Назад

Работодатели се мобилизират срещу сивия сектор


 • БТПП събира сигнали за сенчести практики в трудово-правните отношения


   Сигнали за сенчести практики в трудово-правните отношения между работници и работодатели ще събират от Българската търговско-промишлена палата. Това ще стане в рамките на проект „Виртуална академия” за повишаване на културата в областта на трудовото и осигурителното законодателство. След като сигналите бъдат събрани и обобщени, те ще бъдат препратени до съответните контролни органи. Председателят на палатата Цветан Симеонов обясни, че по този начин процедурите ще бъдат задвижени по-бързо. Когато бъде установена тенденция за най-честите нарушения.
  Линк

 • БТПП пуска платформа срещу нелоялни работодатели


   В сайта ще може да се подават всякакви сигнали за плащания под масата и невнасяне на осигуровки
  Българска търговско-промишлена палата (БТПП) ще се бори със сивата икономика, чрез сайт - "виртуална социална академия". В сайта може да се подават всякакви сигнали за нарушено трудово правоотношение. Платформата съдържа и възможности за справки, самообучение и сигнали на работодатели за заети лица и ще обхваща само няколко сектора - хранително-вкусовата промишленост, напитките, облекло и текстил, строителство и хотелиерство и ресторантьорство.
  Сигналите за нередности, които постъпят в БТПП чрез портала ще бъдат събирани и анализирани. След като се съберат ще бъдат предадени в съответните контролни органи. Според председателя на палатата Цветан Симеонов по този начин има по-голяма вероятност контролните органи да обърнат внимание на сигнала. "Едно е малка фирма да подаде сигнал, а друго БТПП", обясни Симеонов. Той допълни още, че ако забележат тенденция при определени нарушения ще инициират законови промени. От БТПП уточниха още, че целта е да се види къде са най-честите нарушения и да се намери начин да се отстранят.
  Цветан Симеонов, обаче сигнализира, че контролните органи правят проверки на изрядните фирми и това е огромен недостатък, защото няма как да се намали делът на сивата икономика.

  Линк

 • Бизнесът: Реформи и електронно правителство ще свият сивата икономика


   
  По-добра бизнес среда, електронни услуги и реформи поискаха от правителството представители на частния бизнес и в замяна заявиха, че сивата икономика ще се свие. На кръгла маса за нелегалната икономика, организирана от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), бизнес организации представиха своите виждания за справяне с проблема. 
  Председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви, че данъчните подлагат изрядни фирми на ненужни проверки и ревизии, вместо да се концентрират над истинските измамници. Той посочи, че, правейки ревизия след ревизия в едни и същи фирми, данъчните ангажират една трета от счетоводителите само да обслужват проверяващите и така се създават пречки за компаниите да осъществяват дейността си, но представителите от приходното ведомство не отговориха на критиката.
  Зам.-министърът на финансите Боряна Пенчева изтъкна мерките на НАП за свързване на касовите апарати към данъчната администрация като мярка за борба със сивата икономика. Като пример за ефективността от тази мярка тя даде факта, че само в сектора на бензиностанциите са разкрити 40 обекта, работели преди това «на тъмно», а 400 са били временно затворени, докато отговорят на изискванията на данъчните.
  Присъстващите обаче призоваха за мерки, които да облекчат пазара на труда. Според изпълнителния директор на Американската търговска камара в България Валентин Георгиев за привличане на американски инвеститори у нас ниските данъци не са достатъчни. Той заяви, че американските компании се интересуват от качеството на административното обслужване, предсказуемостта на администрацията и мерките срещу сивата икономика.
  Той посочи и нерегламентираните трудови заплащания като проблем, който гони чуждите инвеститори. «Те подбиват цената на труда, включително и на квалифицираните работници, и те напускат страната. Така инвеститорите се сблъскват с липсата на квалифицирани кадри, когато планират разрастване към България», каза той.
  Икономистът от «Индъстри уоч» Лъчезар Богданов пък посочи, че само реформа в пенсионната система и оставяне хората сами да спестяват за пенсиите си ще накара работодателите да ги осигуряват на реалния доход. Като други мерки за осветяване на сивия сектор той посочи разширяване на електронните разплащания и призова правителството да въведе плащания с банкови карти за всички услуги, които предоставя.

