Назад

БТПП представя "България - Търговски каталог 2011"


 • БТПП представя "България - Търговски каталог 2011"
   София /КРОСС/ На 20 юли, сряда, Българската търговско-промишлена палата ще представи официално на излязлото от печат 10-то юбилейно издание "България - Търговски каталог 2011."


  Пресконференцията на председателя на Палатата Цветан Сименов, на председателя на Съвета на браншовите организации Марияна Кукушева и екипа съставил каталога ще се проведе в Зала А на БТПП от 12.30 часа


  В Каталога е включена последна актуализирана информация за 324 бранша и над 6200 правни субекти, значителен брой от които са малки и средни предприятия, като по този начин искаме да подпомогнем тяхното развитие и интернационално представяне.
   
  В Каталога е представена Единната система на българските търговско-промишлени палати обединени в 28-те Регионални търговско-промишлени палати/камари, данни за 100 браншови организации, членове на Съвета на браншовите организации при Палатата и 32-те смесени палати/камари и съвети с чуждестранно участие. Включен е списък на 62 Индустриални зони/паркове в РБългария.
   
  В условията на повишена конкуренция на вътрешния и международния пазар, новото издание на Каталог 2011 ще бъде особено полезно за деловите среди, за икономическото звено на всяка медия като източник за лесно откриване и насърчение активността и контактите с потенциални партньори и рекламодатели от страната и чужбина.
   
  Информацията в Каталога е двуезична, огледално представена на български и английски.

  Линк

Назад