иво Маринов.
  56 аташета със 7.8 млн. лева бюджет
  България има 56 търговски представители в 44 държави. Страната има икономически насочени аташета там, където държавата има посолства. Последните назначени представители са в Израел и Корея. Търговските представители обаче не са служители на външното министерство, а на икономическото. Годишният бюджет на ведомството за тази дейност е 7.8 млн. лева, или около 9.5% от парите на цялото ведомство. От тази година страната планира да създаде свои специализирани аташета в Германия и Русия, които да отговарят само и единствено за туризма. Двете държави са подбрани, защото именно от тях идват основната част от туристите в България. Зам. икономическият министър Иво Маринов допълни още, че тяхното назначаване ще бъде реализирано при минимални средства, но не съобщи какъв точно е бюджетът за издръжката им. Идея за специализирани държавни представители зад граница има и земеделското министерство, което се е насочило към Франция, Белгия, Германия и Русия.
  От една година търговските аташета на България се избират с конкурс и имат мандати от три години. Досега икономическото министерство е избрало 20 нови аташета, като 9 от тях са бивши служители на ведомството. По думите на икономическият министър Трайчо Трайков аташетата имат две основни задачи - да представляват икономическите политики на държавата в чужбина и да помагат на българския и чуждия бизнес да срещат интересите си.
  Помощ от държавните агенции
  Три са ключовите според икономическия министър Трайчо Трайков сферите, които трябва да се считат за приоритетни в работата на търговските аташета - износ, инвестиции и туризъм. По данни на ведомството общо в Европейския съюз преките чуждестранни инвестиции са се свили четири пъти за последните две години заради кризата. Такава е и ситуацията в България. Отделно за първите шест месеца на годината има свиване от 430 млн. евро. Това са пари, които български фирми са били взимали от своите фирми майки в чужбина и които се е наложило да върнат. "От една страна, това не е добре за България, защото намалява инвестициите, но, от друга показва, че фирмите са достатъчно стабилни, за да се издължават", коментира шефът на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Борислав Стефанов.
  От ведомството в момента работят върху няколко проекта за популяризиране на България като дестинация за вложения. БАИ е избрала чрез обществена поръчка компания "Делойт", която трябва да разработи 8 секторни брошури за представянето на страната, които също да се разпространяват в търговските представителства извън граница. Консултантската компания ще прецени кои са тези сектори и как да бъдат представени. Брошурите ще бъдат издадени на три фиксирани езика - английски, немски и китайски, и на още седем езика, които ще се сменят периодично в зависимост от нуждите. Освен това ведомството планира организирането на инвестиционни форуми и издаването на каталог с успешните инвестиционни проекти в страната. От една година се наблюдава стабилизиране на инвестициите в сферата на промишлеността, енергетиката и транспорта. Вложенията в недвижими имоти и финанси падат 14 пъти, а в строителството - 20 пъти.
  Своя програма за помощ на търговските представители има и Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия. Ведомството е спечелило поръчка по оперативна програма "Конкурентоспособност". Общата стойност на програмата е 27 млн. лева. По нея ще бъде създаден Национален експортен портал, в който ще са представени българските фирми, които имат износен потенциал, също така ще се организират групови участия в международни изложения, ще се предоставят консултантски услуги и ще се отпечатват рекламни брошури.

  Линк

 • Класация на търговските аташета ще прави БТПП


   
  Класация на търговските аташета ще прави БТПП
  Палатата участва в годишната среща с търговските представители на България в чужбина София /КРОСС/ От тази година БТПП започва да класира и да награждава български търговски представители зад граница, които имат най-голям принос за достъп на разнообразни български стоки на чуждите пазари, за привличането на инвестиции и за увеличаването на потока от туристи. Оценката на един търговски представител трябва да започва от границата 100 милиона евро износ - каза председателят на БТПП , г-н Цветан Симеонов при откриването на втората годишна среща на търговско-икономическите представители на България зад граница с бизнеса Палатата разглежда работата на съветниците в българските задгранични служби по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) като важен фактор за увеличаване на българския износ и за привличането на инвестиции. Затова анализите на Палатата препоръчват оценките за работата на тези съветници да бъдат в зависимост от това колко се е увеличил експорта към съответната страна и колко инвестиции са били привлечени за периода на техния.

