Назад

Клубът на смесените и чуждестранните палати определи Вино на лято 2011


 • Всички такси, събирани в Търговския регистър, трябва да отиват за развитие на системата
   
  София /КРОСС/ Обнадеждаващо е началото за възстановяването на този Консултативен съвет. Това бе едно от условията на основа, на които, Българската търговско-промишлена палата (БТПП) подкрепи въобще идеята за преместване на Търговския регистър. За нас този съвет продължава да бъде много важно условие и ние ще участваме конструктивно в неговото участие, така че да има видим резултат от това което се предлага тук и това което се подготвя като документи. Аз за разлика от другите съм подготвил едно подробно писмено становище, защото думите отлитат, а написаното остава (Verba Volant, Scripta manent).


  Това е становище на г-н Цветан Симеонов, председател на УС на Българската търговско-промишлена палата, представено на заседание на Консултативния съвет към Агенцията по вписванията.

  Ще се спра на някой важни моменти, в това число и фактите които за нас станаха известни едва днес. Ще избегна изброяването на положителните промени, които бяха направени, г-н Владимир Пенков от Адвокатския съвет, който спомена някои от тях. Какво все още считаме, че е недостатък в регистъра?
  Преди всичко считаме, че усложняването на достъпа до регистъра променя неговия смисъл. Подходите са два или се плаща за ползването или се плаща за вписването. Двата подхода
  едновременно няма как да прилагат и като сме възприели че фирмите ще плащат за регистрацията, това е смисъла на регистъра – всеки един в това общество да може да провери, във всеки един момент в които пожелае, статута на търговец. По-добро от това няма, многократно сме го казвали, че е голям напредъка със създаване на електронен регистър за разлика от предишните регистри във всеки окръжен съд. Така ние не одобряваме под каквато и да е форма ограничаване на достъпа и държим да се запази свободен достъпа. Ако има данни, които не са за пред хората, да не се вписват или изваждат на екран. Ако регистърът по някакви причини не е в състояние – няма пари, достатъчно капацитет и т.н. възможно е, предлагали сме го и преди да се премине към аутсорсване.
  Какво се иска за счетоводните отчети да влезнат на време? Едно сканиране, след сканирането прикачване на определени файлове, което не е кой знае колко сложна операция. Нормално е в другите държави, да си направите бизнес плана и разчета, още повече вече имате опит за известен период и трябва вече да знаете колко време отнема, колко ви струва, защото знаете кои хора са заети, колко е броя служителите със всичките им разходи. Има начин да се направи бизнес разчет и ако някой навън ви го предложи на 75% от цената или на половин цена, не виждам никакви причини да се харчат бюджетни пари, за нещо което може да се само да се управлява, а техническата работа по въвеждането да се
  прави от друг с всичката отговорност, която се носи за това.
  Казахте за в бъдеще да се предвидят някакви санкции за служебни лица, които не спазват сроковете – 3-дневния срок за произнасяне, ако се спазва е чудесно, но нека да има санкция при удължаване.В този смисъл за бизнеса, който представя БТПП е особено важно представянето на счетоводните годишни отчети да се прави само на едно място. Дали ще е
  тук, в Агенцията, дали ще е в Националната агенция за приходите, за бизнесмена ще е достатъчно един път да го представи и това е ясно. С това трябва да се примири всеки бизнесмен, защото има прозрачност на дейността, но редене на две места просто няма как да остане.
  Още аргументи - за тарифите ще ви кажа, че ние имаме опит с набиране на информация и на счетоводни отчети. Даже при въвеждането н информация, не просто сканиране, а въвеждане в Екселска таблица и ще ви кажа ,че това в никакъв случай не струва 30 или 50 лева. Ние можем същото това нещо да го правим за 10 лева на отчет. БТПП взема 0 лева ако отчета се предостави в дигитален вид. Ако се смята, че трябва да се харчат бюджетни пари, нека да се продължава, но в никакъв случай няма да приемем на две места да се представя нещо което държавен орган вече го е получил по надлежния ред. Докато не се премахне второто представяне на отчетите, считайте че няма да спрем нашето усилие да спрем тази загуба на време за бизнеса.
  Консултативният съвет работи сериозно, ние сме си направили труда да направим един примерен Правилник за работа на съвета който предоставям на Вашето внимание.
  Най-важният въпрос остава, за тарифата и цените на услугата, знаем за тази работна група за която гледа тарифата, много полезно ни беше да разберем че Вие не получавате и 25%. от събираните такси, макар че го има в нормативен акт.
  Другото важно предварително условие, въз основа на което БТПП и нейните членове приеха, да има такъв регистър– е всички средства които се събират за регистъра, да отиват за регистъра. Без нито една стотинка да отива към бюджета, ние няма с регистрацията да правим нов данък за фирмите, да събираме пари от тях(даже по закон както е, по наши сведения може и да греша – 60 милиона са събрани за миналата година). А по закон нашите анализатори отчитат че 15 милиона са ви дадени, а се оказва че и това не се е случило. Считайте, че ще имате един много сериозен съюзник от днес нататък, отново ще подновим без оглед на инстанциите смятайте, че и до министъра на финансите ще пишем. Тази
  практика ще трябва да се промени. Ние искаме за бизнеса една среда, в която не се крият данъци под други форми, след като се хвалим че сме намалили държим данъците ниски. Така че нашата позиция е ясна, всичко което се събира от регистъра да отива в него. Ако преровите файловете за предишни мои изказвания, преди 2-3 години ние сме били с ясни и категорични с. Всички пари трябва да отиват за регистъра. Ако някоя година се окаже че сте си направили грешно бизнес плана тоест – че сте събрали повече пари отколкото ще изразходвате, значи тогава нека се види какво може още да се подобри, софтуера ли ще бъде подобрен, допълните сървъри ли ще се купуват, персонал ли ще се обучава и т.н. Ако всичко това се свърши, нека регистрацията в България стане един ден на половин цена –Но само по този начин може да се работи.
  По отношение на финансирането на дейността на АВп – има два начина за излизане от
  положението. Или да се промени закона за бюджета и да не ви се прибират парите, или да се промени статута на агенцията, в такъв че парите да остават в нея и да могат да се намаляват таксите. При такова положение може да считайте, че ние категорично ще се обявим срещу каквото и да е било увеличение на таксите.
  Ние няма да приемем допълнителен данък на фирмите в България, в момент в който говорим за мерки за подобряване на икономическата среда. Одобравям много това което сте направили с бланките образци. Не е чудно че има различна практика, Ние самите сме имали и това беше една от причините да се съгласим и да търсим друго решение освен регистрацията в съда. При регистрация в наши клонове в 20 окръжни съдилища бяха
  направени регистрации и имаше 14 комбинации от документи които ни поискаха. Не е чудно че в Агенцията стават тези работи. Одобряваме напълно създаването на типови документи, ако ще те бъдат под формата на чек листи направете да се попълват с едно кръстче, имат ли го този документ, нямат ли го. Максимално ще подкрепим тези действия и в бъдеще ще работим в тази посока – максимално да се ограничи личното усмотрение на преглеждащия, да има ясни правила и ясен чек лист. Нещата подлежат на типизиране, Нашият скромен 100 годишен опит показва, че в регистрирането на фирмите е възможно такова нещо. При нас за всяка стъпка просто няма никакво място за усмотрение за този които преглежда документите.
  Още веднъж искам да кажа, че съм доволен от данните, които ни дадохте и за произнасянето в рамките на 2 дни по искането за регистрация. За съжаление със счетоводните отчети още е неясно, аз мислех че се забавят месеци, но вие щом казахте че някои с години чакат, сигурно е така. Готови сме под всякаква форма да съдействаме всичко това да се случва по-бързо.
  /ДН/

