Назад

БТПП представи Търговски каталог 2011


 • В БТПП беше представен България - Търговски каталог 2011

  Българската търговско-промишлена палата  представи 10-о юбилейно издание на България - Търговски каталог 2011.
    
  Според Цветан Симеонов, председател на БТПП  новото издание на Каталога показва,че стопанската активност расте, а фирмите които са описани са проверявани многократно до последните дни преди влизането в печатницата.
     
  От предишни години ни е известно, че в рамките на около два месеца една десета част от фирмите сменят някаква информация. Сега в момента информацията не е толкова динамична, но ние от БТПП затова имаме поддръжка на електронна версия , която е достъпна с абонамент.
     
  10-о юбилейно издание на България - Търговски каталог 2011 съдържа информация за:
    
  над 6200 правни субекти, значителен брой от които са малки и средни предприятия от 324 бранша;
    
  28-те Регионални търговско-промишлени палати/камари, обединени в Единната система на българските търговско-промишлени палати;
    
  100 браншови организации, членове на Съвета на браншовите организации при Палатата;
    
  32 смесени палати/камари и съвети с чуждестранно участие;
    
  62 Индустриални зони/паркове в РБългария с посочен линк към данни за тях, публикуван на сайта на БТПП (на бълг.ез http://www.bcci.bg/bulgarian/zones/ и на англ.ез. http://www.bcci.bg/zones/). 
    
  Контактни данни за 32 държавни органи и институции
   
  Линк

 • БТПП пуска търговски каталог за 2011 г.


   

  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) представя официално 10-ото юбилейно издание "България - Търговски каталог 2011". В него е включена последна актуализирана информация за 324 бранша и над 6200 правни субекти, значителен брой от които са малки и средни предприятия. В каталога е представена единната система на българските търговско-промишлени палати, обединени в 28-те регионални търговско-промишлени палати. Информацията в каталога е на български и английски. 
  Страницата подготви Стефан Денков

 • БТПП представи Търговски каталог 2011


   /КРОСС/ Българската търговско-промишлена палата (БТПП) днес представи на 10-то юбилейно издание на България - Търговски каталог 2011. Пресконференцията на председателя на Палатата Цветан Сименов, на председателя на Съвета на браншовите организации Марияна Кукушева и екипа съставил каталога предизвика интереса на представители на медиите. Според г-н Цветан Симеонов новото издание на Каталога показва,че стопанската активност расте, а фирмите които са описани са проверявани многократно до последните дни преди влизането в печатницата. От предишни години ни е известно, че в рамките на около два месеца една десета част от фирмите сменят някаква информация. Сега в момента информацията не е толкова динамична, но ние от БТПП затова имаме поддръжка на електронна версия , която е достъпна с абонамент.
  Възможно е да има фирми със допълнена информация, но това не са фирми-фантоми - каза г-жа Кукушева. Списъкът на браншовите организации съдържа активни наши членове, които участват в консултативни съвети и са активни на пазара. 
  10-то юбилейно издание на България - Търговски каталог 2011 съдържа информация за:
  - над 6200 правни субекти, значителен брой от които са малки и средни предприятия от 324 бранша;
  - 28-те Регионални търговско-промишлени палати/камари, обединени в Единната система на българските търговско-промишлени палати;
  - 100 браншови организации, членове на Съвета на браншовите организации при Палатата;
  - 32 смесени палати/камари и съвети с чуждестранно участие;
  - 62 Индустриални зони/паркове в република България с посочен линк към данни за тях, публикуван на сайта на БТПП (на бълг.ез http://www.bcci.bg/bulgarian/zones/ и на английски език, http://www.bcci.bg/zones/). 
  - Контактни данни за 32 държавни органи и институции.
  Считаме, че в момента в условията на повишена конкуренция на вътрешния и международния пазар, новото издание на Каталога ще е полезно за деловите среди като подпомогне и насърчи активността и контактите им с потенциални партньори от страната и чужбина и ще рекламира български стоки и услуги. 
  Изданието представлява и уникална възможност за стратегически "PR" и престижна реклама. Традиционно ние ще го разпространим на хартиен носител и в on-line вариант. Чрез Европалати то ще достигне до 47 нейни членове, а чрез тях до 1400 регионални палати. Ще бъде изпратено до 200 световни търговски центрове, над 60 партньорски организации (палати, агенции, съюзи) от цял свят, над 500 центрове на информационно-консултантската мрежа Enterprise Europe Network. Изданието ще бъде предоставено на дипломатически мисии акредитирани в България и български търговски служби в чужбина. Ще се ползва от водещи стопански институции, държавни организации, университети, научни институти, библиотеки и др., в т. ч. и европейски. 
  Информацията в Каталога е двуезична, огледално представена на български и английски езици.
  "България – Търговски каталог 2011", като електронна база данни е публикувана на Интернет сайта на БТПП (www.bcci.bg/services/directory_bg), който ежедневно се посещава от над 1500 български и чуждестранни потребители.
  /ДН/

  Линк

 • БТПП представи Търговски каталог 2011


   София /КРОСС/ Българската търговско-промишлена палата (БТПП) днес представи на 10-то юбилейно издание на България - Търговски каталог 2011. Пресконференцията на председателя на Палатата Цветан Сименов, на председателя на Съвета на браншовите организации Марияна Кукушева и екипа съставил каталога предизвика интереса на представители на медиите. Според г-н Цветан Симеонов новото издание на Каталога показва,че стопанската активност расте, а фирмите които са описани са проверявани многократно до последните дни преди влизането в печатницата.
  Източник: Информационна агенция КРОСС 

  Линк

Назад