  Линк

 • Сивата икономика върви нагоре по всички показатели


  Дина Христова
  Делът на сивата икономика у нас нараства по всички показатели, показва изследване на Центъра за изследване на демокрацията. Изследването измерва индекс на сивата икономика, който се изчислява по скала от 0 (изцяло бяла фирма) до 10 - (изцяло скрита). С него се следи динамиката на скритите трудови отношения, оборотите, общия индекс на скритата икономика и общата оценка на размерите й. От 2009 г. до края на 2010 г. общата оценка е скочила от 3.5 на 4. Лек ръст има при скритите трудови отношения, т.е. осигуряването върху минимални доходи и даване на допълнително заплащане по други начини, които от около 2.2 през 2009 г. са стигнали до индекс 2.5. Увеличават се и скритите обороти.
  Председателят на БТПП Цветан Симеонов подложи под съмнение способността на държавата да извади на светло сивата икономика, защото проверките са основно в леснодостъпните "бели" компании. "Създава се впечатление, че понеже е по-лесно, една проверка излиза, друга влиза, вместо да се търси наистина некоректният бизнес", смята Цветанов. Според него данните за сивата икономика у нас варират от 17 до 40% в различни изследвания, тъй като няма ясни критерии какво точно се приема за сиво.
  Зам.-министърът на финансите Боряна Пенчева се похвали с успехи в контрола на акцизните стоки - цигари, алкохол и гориво. Не пропусна да отбележи и че имаме най-ниските преки данъци в Европа, но икономистите контрираха, че заради широката данъчна основа по обща тежест сме по средата. Пълната административна тежест на работодателите е 32.3%, а при прехвърляне на част от доходите и разходите в сивия сектор тя намалява с 14.5%, изчислили са от Института за пазарна икономика.
  ПРОЕКТ
  БТПП обяви вчера старта на социална академия в интернет, в която работодатели и граждани могат да се информират за трудовото и осигурителното законодателство, да се абонират за новостите в него, както и да подават сигнали за нередности. От работодателската организация се ангажират да предават сигналите на контролните органи и да следят за резултата от проверките. На базата на анализ на оплакванията ще се правят и предложения за законодателни промени и за различни политики, обещават от БТПП. Проектът се финансира по програмата "Развитие на човешките ресурси". Първите два сигнала са от София и са свързани със заплащането на нощен труд и опит за осигуряване на минимален праг и даване на останалите пари под масата.

