Назад

Работодателите искат повишаването на минималната заплата да бъде от 2012 г.


 • Бизнесът скочи срещу увеличението на заплатата


   Увеличаването на минималната работна заплата от 240 на 270 лева създава у работодателите чувство за натрупване на нови тежести за бизнеса.
  Това заявиха от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) по повод изказването на премиера Бойко Борисов от Аксаково, че в сряда правителството ще вземе решение за увеличение на минималната заплата заради по-добри приходи в бюджета.
  Бизнесът продължава да плаща по-висока цена за тока и така да субсидира битовото потребление, припомня БТПП.
  Вдигането на заплати и пенсии ще натовари бизнеса допълнително и затова ще трябват решения и в негова полза, смята шефът на палатата Цветан Симеонов.
  Работодателите отбелязват, че Бюджет 2011 г. е приет с макрорамка, в която са заложени 240 лева минимална заплата, а чрез нивата на осигурителните прагове има увеличение заплатите в светлата част на икономиката.
  В частния сектор ще трябват в повече 36 904 950 лв. за заплати, плюс 6 661 343 л за осигуровки или общо 43 566 293 лв., изчислиха от БТПП.
  Тези изменения са само за заетите на 240 лв.
   
  При верижна реакция по другите нива на длъжностите необходимите средства нарастват.
  Според проучване на БТПП заплащането трябва да е пряко обвързано с количеството положен труд.

  Линк

 • Според БТПП увеличаването на заплати и пенсии ще натовари бизнеса допълнително


   София, 6 юни /Екатерина Тотева, БТА/ Според ръководството на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ съобщението на премиера Бойко Борисов.
  Линк

 • БТПП против ръста на минималната заплата


   По повод обявеното вчера от премиера увеличение на минималната работна заплата (МРЗ) до 270 лв. днес от Българската стопанска камара (БСК) и от Българската търговско промишлена палата (БТПП) коментираха решението. От БТПП коментират, че бизнесът продължава да плаща по-висока цена за тока и така да субсидира битовото потребление и допълват, че се създава впечатление за натрупване на нови тежести върху работодателите. Вдигането на заплати и пенсии ще натовари бизнеса допълнително и затова ще трябват решения и в негова полза, коментира председателят на  УС на БТПП Цветан Симеонов. 
  Линк

 • БТПП e против ръста на минималната заплата


   По повод обявеното вчера от премиера увеличение на минималната работна заплата до 270.00лв.,днес от Българската стопанска камара (БСК) и от Българската търговско промишлена палата (БТПП) коментираха решението.
  От БТПП коментират, че бизнесът продължава да плаща по-висока цена за тока и така да субсидира битовото потребление и допълват, че се създава впечатление за натрупване на нови тежести върху работодателите.
  Вдигането на заплати и пенсии ще натовари бизнеса допълнително и затова ще трябват решения и в негова полза, коментира председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов
  При промяна на заплатата от 240 на 270 лв. допълнително нужните пари са: за държавния сектор 7 001 880 лв за заплати, 1 263 839 лв за осигуровки или общо 8 265 719 лв. В частния сектор ще трябват в повече 36 904 950 лв за заплати , плюс 6 661 343 лв за осигуровки или общо 43 566 293 лв. Тези изменения са само за заетите на 240 лв. При верижна реакция по другите нива на длъжностите необходимите средства нарастват, става ясно от изчисленията на БТПП.
  Според проучване на организацията заплащането трябва да е пряко обвързано с количеството положен труд.
  Междувременно от БСК посочват, че официалната позиция на организацията по проблема ще бъде представена след обсъждане в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
  Увеличението следва да стане от 1 януари 2012 г. след извършване на подробна оценка на въздействие, настояват още от организацията. От там допълват, че актуализацията на МРЗ трябва да е част от процедурата по приемането на държавния бюджет и бюджетите на социалните фондове за следващата календарна година.
  Да се пристъпи към минимизиране на ролята на административно определяната МРЗ като инструмент на бюджета и социалната политика чрез поетапна промяна на съответната правна рамка, настояват още от БСК. От там допълват:
  През изминалите години МРЗ се превърна в основен бюджетен и социален инструмент, а не в измерител на труда, отчитащ производителността, резултатността и квалификацията. Минималната заплата се използва като основа за плащания и формиране на бюджетни разходи, регламентирани в над 20 закона и над 40 подзаконови нормативни акта.
  Размерът на показателя е обвързан по икономически път и със средната работна заплата, със средната пенсия, с минималната социална пенсия, с минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и други социални плащания и помощи, с определяне на държавни такси и субсидии, вкл. субсидиите на политическите партии. По такъв начин МРЗ и свързаните с нея плащания засягат основни икономически и бюджетни пропорции и влияят пряко върху финансова устойчивост в условия на валутен борд и продължаваща икономическа криза.

