Назад

БТПП подкрепя строителните предприемачи


 • Българската асоциация по рециклиране срещу проектозакона за отпадъците


   Българската асоциация по рециклиране (БАР) заявява своя категоричен протест срещу начина на разработване на нов Закон за управление на отпадъците (ЗУО), съобщиха оторганизацията.
  Българската асоциация по рециклиране (БАР) заявява своя категоричен протест срещу начина на разработване на нов Закон за управление на отпадъците (ЗУО), съобщиха оторганизацията.
  Закон, който трябва да ограничи рисковете за околната среда, да насърчи повторната употреба, рециклирането и оползотворяването на отпадъците.
  Във връзка със Световния ден на околната среда и позицията на Българската асоциация по рециклиране, относно предложения проект на нов Закон за управление на отпадъцитеот МОСВ, на 5 юни 13.00 ч., в Националния пресклуб на БТА, ще се проведе пресконференция на тема:Противоконституционни, антиекологични, дискриминационни и антисоциални текстове в проекта на новия Закон за управление на отпадъците.В пресконференцията ще вземат участие представители на: Българска Асоциация по рециклиране (БАР), Българска стопанска камара (БСК), Българска Браншова КамараФеникс Ресурс,Българска асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/. 
  Българска асоциация по рециклиране (БАР) е създадена през 1998 г. и е член на най-голямата в света организацияпо рециклиране - Bureau of International Recycling /BIR/, Българска стопанска камара (БСК), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българска търговско – промишлена палата (БТПП). От 2002 г. Асоциацията има свой постоянен представител в Международния съвет по околна среда в Брюксел. В Асоциацията членуват 70 български и чуждестраннифирми и предприятия, които се занимават с рециклиране на отпадъци, вкл. отпадъци от черни и цветни метали.
  На територията на страната за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали притежават лицензии 1 131 фирми, сред които и всички металургични предприятия и леярни. Пряко заети в бранша са над 20 000 души. 
  Инвестициите, в изграждането и лицензирането на съществуващите площадки за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, са за над 1,136 млрд. лева. За 2010 г. търговците на отпадъчни черни и цветни метали са реализирани над 2 млрд. лева стокооборот, в т.ч. износ за 950 млн. лева. 
  Българската асоциация по рециклиране (БАР) е единствената браншова организация на търговците на скрап и беше умишлено игнорирана при обсъждането на закона. 

  Линк

 • БАР срещу проектозакона за отпадъцит


   Категорично протестират  срещу начина на разработване на новия Закон за управление на отпадъците -ЗУО, от Българската асоциация по рециклиране (БАР).
  Законът трябва да ограничи рисковете за околната среда, да насърчи повторната употреба, рециклирането и оползотворяването на отпадъците.
  По повод  Световния ден на околната среда и позицията на Българската асоциация по рециклиране и предложения проект на нов Закон за управление на отпадъците от МОСВ, ще се проведе пресконференция на тема: "Противоконституционни, антиекологични, дискриминационни и антисоциални текстове в проекта на новия Закон за управление на отпадъците".
  В нея ще  участват представители на: Българска Асоциация по рециклиране (БАР), Българска стопанска камара (БСК), Българска Браншова Камара "Феникс Ресурс", Българска асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/.
  Българска асоциация по рециклиране (БАР) е създадена през 1998 г. и е член на най-голямата в света организация по рециклиране - Bureau of International Recycling /BIR/, Българска стопанска камара (БСК), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българска търговско – промишлена палата (БТПП). От 2002 г. Асоциацията има свой постоянен представител в Международния съвет по околна среда в Брюксел. В Асоциацията членуват 70 български и чуждестранни фирми и предприятия, които се занимават с рециклиране на отпадъци, вкл. отпадъци от черни и цветни метали.
  Българската асоциация по рециклиране (БАР) е единствената браншова организация на търговците на скрап и беше умишлено игнорирана при обсъждането на закона.
  На територията на страната за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали притежават лицензии 1 131 фирми, сред които и всички металургични предприятия и леярни. Пряко заети в бранша са над 20 000 души.
  Инвестициите, в изграждането и лицензирането на съществуващите площадки за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, са за над 1,136 млрд. лева. За 2010 г. търговците на отпадъчни черни и цветни метали са реализирани над 2 млрд. лева стокооборот, в т.ч. износ за 950 млн. лева.

