Назад

Молдова иска да установи по-тесни икономически връзки с България


 • Има безпорен напредък в законопроекта на ЗОП
  Секретариатът на Комисията е разпространил предварително нашите подробни бележки и това ме улеснява.
  Искам да акцентирам само на някой важни неща – съвсем телеграфно.
  Има 10 позиции по които считаме, че има безпорен напредък в законопроекта които няма да изброявам. Има други 11 позиции по които считаме, че е хубаво нашите предишни предложения да бъдат отразени. Добре е представители на неправителствените организации да се предвиди да присъстват в комисиите. На второ място да има обявяване на по-широк кръг от данни от тези, които се публикуват в интернет за достъп на обществеността. 
  На следващо място е нашето предложение за изключване на определен кръг лица от възможноста да кандидатстват, тогава когато в предишни обществените поръчки, че са имали явни нарушения. Маркирам също - нормиране на срок за плащането. Защото знаете за редица фирми това е изключително важно. 
  Това ще означава забрана за възложителите да включват като критерии при оценката срока на плащане. Има много случаи в практиката, в които се определят изключително дълги срокове. Това често отрязва нормалните фирми от участие, които нямат контакт с възложителя.  Тогава когато някои има връзки и контакти с възложителя, кандидатства независимо от тези невъзможни за бизнеса срокове, записва повече от година плащания и после поради връзките му, след като спечели конкурса на него му се плаща, не след година ами след  месеца или два и по този начин конкурентите са отстранени. Това смятаме за една вредна практика. 
  За нас е важно да остане в закона нормиране на задължение на възложителя да прави служебни справки във всички бази данни, които са под контрола на държавата. Тези факти да се декларират от участниците при кандидатстването, а по служебен път възложителя да прави справките. Защото една извадка на хартия от регистъра за дадена фирна днес е вярна, а утре фирмата може да е фалирала или да е в ликвидация.. Колкото по-късно се направи контрола на кандидатите, толкова ще е по-добре. 
  В нашето становище има и 17 позиции, по които ние имаме различия от нововъведенията, които се правят, те са обяснени с мотиви, с ясни алтернативи, предали сме копие и на г-н Министър Дончев , ще дадем  копие на министъра на икономиката.
  Благодаря за вниманието.

  Линк

 • Молдова иска да установи по-тесни връзки с България


   
  Г-н Симеонов запозна посланика с дейността на БТПП, и отбеляза, че има нужда от възобновяване на активните контакти и срещите между палатата и партньорите й в Молдова, които са били позабавени тъй като през последните години и двете страни са насочени към ЕС. 
  Той представи преимуществата на Молдова като добър бизнес партньор – страната граничи с ЕС, търгува с Общността свободно по 7200 стокови позиции, има свободен достъп до пазара на бившите съветски републики. В страната са разработени 9 свободни икономически зони, които предлагат много изгодни условия за производство на стоки и след това сигурна реализация на местния или международен пазар. Той даде примери с немска компания, която произвежда в Молдова автомобилни резервни части, италианска фирма, произвеждаща мебели, които продава в Русия и др. Той отправи покана към българските фирми да използват възможностите, предлагани от тези зони.
  Посланикът на Молдова разясни, че предстои приватизация на много молдовски предприятия и се очаква разработването на редица енергийни проекти – главно за обновяване на далекопроводи и изграждане на газопровод, като алтернативна преносна мрежа.
  Във връзка с активните икономически промени в Молдова г-н Симеонов предложи БТПП да организира представяне на новите моменти в икономиката на Молдова пред български фирми. Бе договорено това представяне да се осъществи през втората половина на месец септември 2011 г.
  Днес+

  Линк

 • Молдова иска да установи по-тесни икономически връзки с България


   
  София. Посланикът на Молдова в София Н. Пр. Александру Пригорски посети БТПП и се срещна с председателя й Цветан Симеонов, съобщиха от палатата.

  Симеонов запозна посланика с дейността на БТПП и отбеляза, че има нужда от възобновяване на активните контакти и срещите между палатата и партньорите й в Молдова, които са били позабавени тъй като през последните години и двете страни са насочени към ЕС. 
  Той представи преимуществата на Молдова като добър бизнес партньор – страната граничи с ЕС, търгува с Общността свободно по 7200 стокови позиции, има свободен достъп до пазара на бившите съветски републики. В страната са разработени 9 свободни икономически зони, които предлагат много изгодни условия за производство на стоки и след това сигурна реализация на местния или международен пазар. Той даде примери с немска компания, която произвежда в Молдова автомобилни резервни части, италианска фирма, произвеждаща мебели, които продава в Русия и др. Той отправи покана към българските фирми да използват възможностите, предлагани от тези зони.
  Посланикът на Молдова разясни, че предстои приватизация на много молдовски предприятия и се очаква разработването на редица енергийни проекти – главно за обновяване на далекопроводи и изграждане на газопровод, като алтернативна преносна мрежа.
  Във връзка с активните икономически промени в Молдова, Симеонов предложи БТПП да организира представяне на новите моменти в икономиката на Молдова пред български фирми. Това представяне ще се осъществи през втората половина на месец септември 2011 г. 

  Линк

Назад