Назад

БТПП подкрепя 5-процентното увеличение на Бюджета на ЕС


 • БТПП подкрепя 5-процентното увеличение на Бюджета на ЕС


   Българската търговско-промишлена палата (БТПП) като част от групата на Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати (ЕВРОПАЛАТИ) подкрепя предложеното 5-процентно увеличение на бюджета на ЕС за периода след 2013 г., но констатира, че са направени много малко промени по отношение на това как ще се изразходват средствата, съобщават от БТПП.
  "Цялостното увеличение на бюджета отговаря на желанието на търговските палати за "повече Европа". Предложеното от Европейската комисия разпределение на средствата, обаче е далеч от квантовия скок, който очаквахме след продължителното обсъждане на Европейския бюджет", така Арналдо Абруцини, главен Секретар на ЕВРОПАЛАТИ коментира представения проект за новата Многогодишна финансова рамка за периода 2014 - 2020 г.
  Въпреки че целенасочената финансова помощ за малки и средни предприятия представлява незначителен процент от целия пакет, палатите са доволни, че Европейският бюджет ще продължи да оказва такава подкрепа на бизнеса чрез новата програма "Конкурентоспособност и малки и средни предприятия". Също така приветстваме предложените подчертано иновативни финансови инструменти, целящи по-ефективно привличане на инвестиции.
  Констатацията е, че целите на Европа 2020 са застрашени. "Бюджетът на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. е от ключово значение за успешното изпълнение на стратегията Европа 2020. Приоритетите на бюджета са съобразени с този факт, но ограниченото преразпределение на ресурсите между отделните направления предполага колеблив подход за изпълнение на целите, заложени в стратегията във време, което изисква амбициозни и решителни действия", добави г-н Абруцини.
  Ние трябва да ползваме капацитета на нашите колеги от Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати и техния по голям опит от работа в единното европейско пространство. Същевременно трябва да даваме оценка на сигналите, които дават нашите европейски колеги от гледна точка и на интересите на българските икономически субекти. А за да успеем трябва навреме да ангажираме в тези дискусии все повече български предприемачи, коментира председателя на УС на БТПП Цветан Симеонов.
  Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати (ЕВРОПАЛАТИ) представлява повече от 20 милиона предприятия в Европа - 93% от които са малки и средни предприятия - чрез членовете си в 45 държави и Европейска мрежа от 2000 регионални и местни палати.

  Линк

 • БТПП подкрепя 5-процентното увеличение на Бюджета на ЕС


   
  Целите на Европа 2020 са застрашени във финансовата рамка за 2014 – 2020 г., предупреждава асоциацията на европейските палати 

  Българската търговско-промишлена палата (БТПП) като част от групата на Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати (ЕВРОПАЛАТИ) подкрепя предложеното 5-процентно увеличение на бюджета на ЕС за периода след 2013 г., но констатира, че са направени много малко промени по отношение на това как ще се изразходват средствата, съобщават от БТПП.

  Линк

 • Европейските палатите приветстват помощта за малките и средни предприятия, но целите на Европа 2020 са застрашени


   Българска търговско-промишлена палата като част от групата на Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати (Европалати) подкрепя предложеното 5 процентно увеличение на бюджета на ЕС за периода след 2013 г., но констатира, че са направени много малко промени по отношение на това как ще се изразходват средствата, съобщиха от пресцентъра на БТПП.
  Линк

 • Европейските палатите приветстват помощта за малките и средни предприятия, но целите на Европа 2020 са застрашени