  Линк

 • Българската асоциация по рециклиране срещу проектозакона за отпадъците


   Българската асоциация по рециклиране (БАР) заявява своя категоричен протест срещу начина на разработване на нов Закон за управление на отпадъците (ЗУО), съобщиха от организацията. Закон, който трябва да ограничи рисковете за околната среда, да насърчи повторната употреба, рециклирането и оползотворяването на отпадъците. Във връзка със Световния ден на околната среда и позицията на Българската асоциация по рециклиране, относно предложения проект на нов Закон за управление на отпадъците от МОСВ, на 5 юни 13.00 ч., в Националния пресклуб на БТА, ще се проведе пресконференция на тема: "Противоконституционни, антиекологични, дискриминационни и антисоциални текстове в проекта на новия Закон за управление на отпадъците". В пресконференцията ще вземат участие представители на: Българска Асоциация по рециклиране (БАР), Българска стопанска камара (БСК), Българска Браншова Камара "Феникс Ресурс", Българска асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/. Българска асоциация по рециклиране (БАР) е създадена през 1998 г. и е член на най-голямата в света организация по рециклиране - Bureau of International Recycling /BIR/, Българска стопанска камара (БСК), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българска търговско – промишлена палата (БТПП). От 2002 г. Асоциацията има свой постоянен представител в Международния съвет по околна среда в Брюксел. В Асоциацията членуват 70 български и чуждестранни фирми и предприятия, които се занимават с рециклиране на отпадъци, вкл. отпадъци от черни и цветни метали. На територията на страната за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали притежават лицензии 1 131 фирми, сред които и всички металургични предприятия и леярни. Пряко заети в бранша са над 20 000 души. Инвестициите, в изграждането и лицензирането на съществуващите площадки за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, са за над 1,136 млрд. лева. За 2010 г. търговците на отпадъчни черни и цветни метали са реализирани над 2 млрд. лева стокооборот, в т.ч. износ за 950 млн. лева. Българската асоциация по рециклиране (БАР) е единствената браншова организация на търговците на скрап и беше умишлено игнорирана при обсъждането на закона.
  Линк

 • БТПП подкрепя строителните предприемачи

  <

   
  БТПП подкрепя строителните предприемачи

  Цветан Симеонов, председател на Управителния съвет на Българска търговско-промишлена палата (БТПП), по повод вписването на професията „строителен предприемач“ в националната класификация

  Господин Симеонов, бихте ли представили работата на БТПП? Какви бяха основните ви постижения и насоки на действие през изминалата година?

  Българската търговско-промишлена палата продължава да изпълнява систематично своята мисия да бъде онази голяма неправителствена организация, която насърчава иновационните намерения на предприемчивите представители на всеки бизнес, избрал добрите условия на страната ни. Ние работим в подкрепа на финасовата стабилност и устойчивото развитие на средата за правене на бизнес. Това е нашата мисия вече повече от столетие - основата на нашата организация е поставено преди 116 години в четири града на страната - София, Пловдив, Варна и Русе.  Българската икономика като цяло, в това число и нашите фирми, успя да съхрани голяма част от компетентните си работници и специалисти, за да може сега - в пролеттта на 2011 - да се почувстват първите сигнали на съживяването след дългите кризисни месеци. Надеждата ни е след растежа да установим устойчива и предвидима макроикономическа рамка, да се съхрани равното третиране на инвеститорите. Едновремненно с това, БТПП развива връзките си с международни организации, в чиято система работи, изпълнява ангажиментите си като парнтьор на редица европейски палати и продължава да развива отличните отношения със своите съседи и през тази година, в качеството си на председател на Асоциацията на балканските палати.