  Линк

 • БТПП: Вдигането на заплати товари бизнеса допълнително


   Вдигането на заплати и пенсии ще натовари бизнеса допълнително и затова ще трябват решения и в негова полза, казва председателят на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов в съобщение на организацията.
  От БТПП изчисляват, че при увеличение на минималната работна заплата с 30 лв. за заетите с минимално възнаграждение на държавата ще са необходими общо 8 265 719 лв. допълнително за заплати и осигуровки, а на бизнеса – 43 566 293 лв. При верижна реакция по другите нива на длъжностите необходимите средства нарастват.
  Според БТПП съобщението на премиера Бойко Борисов от Аксаково, че в сряда правителството ще вземе решение за увеличение на минималната заплата заради по-добри приходи в бюджета създава у работодателите от палата чувство за натрупване на нови тежести за бизнеса. Бизнесът продължава да плаща по-висока цена за тока и така да субсидира битовото потребление.
  Това става въпреки, че Бюджетът 2011 е приет с макрорамка, в която са заложени 240 лв. минимална заплата, а чрез нивата на осигурителните прагове на практика вече има увеличение заплатите в светлата част на икономиката.
  Според проучване на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ заплащането трябва да е пряко обвързано с количеството положен труд. По повод на предложенията на министъра на труда и социалната политика за ръст на заплатите през 2011 г. последното проучване на палатата показва, че 5,6% от работодателите приемат идеята, но смятат да я осъществят със съкращения на персонала, а 14,3% не биха уволнили никого. Около 70% не са съгласни с повишаването на заплатите.
  Работещите се разделят почти по равно в мнението си дали увеличението на заплатите трябва да е обвързано със съкращения. 51,22% се обявяват "за" намаляването на персонала. На въпроса, ако има административно увеличение на минималната работна заплата, готови ли сте да увеличите пропорционално заплатите на всички служители, едва 10,4% от работодателите отговорят положително. Останалите са против.
  При работещите мненията в процентно съотношение са обратни. Около 40% от работодателите са на мнение, че ако се повишат заплатите, ще се увеличи безработицата, а над 53% смятат, че ще има преминаване на фирми от официалната икономика към неформалната.

  Линк

 • БТПП: Вдигането на заплати и пенсии ще натовари бизнеса допълнително


   Съобщението на премиера Бойко Борисов от Аксаково, че в сряда правителството ще вземе решение за увеличение на минималната заплата заради по-добри приходи в бюджета, създава у работодателите от БТПП чувство за натрупване на нови тежести за бизнеса. Бизнесът продължава да плаща по-висока цена за тока и така да субсидира битовото потребление.
  Това става въпреки, че Бюджетът 2011г. е приет с макрорамка, в която са заложени 240 лв МРЗ, а чрез нивата на осигурителните прагове на практика вече има увеличение заплатите в светлата част на икономиката.
  При промяна на заплатата от 240 на 270 лв. допълнително нужните пари са: за държавния сектор 7 001 880 лв за заплати, 1 263 839 лв за осигуровки или общо 8 265 719 лв. В частния сектор ще трябват в повече 36 904 950 лв за заплати , плюс 6 661 343 лв за осигуровки или общо 43 566 293 лв.
  Тези изменения са само за заетите на 240 лв. При верижна реакция по другите нива на длъжностите необходимите средства нарастват.
  Според проучване на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ заплащането трябва да е пряко обвързано с количеството положен труд. По повод на предложенията на министъра на труда и социалната политика за ръст на заплатите през 2011 г. последното проучване на Палатата показва, че 5,6% от работодателите приемат идеята, но смятат да я осъществят със съкращения на персонала, а 14,3% не биха уволнили никого. Около 70% не са съгласни с повишаването на заплатите.
  Работещите се разделят почти по равно в мнението си дали увеличението на заплатите трябва да е обвързано със съкращения. 51,22% се обявяват "за" намаляването на персонала. На въпроса, ако има административно увеличение на минималната работна заплата, готови ли сте да увеличите пропорционално заплатите на всички служители, едва 10,4% от работодателите отговорят положително. Останалите са против.
  При работещите мненията в процентно съотношение са обратни. Около 40% от работодателите са на мнение, че ако се повишат заплатите, ще се увеличи безработицата, а над 53% смятат, че ще има преминаване на фирми от официалната икономика към неформалната.
  Вдигането на заплати и пенсии ще натовари бизнеса допълнително и затова ще трябват решения и в негова полза - каза Председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов.

