Назад

Новините днес - БТПП участва в януарската сесия на ЕИСК в Брюксел


  • БТПП участва в януарската сесия на ЕИСК в Брюксел

    БТПП участва в януарската сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в Брюксел, на която бяха обсъдени широк кръг въпроси, сред които проучване и оценка на въздействието на Обсерваторията на устойчивото развитие (ОУР) върху изпълнението на Директивата за енергията от възобновяеми източници на ЕС. Частта за България представи зам.-председателят на БТПП Георги Стоев, който е съдокладчик за оценката и участник в проучването.


    Линк

Назад