  Линк

 • БТПП ще прави класация на българските търговски аташета
   
  Вторник, 26 юли 2011 г., 17:57  
  От тази година Българска търговско-промишлена палата (БТПП) започва да класира и да награждава български търговски представители зад граница, които имат най-голям принос за достъп на разнообразни български стоки на чуждите пазари, за привличането на инвестиции и за увеличаването на потока от туристи. Оценката на един търговски представител трябва да започва от границата 100 милиона евро износ.
  Това каза председателят на БТПП, г-н Цветан Симеонов при откриването на втората годишна среща на търговско-икономическите представители на България зад граница с бизнеса Палатата разглежда работата на съветниците в българските задгранични служби по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) като важен фактор за увеличаване на българския износ и за привличането на инвестиции, съобщиха от пресцентъра на Палатата. Затова анализите на Палатата препоръчват оценките за работата на тези съветници да бъдат в зависимост от това колко се е увеличил експорта към съответната страна и колко инвестиции са били привлечени за периода на техния.Ние правим доста усилия, за да облекчим тяхната работа , като изготвиме за втори път със съдействието на МИЕТ брошурата „България в цифри” (Bulgaria in figures 2011), която улеснява тяхната работа по представянето на българската икономика.
  Издаден беше поредния - десети каталог на българските износители, а всяка година се събира информация за над 5000 счетоводни отчета и изготвя класацията Топ 100 на най-успешните български фирми една година преди националната статистика и с индивидуалните данни за фирмата по обективни международно признати  критери.В представения Търговски каталог 2011 е включена подробна информация за възможностите за инвестиции в индустриалните зони.
  БТПП продължава да захранва с анализи и оказва съдействие за пряк контакт на заинтересуваните от съответната страна български фирми със съветниците в задграничните служби по търговско-икономическите въпроси.Мнознството от тях имат много активна и полезна за българските фирми ежедневна дейност. Информацията и анализите които изготвят са професионално направени и полезна основа за експортно ориентираните български компании в съответните страни.Вижте още Намаление на митата за внос на редица стоки в Сирия.
  По информация от търговския съветник към посолството на България в Дамаск, Димитър Угринов, на 19 юли 2011г. президентът на Сирия Башар Ал-Асад  е подписал Декрет за изменение на митата за внос на определени базови материали и стоки.Най-важните изменения на митата са, както следва:Прясно говеждо месо: от 5 % на 3 %Замразено говеждо месо: от 10% на 5% 
  Мляко на прах: от 10% на 5% 
  Сурово кафе на зърна: от 5% на 1% Пакетирани макаронени изделия: от 20% на 10% 
  Рафинирана бяла захар: от 7% на  3% 
  Неопакован корнфлейкс: от 50% на 30% 
  Плодови сладка и мармалади: от 50% на 5% Растителна сметана: от 20% на 10% 
  Метални руди: от 1% на 0% Химикали: от 1% на 0% 
  Алкохолни материали: от 1% на 0% 
  Боя: от 5% на 3% 
  Цимент, хоросан и силикон: от 3% на 10% 
  Естествен каучук: от 1% до 0% 
  Щавени кожи: от 20% на 7% 
  Дървени стърготини и скрап: от 7% на 5% Естествена коприна: от 1% на 0% 
  Памучна тъкан: от 10% на 4% 
  Тъкани платове: от 15% на 10% 
  Различни смесени влакна: от 1% на 0% 
  Смесени тъкани: от 15% на 10% 
  Изкуствени цветя и растения: от 50% на 5% 
  Пирони и елементи за тапициране: от 15% на 7%
  Соларни системи: от 50 % на 30 %
  Части за соларни системи: от 5\3% на 1%            
  В изявление пред САНА, министърът на финансите д-р Мохамед Ал-Джалиати  споделя, че това постановление  взема под внимание новата икономическа ситуация и обстоятелства и намалява тежестта  и разходите за индустриалците, което ще помогне за развитието на местната индустрия. Той посочва, че министерството е направило обширно проучване по отношение на материалите, използвани в индустрията, като си е служело със специфични принципи и стандарти, насочени към развитие на промишлеността в Сирия, подкрепа на инвестициите и намаляване на разходите.
  Министерството на финансите на Сирия е  възложило на митническата администрация  да прилага новите мита считано от 1 август 2011 г. 
  Според председателя на Сирийската Федерация на търговските палати - Мохамед Гасан Кала  постановлението идва в много удобно време, като ограничава  митата за хранителните и текстилни суровини до минимум, и се надява тази положителна стъпка да окаже добър ефект върху цените.
   