  Линк

 • БТПП: Данъчни тормозят изрядни фирми с ревизии


   Данъчните подлагат изрядни фирми на ненужни проверки и ревизии, вместо да се концентрират над истинските измамници. Това каза председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов на кръгла маса, посветена на сивата икономика. На форума присъстваха още заместник-министрите на финансите (Боряна Пенчева) и на икономиката (Евгени Ангелов), представители на Националната агенция за приходите, работодателски организации.
  Симеонов посочи, че правейки ревизия след ревизия в едни и същи фирми, данъчните ангажират една трета от счетоводителите само да отговарят на проверяващите и така се създават пречки за компаниите да осъществяват дейността си.
  Насърчаването на разплащанията с банкови карти е сред най-ефективните мерки за справяне със сивата икономика, пък коментира икономистът от "Индъстри уоч" Лъчезар Богданов.
  Красен Станчев от консултантската компания "КС2" представи анализ (изготвен в съавторство с Лъчезар Богданов) за ползите от разширяването на ваучерната форма на разплащане. Освен в областта на храненето той призова системата да се насочи и към средното образование. По думите му това ще стимулира конкуренция между училищата и ще повиши качеството на образованието, като се очаква да освети и част от неформалните плащания за частни уроци.
  Преди това обаче те предложиха да се увеличи сегашната годишна квота, която държавата отпуска за ваучери за храна, или, ако може, тя въобще да отпадне. Като аргумент икономистите посочиха, че може да се постигне изсветляване на сивия сектор между 17 и 30% от стойността на издадените ваучери за храна. В момента годишната квота е 172 млн. лв. годишно и се определя от Министерството на финансите. Според Закона за данъците върху доходите на физически лица до 60 лв. месечно се освобождават от данъци и осигуровки, ако работодател ги изплати на свой служител под формата на ваучери.
  Мирослав Каракашев от дирекция "Данъчна политика" в Министерство на финансите отвърна, че квотата остава незаета във всяка година от 2003 досега и едва през тази година тя ще се изпълни на 100%. Той коментира, че наистина има държави, където ваучери получават голям дял от работещите, но в България данъците са най-ниски от целия Европейски съюз, а освен това у нас ваучерите са освободени от всякакво облагане - данъчно и осигурително. Затова автоматичното пренасяне на моделите от други държави в България не е най-разумното действие.
  Евгени Ангелов и Боряна Пенчева посочиха облекчаването на административните режими и ниската данъчна тежест като мерки за борба със сивата икономика. Пенчева изтъкна и мерките на НАП за свързване на касовите апарати към данъчната администрация. Това само в сектора на бензиностанциите е осветило 40 обекта, работели преди това на тъмно, а 400 бензиностанции са били затворени, докато отговорят на изискванията на данъчните.
  Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията обаче се обяви за внимателно прилагане на санкциите, защото при неизрядна отчетност тези обекти все пак са осигурявали работни места, но евентуалното им затваряне трябвало да се обмисли, защото имало риск освободените работници трайно да излязат от пазара на труда.
  Изпълнителният директор на Американската търговска камара в България Валентин Георгиев посочи, че за привличане на американски инвеститори в България ниските данъци не са достатъчни. Той заяви, че американските компании се интересуват от качеството на административното обслужване, предсказуемостта на администрацията и мерките срещу сивата икономика. Той посочи, че квалифицираната работна ръка у нас намалява и заради ниското заплащане, което пък е следствие от сивия сектор.

  Линк

 • БТПП представи виртуалната си социална академия


   По-добра информираност на работодатели и заети лица за нормативните уредби. Това е една от целите, които си поставя представената днес от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) електронната платформа на Виртуалната социална академия.
  Благодарение на нея държавата ще получава помощ и от частния бизнес в превенцията и борбата с нерегламентираното предлагане на труд. Платформата ще промотира и разпространява иновативни и подходящи форми на организация на труда с цел подобряване качествата на работната сила. Освен това тя трябва да оказва и подкрепа на компаниите за подобряване възможностите за заетост чрез обучения, насърчаване на самостоятелната стопанска инициатива и географската.

  Линк

 • БТПП откри Виртуална социална академия


   Днес беше представена Виртуалната социална академия, разработена от БТПП, която осигурява многобройни възможности за справки, самообучение и сигнали на работодатели и заети лица, съобщиха от пресцентъра на палатата.
  Събитието бе открито от Цветан Симеонов, председател на БТПП, а представянето на проекта и на Виртуалната социална академия беше направено от Беата Папазова, съветник по европейска интеграция и проекти, ръководител на проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й".
  Виртуалната социална академия е достъпна на адрес www.vsa.bcci.bg.
  Електронна й платформа събира на едно място цялата информация в областта на законодателството по трудовоправните и осигурителните отношения, необходима на работодатели и заети лица като предоставя и възможности за обратна връзка по тези въпроси.
  Добри практики и полезни правни съвети са събрани в информационния бюлетин "Социални практики", който също може да бъде открит на портала. Сигнали за нарушени трудовоправни и осигурителни отношения ще могат да се подават чрез системата Helpdesk, която ще спомогне те да бъдат коректно обработени и правилно адресирани.
  Полезна информация за всички работещи и работодатели може да бъде открита в рубриката OnlineСамоинформиране. Виртуалната социална академия ще осигурява достъп до Кодекс по бизнес етика, както и до резултатите от анкети, засягащи познаването на законодателството, регулиращо трудовоправните и осигурителни отношения.
   