  Линк

 • Вдигането на заплати и пенсии ще натовари бизнеса допълнително, смятат работодателите


   Съобщението на премиера Бойко Борисов, че в сряда правителството ще вземе решение за увеличение на минималната заплата заради по-добри приходи в бюджета, създава у работодателите от Българска търговско-промишлена палата (БТПП) чувство за натрупване на нови тежести за бизнеса. 
  Линк

 • БТПП: Вдигането на заплати и пенсии ще натовари бизнеса допълнително


   "Съобщението на премиера Бойко Борисов от Аксаково, че в сряда правителството ще вземе решение за увеличение на минималната заплата заради по-добри приходи в бюджета, създава у работодателите от БТПП чувство за натрупване на нови тежести за бизнеса. Бизнесът продължава да плаща по-висока цена за тока и така да субсидира битовото потребление. Това става въпреки, че Бюджетът 2011г. е приет с макрорамка, в която са заложени 240 лв МРЗ, а чрез нивата на осигурителните прагове на практика вече има увеличение заплатите в светлата част на икономиката" - гласи прессъобщение на БТТП.
  Ето и останалата част от становището на Българската търговско-промишлена палата:
  "При промяна на заплатата от 240 на 270 лв. допълнително нужните пари са:за държавния сектор 7 001 880 лв за заплати, 1 263 839 лв за осигуровки или общо 8 265 719 лв. В частния сектор ще трябват в повече 36 904 950 лв за заплати, плюс 6 661 343 лв за осигуровки или общо 43 566 293 лв. Тези изменения са само за заетите на 240 лв. При верижна реакция по другите нива на длъжностите необходимите средства нарастват. 
  Според проучване на Българската търговско-промишлена палата заплащането трябва да е пряко обвързано с количеството положен труд. По повод на предложенията на министъра на труда и социалната политика за ръст на заплатите през 2011 г. последното проучване на Палатата показва, че 5,6% от работодателите приемат идеята, но смятат да я осъществят със съкращения на персонала, а 14,3% не биха уволнили никого. Около 70% не са съгласни с повишаването на заплатите. 
  Работещите се разделят почти по равно в мнението си дали увеличението на заплатите трябва да е обвързано със съкращения. 51,22% се обявяват "за" намаляването на персонала. На въпроса, ако има административно увеличение на минималната работна заплата, готови ли сте да увеличите пропорционално заплатите на всички служители, едва 10,4% от работодателите отговорят положително. Останалите са против. 
  При работещите мненията в процентно съотношение са обратни. Около 40% от работодателите са на мнение, че ако се повишат заплатите, ще се увеличи безработицата, а над 53% смятат, че ще има преминаване на фирми от официалната икономика към неформалната. Вдигането на заплати и пенсии ще натовари бизнеса допълнително и затова ще трябват решения и в негова полза – каза Председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов".

  Линк

 • Работодателите искат повишаването на минималната заплата да бъде от 2012 г.


   
  Работодателските организации са категорични, че вдигането на заплати и пенсии ще натовари бизнеса и затова увеличението на минималната работна заплата трябва да стане от следващата година с новия бюджет на държавата. 
  От Българската търговско-промишлена палата изчисляват, че при промяна на заплатата от 240 на 270 лева, държавата ще трябва да даде допълнителни 8 милиона лева, докато на бизнеса това ще струва близо 44 милиона лева. От Българската стопанска камара припомнят, че от размера на минималната работна заплата зависят и средната работна заплата, средната и минималната пенсия, включително и субсидиите на политическите партии. 
  "Доста вече тежести се събраха върху бизнеса, осигурителната вноска все още в по-голямата част се изплаща от работодателя, а не от работника, като добавим и това, че бизнесът плаща по-скъп ток отколкото гражданите, с което субсидира социалната политика на държавата, мисля, че вече стигаме до предели, които не са доста здравословни за българския бизнес.", каза председателят на палатата Цветан Симеонов.
  Повечето от работодателите са на мнение, че ако се повишат заплатите, ще се увеличи безработицата и ще има преминаване на фирми в сивия сектор. 
  "Ще има странични ефекти, ще има повече сив сектор, ще има повече безработни, освободени, когато не могат да си посрещат разходите, особено малките и средни фирми.", каза още Симеонов.
  Вчера премиерът заяви, че в сряда кабинетът ще обсъди вдигането на минималната работна заплата и пенсиите.

  Линк

Назад