  Линк

 • Класация на търговските аташета ще прави БТПП


   
  София /КРОСС/ От тази година БТПП започва да класира и да награждава български търговски представители зад граница, които имат най-голям принос за достъп на разнообразни български стоки на чуждите пазари, за привличането на инвестиции и за увеличаването на потока от туристи. Оценката на един търговски представител трябва да започва от границата 100 милиона евро износ - каза председателят на БТПП , г-н Цветан Симеонов при откриването на втората годишна среща на търговско-икономическите представители на България зад граница с бизнеса
  Палатата разглежда работата на съветниците в българските задгранични служби по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) като важен фактор за увеличаване на българския износ и за привличането на инвестиции. Затова анализите на Палатата препоръчват оценките за работата на тези съветници да бъдат в зависимост от това колко се е увеличил експорта към съответната страна и колко инвестиции са били привлечени за периода на техния.
  Ние правим доста усилия, за да облекчим тяхната работа , като изготвяме за втори път със съдействието на МИЕТ брошурата „България в цифри" (Bulgaria in figures 2011), която улеснява тяхната работа по представянето на българската икономика, съобщиха от Палатата.
  Издаден беше поредния - десети каталог на българските износители, а всяка година се събира информация за над 5000 счетоводни отчета и изготвя класацията Топ 100 на най-успешните български фирми една година преди националната статистика и с индивидуалните данни за фирмата по обективни международно признати критерии.
  В представения Търговски каталог 2011 е включена подробна информация за възможностите за инвестиции в индустриалните зони.
  БТПП продължава да захранва с анализи и оказва съдействие за пряк контакт на заинтересуваните от съответната страна български фирми със съветниците в задграничните служби по търговско-икономическите въпроси.
  Мнозинството от тях имат много активна и полезна за българските фирми ежедневна дейност. Информацията и анализите които изготвят са професионално направени и полезна основа за експортно ориентираните български компании в съответните страни.
   
  Снимка: БТПП

  Линк

 • Класация на търговските аташета ще прави БТПП

  От тази година БТПП започва да класира и да награждава български търговски представители зад граница, които имат най-голям принос за достъп на разнообразни български стоки на чуждите пазари, за привличането на инвестиции и за увеличаването на потока от туристи. Оценката на един търговски представител трябва да започва от границата 100 милиона евро износ – каза председателят на БТПП , г-н Цветан Симеонов при откриването на втората годишна среща на търговско-икономическите представители на България зад граница с бизнеса 
  Палатата разглежда работата на съветниците в българските задгранични служби по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) като важен фактор за увеличаване на българския износ и за привличането на инвестиции. Затова анализите на Палатата препоръчват оценките за работата на тези съветници да бъдат в зависимост от това колко се е увеличил експорта към съответната страна и колко инвестиции са били привлечени за периода на техния.
  Ние правим доста усилия, за да облекчим тяхната работа , като изготвиме за втори път със съдействието на МИЕТ брошурата „България в цифри” (Bulgaria in figures 2011), която улеснява тяхната работа по представянето на българската икономика. 
  Издаден беше поредния - десети каталог на българските износители, а всяка година се събира информация за над 5000 счетоводни отчета и изготвя класацията Топ 100 на най-успешните български фирми една година преди националната статистика и с индивидуалните данни за фирмата по обективни международно признати критери.
  В представения Търговски каталог 2011 е включена подробна информация за възможностите за инвестиции в индустриалните зони. 
  БТПП продължава да захранва с анализи и оказва съдействие за пряк контакт на заинтересуваните от съответната страна български фирми със съветниците в задграничните служби по търговско-икономическите въпроси.
  Мнозинството от тях имат много активна и полезна за българските фирми ежедневна дейност. Информацията и анализите които изготвят са професионално направени и полезна основа за експортно ориентираните български компании в съответните страни.
   
  Линк

Назад