  Защо е необходима професията „строителен предприемач” и как се разви инициативата за вписването й в Националната класификация на професиите и длъжностите?

  Професията строителен предприемач е една от основните професии като икономическа категория в развитите пазарни икономики и е необходима за всеки, който ползва услугите в тази област. Важно е, че обхваща от „най-малкия“ индивидуален купувач до „най-големия“ корпоративен инвеститор. Тъй като това е една много стара професия, съществувала още преди 1944 г. в България, реалните предприемачи - членове на Българска предприемаческа камара в строителството и на БТПП - поеха инициативата тя да бъде възобновена и вписана в Националната класификация на длъжностите и професиите в Република България. Щастливи сме, че усилията ни се увенчаха с успех.

  Какъв е очакваният брой предприемачи, които ще се регистрират по новата професия?

  На нашия строителен пазар в последните години се откроиха редица строителни предприемачи - малки,  средни и от по-голям мащаб, които произвеждат и реализират продукти, необходими за строителния бранш. Кризата пречи на много от тях да разгърнат истинските си възможности в условията на стагниращ пазар на недвижими имоти, но най-подготвените и упоритите, тези които работят най-качествено, ще преодолеят всички трудности, за да са полезни на всички, които се нуждаят от техните услуги.
  Ние ценим изключително много сътрудничеството си с всички организации, в това число и със Строителната камара, която е в същия сектор. Оценяваме високо и онези организации, които са привлекателни за своите членове с услугите и активната си икономическа и обществена позиция. Затова, заедно с тези организации всеки ден си задаваме въпроса ”Какво още можем да направим за нашите членове?”.

  Съвземат ли се от кризата строителните фирми и бизнесът като цяло?

  Има слаби наченки за развитие на инвестиционния пазар, но сигналите от старите икономики на Европа и основно от Германия стават все по-обнадеждаващи. Българската икономика се възстановява, макар и бавно – средният ръст на БВП за годината възлиза на 0,2%, в промишлеността добавената стойност бележи ръст от 2,3%, продажбите на външните пазари нарастват с 33,5%, а тези на вътрешния пазар - с 5,7%. Оптимистично е и че износът през януари 2011г. спрямо януари 2010г. нараства със 72,5%. През февруари индексът на оборотите в промишлеността спрямо същия месец през 2010г.  нарастна чувствително в някои отрасли – например при производството на хранителни продукти – 138,6 %, производство на машини и съоръжения - 132,0%, на електрически съоръжения – 121,7%, на химически продукти – 155,4%, на потребителски недълготрайни продукти – 134,1%.

  Много се говори за строителството, как оценявате обаче пазара на услугите по поддръжката на сгради и съоръжения?


  Поддръжката на сгради и съоръжения, които са въведени в експлоатация, е все още слабо място в палитрата на ангажиментите на собствениците. У нас продължава да се приема, че да си собственик или наемател означава единствено да имаш ползи, а то означава и да носиш отговорност. За всичко това,  според нас, трябва да бъде обсъдена съответна законодателна инициатива.

  Какво е мнението ви за предлаганите промени в ЗОП, като например за по-ниските прагове, над които се обявяват публични търгове?


  Със законопроекта се предлага леко облекчаване на процедурата за избор на изпълнител въз основа на събрани оферти и също така снижение на горните прагове за този вид процедура от 240 хил. лв. на 200 хил. лв., при договори за строителство, и от 60 хил. на 50 хил. лв. – при договори за доставка, услуга и конкурс на проект.
  Втората идея в законопроекта е за въвеждане на опростени процедури за договори за строителство,  които имат стойност от 240 хил. лв. до 2 млн. лв. и за договори за доставки, услуги, конкурс за проекти – над 60 хил. лв. до праговете по регламента на Европейската комисия, издаден на основание чл. 69 от Директива № 2004/17/ЕО.
  Отразено е и предложение за леко снижаване на горните прагове за прилагане на общите процедури от 2 млн. 150 хил. лв. на 2 млн. лв. – при договори за строителство и от 180 хил. на 110 хил. лв. при договори за доставки и услуги на праговете по регламента, посочен по-горе.
  БТПП приема, че предлаганото в законопроекта снижаване на праговете ще се отрази благоприятно върху прозрачността на процедурите за възлагане на обществени поръчки, а освен това в една част тази промяна се налага и заради хармонизация с европейското право.

