Назад

myPR - Впечатляващи резултати от изпълнявания от БТПП проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”


 • Впечатляващи резултати от изпълнявания от БТПП проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”


  Впечатляващи резултати от изпълнявания от БТПП проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”
  30 Октомври 2014г.
    
  На заключителна конференция, която се състоя на 28 октомври 2014 г. в Шератон София Хотел Балкан, Българската търговско-промишлена палата (БТПП) представи впечатляващите резултати от изпълнявания от Палатата вече шеста година проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”. Проектът се реализира по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
  Участие в конференцията взеха представители на бизнеса, регионалните търговско-промишлени палати, браншовите организации, държавната администрация, социалните партньори и медиите.
  Откривайки форума, председателят на БТПП Цветан Симеонов припомни: „Започнахме този огромен труд, въпреки, че обстановката, в която работехме не беше от най-благоприятните за изпълнение на крайните цели на проекта“ и категорично заяви, че със или без такъв проект, БТПП ще изпълнява своето призвание да работи за стабилен бизнеса климат, в който субектите в икономиката участват при равни условия в конкурентна среда“. Тъй като сивият сектор в трудовите и осигурителните отношения е фактор, който действа точно в обратната посока, решихме да посветим усилия и години труд на подобряването на средата в трудовия и осигурителния сектор, поясни Цветан Симеонов.
  Целта на проекта е противодействие на проявите на сивата икономика и да променим обществената нагласа към толериране на такива прояви, както и да противодейства на възможностите за проява на нелоялна конкуренция при работодателите, подчерта ръководителят на проекта Беата Папазова и поясни, че който спазва нормативната уредба и правилата попада в неизгодна позиция на пазара, спрямо тези, които се опитват и заобикалят разпоредбите.
  Ние бяхме убедени, продължи тя - че една от основните причини за прояви на сивия сектор е недостатъчната информираност на работодатели, наети лица и синдикалисти за нормативната уредба, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения и поясни, че затова в хода на изпълнението на проекта БТПП е провела около 700 обучителни, информационни и дискусионни събития; създава Виртуална социална академия като уеб базиран инструмент за самоинформиране; предоставени са 800 тематични консултации в писмена форма с цитирани нормативни актове и препоръки за последващи действия по всеки казус. Освен това, добави Беата Папазова - проведохме 12 мащабни проучвания и подготвихме 17 анализа, свързани с пазара на труда и негативното влияние на сивата икономика върху него; проучихме европейските добри практики. Специално за нуждите на кариерното израстване на наетите лица и откликване на потребностите на работодателите от квалифицирани специалисти, по проекта бяха създадени 29 Центъра за кариерно развитие, където чрез модула „кариерно развитие“ на Виртуалната социална академия се срещат работодатели и кандидати за по-високи позиции.
  Иван Нейков, който бе модератор на конференцията определи резултатите от проекта като впечатляващи. По думите му, с избора на темата на проекта БТПП е бръкнала в раната на българското общество. „Едни от най-масовите закононарушения в страната са нарушенията на трудово осигурителните права, посочи той и допълни, че в последните десетилетия е на лице трудно разбираема търпимост към тези нарушения. „Те станаха ежедневие, те ни заобикалят, спряхме да ги забелязваме. Повече се ядосваме, когато комшийката си хвърли боклука през терасата, отколкото когато не се спазва трудовото законодателство. Тази търпимост и тази разрастваща се сива икономика в сферата на труда даде основание на ръководството на БТПП да избере този горещ картоф“, коментира Иван Нейков и изказа поздравления към ръководството и екипа на БТПП за работата по проекта.
  В конференцията взеха участие и д-р Асен Ангелов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, също проф. Красимира Средкова, която коментира правните средства за противодействие на проявите на сивата икономика при трудовоправните и осигурителните отношения. Проучените в хода на проекта добри европейски практики представиха Десислава Николова от Института по пазарна икономика и Лъчезар Богданов от Индъстри Уоч.
  Конференцията продължи с оживена дискусия. 
  Презентация на проекта от ръководителя на проекта Беата Папазова, проучване на европейските добри практики в борбата срещу сивата икономика и снимки – вижте тук: http://www.bcci.bg/news/8619 

  Линк

Назад