   Българската търговско-промишлена палата като част от групата на Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати (ЕВРОПАЛАТИ) подкрепя предложеното 5 процентно увеличение на бюджета на ЕС за периода след 2013 г., но констатира, че са направени много малко промени по отношение на това как ще се изразходват средствата. 
  „Цялостното увеличение на бюджета отговаря на желанието на търговските палати за „повече Европа”. Предложеното от Европейската Комисия разпределение на средствата, обаче е далеч от квантовия скок, който очаквахме след продължителното обсъждане на Европейския бюджет”, така Арналдо Абруцини, Главен Секретар на ЕВРОПАЛАТИ коментира представения проект за новата Многогодишна финансова рамка за периода 2014 - 2020 г.
  Приветстваме помощта за малките и средни предприятия
  Въпреки че целенасочената финансова помощ за малки и средни предприятия представлява незначителен процент от целия пакет, палатите са доволни, че Европейският бюджет ще продължи да оказва такава подкрепа на бизнеса чрез новата програма „Конкурентоспособност и малки и средни предприятия”. Също така приветстваме предложените подчертано иновативни финансови инструменти, целящи по-ефективно привличане на инвестиции.
  Констатацията е ,че целите на Европа 2020 са застрашени „Бюджетът на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. е от ключово значение за успешното изпълнение на стратегията Европа 2020. Приоритетите на бюджета са съобразени с този факт, но ограниченото преразпределение на ресурсите между отделните направления предполага колеблив подход за изпълнение на целите, заложени в стратегията във време, което изисква амбициозни и решителни действия”, добави г-н Абруцини.
  Ние трябва да ползуваме капацитета на нашите колеги от Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати и тяхния по голям опит от работа в единното европейско пространство. Същевременно трябва да даваме оценка  на сигналите, които дават нашите европейски колеги от гледна точка и на интересите на българските икономически субекти. А за да успеем трябва навреме да ангажираме в тези дискусии все повече български предприемачи – коментира председателя на УС на БТПП Цветан Симеонов.
   
  ЕВРОПАЛАТИ – Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати представлява повече от 20 милиона предприятия в Европа – 93% от които са малки и средни предприятия – чрез членовете си в 45 държави и Европейска мрежа от 2000 регионални и местни палати. 

  Линк

 • БТПП подкрепя 5-процентното увеличение на Бюджета на ЕС


   Българската търговско-промишлена палата (БТПП) като част от групата на Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати (ЕВРОПАЛАТИ) подкрепя предложеното 5-процентно увеличение на бюджета на ЕС за периода след 2013 г., но констатира, че са направени много малко промени по отношение на това как ще се изразходват средствата, съобщават от БТПП.
  "Цялостното увеличение на бюджета отговаря на желанието на търговските палати за "повече Европа". Предложеното от Европейската комисия разпределение на средствата, обаче е далеч от квантовия скок, който очаквахме след продължителното обсъждане на Европейския бюджет", така Арналдо Абруцини, главен Секретар на ЕВРОПАЛАТИ коментира представения проект за новата Многогодишна финансова рамка за периода 2014 - 2020 г.
  Въпреки че целенасочената финансова помощ за малки и средни предприятия представлява незначителен процент от целия пакет, палатите са доволни, че Европейският бюджет ще продължи да оказва такава подкрепа на бизнеса чрез новата програма "Конкурентоспособност и малки и средни предприятия". Също така приветстваме предложените подчертано иновативни финансови инструменти, целящи по-ефективно привличане на инвестиции.
  Констатацията е, че целите на Европа 2020 са застрашени. "Бюджетът на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. е от ключово значение за успешното изпълнение на стратегията Европа 2020. Приоритетите на бюджета са съобразени с този факт, но ограниченото преразпределение на ресурсите между отделните направления предполага колеблив подход за изпълнение на целите, заложени в стратегията във време, което изисква амбициозни и решителни действия", добави г-н Абруцини.
  Ние трябва да ползваме капацитета на нашите колеги от Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати и техния по голям опит от работа в единното европейско пространство. Същевременно трябва да даваме оценка на сигналите, които дават нашите европейски колеги от гледна точка и на интересите на българските икономически субекти. А за да успеем трябва навреме да ангажираме в тези дискусии все повече български предприемачи, коментира председателя на УС на БТПП Цветан Симеонов.
  Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати (ЕВРОПАЛАТИ) представлява повече от 20 милиона предприятия в Европа - 93% от които са малки и средни предприятия - чрез членовете си в 45 държави и Европейска мрежа от 2000 регионални и местни палати.

  Линк

Назад