Назад

NOVA TV - Идея: Бизнесът да може да уволнява хората с право на пенсия


 • Идея: Бизнесът да може да уволнява хората с право на пенсия


  ... Бизнесът обаче подкрепя предложението. Те успокоиха, че за всеки работодател било изгодно да има кадърни служители.

   
  „Ще има положително влияние върху наемането на повече млади хора”, каза Олга Чугунска от БТПП.
  ...
   

  Линк

Назад