Назад

Plovdiv24 - БТПП представя на Панаира програма от събития в полза на бизнеса


 • БТПП представя на Панаира програма от събития в полза на бизнеса


  В рамките на Международния технически панаир - Пловдив от 29 септември до 3 октомври 2014 Българската Търговско-Промишлена Палата (БТПП) организира съпътстваща програма по актуални въпроси, интересуващи бизнеса.
   
  БТПП предвижда и безплатни консултации по някои от темите, които ще бъдат разгледани. 
   
  Програмата е максимално полезна както за изложителите, така и за представителите на фирми, които ще посетят Панаира. Тя включва: представяне на услуги по корпоративна стратегия и финанси, стандартизация GS1, подготовка за кандидатстване по проекти през новия програмен период и инструмента за МСП Хоризонт 2020, както и много други актуални теми.  
   
  Събитията, предвидени в програмата, ще се проведат в Панаирна палата 6 - Конферентна зала 2.
   
  През първия ден - 29 септември - ще се проведе Кръгла маса с представители на бизнеса от регион Пловдив на тема: "Финансиране на износа и защита от рискове от неплащане".Експерти от БТПП и Кофас България ще предложат конкретни практически решения за управление на паричните потоци и за по-висока конкурентоспособност на българския и международния пазар. Специално внимание ще се обърне на защитата от рисковете от неплащане и осигуряването на финансиране. 
   
  Експерти от GS1 България към БТПП ще представят мобилното приложение БГ Баркод и статистика за фирми, използващи неправомерно маркировка с баркод по стандартите GS1.
   
  Това е поредна стъпка в усилията на БТПП в борбата със сивата икономика в подкрепа на лоялната конкуренция на пазара.
   
  Чрез мобилното приложение се създават условия за предварително информиране на потребителите за произхода на стоката преди избора на покупка.
   
  Резултатите от мобилното приложение, както и фирмите с нелигитимни баркодове към момента, могат да бъдат проследени на 30 септември. 
   
  Сертификатът за отличие /Excellent SME/ - атестат за по-висока конкурентоспособност на МСП, представяйки ги на международните пазари и в интернет пространство, ще бъде тема на 1 октомври. Фирмите могат да получат безплатни консултации относно:
   
  • условия за регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице в България;
   
  • предимствата за фирмите от използването на АТА карнет при временен износ на стоки за изложения, панаири, участия в състезания, театрални представления и други. 
   
  Информация и разяснение за кандидатстване с проектни предложения по Инструмента за МСП по Хоризонт 2020 ще една от темите на 2 октомври.
   
  Същия ден ще бъдат представени и услугите на Центровете за кариерно развитие, разкрити и действащи по ОПРЧР като част от проекта на БТПП "Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудово правните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й".
   
  Целта на 28-те кариерни центрове е да свързват работодатели от фирми, които търсят подходящи кандидати, и работници, които да получат информация за предлагани по-добри позиции на трудовия пазар.  
   
  EEN към БТПП организира информационен ден на 3 октомври на тема "Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност. Задължения и перспективи пред бизнеса".
   
  Целта е да се разпространят добри практики и обмен на опит и нови идеи за постигането на приоритетите на ЕС в областта на енергетиката и климата.
   
  На 3 октомври предстоят и безплатни консултации на тема интернационализация на бизнеса и достъп до чужди пазари.
   
  Plovdiv24.bg е медиен партньор на събитието.
   
   

  Линк

Назад