  Линк

 • Клубът на смесените и чуждестранните палати определи Вино на лято 2011


   Клубът на смесените и чуждестранните палати и съвети проведе Четвъртата си среща на 7 юли 2011 г. Като домакин на срещата председателят на БТПП Цветан Симеонов сподели със своите колеги – председатели и представители на ръководството на 14 чуждестранни и смесени палати и съвети позицията на БТПП по редица важни за бизнеса в страната въпроси. Той представи мнението на членовете на Палатата по отношение на необходимостта от промени в работата на Агенцията по вписванията. 
  Като резултат от среща с министъра на правосъдието и изложената пред него позиция на БТПП през м.септември първата тема пред правителството след ваканцията ще бъде финансирането на Агенцията по вписванията. БТПП е изразила мнение, че Агенцията събира за извършваните от нея услуги, такси, по-големи от реалните разходи за съответните услуги за фирми и граждани. Освен това е изразено мнение, че Агенцията няма достатъчно капацитет за висококачествено обслужване, което пречи на бизнеса и в определен момент се превръща в допълнителна тежест за предприемачите. При липса на капацитет определени услуги могат да бъдат аутсорсвани с цел качествено и професионално обслужване.
  Г-н Симеонов представи и позицията на БТПП за промените в закона за обществените поръчки. Бе проведена оживена дискусия по основните моменти в позицията и бе договорено чуждестранните и смесените палати и съвети да споделят с БТПП мнението на своите членове по споменатите въпроси. 
  След официалната част на срещата бе направена анонимна дегустация на вина от Австрия, България, Италия, Словения и Унгария. Бяха тествани 15 вина, сред които 8 бели, 5 червени и 2 вина розе от различните страни. Двама професионални дегустатори даваха професионални съвети за дегустация и обсъждане качествата на различните вина. Напълно анонимно бяха дадени оценки по цвят, аромат, вкус и общото впечатление от тях.  По този начин бе подредена класация Вино на лято 2011 г. и бяха определени най-предпочетените продукти.
   
  Това са победителите в трите категории:
  Бяло вино -   1. Gobelsburger 2009 – Австрия
  2. Шардоне 2009 – Мидалидаре Естейт, България
  3. Sivi Pinot 2009 – Словения
  Червено вино 1. Орбелус 2009 – България
  2. Мерло и Сира 2010 – Стримон, масив Левуново, България
  3. Небиоло Д`Алба 2008 – Италия
  Розе - Сарва Розе 2010 – ВИ Драгомир, България

  Линк

Назад