Назад

Хасковска ХТПП - "Ден на кариерата" се проведе в Центъра за кариерно развитие при БТПП - гр. Хасково


  • "Ден на кариерата" се проведе в Центъра за кариерно развитие при БТПП - гр. Хасково


    Линк

Назад