  Чрез Виртуалната социална академия всички желаещи могат да се абонират и да получават актуална информация за промените в законодателството в областта на трудовоправните и осигурителните отношения.
   
  Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Той се осъществява от БТПП в партньорство с Конфедерация на труда "Подкрепа".

  Линк

 • Работодатели се мобилизират срещу сивия сектор


   Българската търговско-промишлена палата (БТПП) създаде онлайн платформа - т.нар. Hepldesk, на която ще събира сигнали за нарушения на трудовото и осигурително законодателство. Там могат да пишат както работници и служители, ощетени от своите работодатели по отношение на заплащане, работно време и др., така и работодатели, които са несправедливо третирани или санкционирани от трудови инспектори.
  При попълването на сигнала авторът му ще записва името и контакти за връзка. Тези данни обаче ще се използват строго конфиденциално само за изпращане на обратна връзка по изложения казус.
  Експертите на палатата ще обработват сигналите всеки ден и ще ги насочват към компетентните държавни органи. "Когато инспекцията по труда бъде сезирана за нарушение от нас, тя ще реагира по-бързо и ще отговори по-обстойно, отколкото ако човек или малка фирма се обърнат направо към нея", обясни председателят на БТПП Цветан Симеонов.
  Палатата ще извършва и своеобразен контрол по проверките, предизвикани от нея. Друга цел на новата онлайн платформа е в работодателската организация да се събира информация за "сиви" практики по региони и сектори на индустрията. "Натрупването на сигнали от един и същи тип могат да бъдат повод ние да станем инициатори на съответни законодателни промени", уточни Симеонов.
  На всички сигнали ще се отговаря, независимо дали те са основателни или не. Палатата няма да прави разлика между "свои" и "чужди" фирми - сигналите срещу работодатели-членове на БТПП също ще бъдат изпращани за проверка. "Ако бъдат установени сериозни нарушения, дадена фирма по-скоро вече няма да бъде наш член, отколкото да разчита на нашата защита", обеща Цветан Симеонов.
  В Helpdesk вече са постъпили два сигнала срещу работодатели в София. В единия случай фирмата не плаща извънредния труд, а в другия - работодателят официално декларира и плаща осигуровки само върху сумите на минималните осигурителни прагове, а останалата част от заплатите се дава на ръка.
  Платформата Helpdesk е част от т.нар. виртуална социална академия, разработена от БТПП по проект, финансиран от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Тази академия осигурява безплатна възможност за самообучение на работодатели и работници в сферата на трудовите и осигурителните отношения. На нейния сайт заинтересованите могат да се абонират, за да получават на електронната си поща редовни съобщения за промени и актуализации в законодателството в тази област.
  Проектът на БТПП има за цел да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика и да извъшва превантивна дейност за нейното ограничаване, каза неговият ръководител Беата Папазова. Национално представително проучване на палатата от миналата година е установило обезпокоителна неинформираност по въпросите на трудовите и осигурителните права и задължения. Половината младежи например не знаят какви са възможностите на инспекциите по труда. В текстилната индустрия, хотелиерството и строителството пък масово се декларират заплати, равни на минималния осигурителен доход, а останалото се плаща под масата. "Най-неприятното е, че не просто има нарушения, а че в много случаи и работодатели, и наети нямат чувството, че вършат нещо нередно", обобщи Цветан Симеонов.

  Линк

Назад