Назад

TV "Bulgaria on Air" - Над 180 хиляди болнични листа са регистрирани по електронен път от началото на годината


 • Над 180 хиляди болнични листа са регистрирани по електронен път от началото на годината


  ... Според Българско-търговско промишлена палата, бизнесът се ощетява освен от липса на работна ръка и от въведената през 2010 г. практика, - работодателите да изплащат първите три дни от болничните – а останалите да се поемат от Националния осигурителен институт. Преди това, работодателят изплащаше само първия ден, а останалите се поемаха от осигурителния институт. Най—ощетени са предимно малките фирми.

  Според търговско промишлената палата, наемането на допълнителна  временна работна ръка затруднява предимно малкия и среден бизнес в София, където безработицата по официални данни е близа до санитарния минимум около 4,5 %. Оказа, се че въпреки въведения електронен болничен лист, работодателя все още ще продължи да носи на ръка в НОИ болничните листи на персонала и други документи. Според регламента на НОИ – част от декларациите се подават по електронен път, а останалите на хартия. Едва през 2016 година се очаква този ангажимент да отпадне напълно и за работодателите.
   
   

   


  Линк

Назад