  Какво се случва с регистрацията на фирми по стандарта GS1? Защо е необходим и как оценявате бъдещето му в България?

  Стандартите GS1 са универсален език, чрез който всички участници по веригата на снабдяване използват, независимо от това, къде е произведен продукта и в коя страна се реализира. С регистрация на всяка фирма в Националната организация GS1, която за нашата страна е GS1 България, се получава достъп до Глобалните стандарти GS1 и техните приложения. Стандартите GS1 включват система за еднозначна идентификация на продукти, логистични единици,  услуги, локации и др., която се прилага в цял свят.  За нуждите на автоматичната обработка на данни идентификацията и допълнителни данни за маркираните обекти могат да бъдат кодирани с баркод символ или да бъдат записани върху етикети за радиочестотна идентификация. Системата за идентификация позволява електронен обмен на данни и стандартизиране на електронните съобщения  (напр. поръчки, авизо, фактури и др.) и на процесите по веригата на снабдяване, независимо от бранша.

  Разработена е платформа за синхронизация на основни данни за продуктите и партньорите, което позволява работа с винаги актуални и точни данни.  Прилагaнето на изброените стандарти повишава многократно ефективността и прозрачността на процесите и позволява реализирането на ефективни системи за проследимост.  В България с най-широко приложение и история са стандартите за автоматична идентификация GS1 и маркиране с баркод. Присъствието на баркод в етикета на стоките позволява бързо и обслужване на клиентите в търговията на едро и за крайните потребители на стоки. Така се улеснява експедирането и приемането на стокови единици в складовете, предоставя се точна информация за наличните и продадените стоки, същевременно може да се изолзва като основно средство за реализиране на проследимост по цялата верига, от суровините до крайния потребител. Големите търговски вериги като Метро Кеш&Кери, Била, Практикер, Пикадили,  Фантастико, ЦБА, Баумакс, Бриколаж и др. Въведоха EDI по стандартите на системата GS1 със своите доставчици.

  Какво предстои на БТТП?

  Ние продължаваме да работим по линия на Европалати и сме търсен партньор при организацията на бизнес-форуми и изложби. След последните посещения в Йордания, Русия и Хърватска предстоят да приемем бизнесмени от провинция Шандун - нека и вашите читатели се възползват от тази възможност и участват в най-големия панаир за вносители и износители от региона. Наши бизнес-делегации ще посетят Украйна, Словения и Мексико. Получихме пълномощия за набиране на участници при преференциални условия за панаирите на Експоцентър при ТПП на Русия и очакваме повече изложители да се възползуват от платежоспособното търсене в тази страна. Още повече, че имаме възможност на основата на споразумание с Федералната служба по регистрация към Министерството на правосъдието на Русия да проучваме и даваме надеждни референции за руските партньори.  В същото време продължаваме да бъдам активни участници в рамките на тристранното сътрудничество, където предстоят твърде интересни дискусии. Имаме развитие на бизнес-услугите, които Палатата предоставя със своето ново звено за преводи и обучения.

  Заедно с нашите експерти подпомагаме активно процеса на усъвършенстване на законодателството в гражданско-правната сфера. Насърчаваме фирмите и НПО да бъдат по-активни участници и в нормотворческия процес и лобирането в добрия смисъл на думата пред европейските институции. Изпълняваме и един фундаментален проект по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за повишаване обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения. Сивата икономика в реалния бизнес е измамно поведение на некоректни икономически субекти, което изкривява пазарното стопанство и пречи на оцеляването на коректните бизнесмени. БТПП и в бъдеще ще подкрепя всички мерки, които позволяват да бъдат изваждани „на светло” фирми от сивия сектор. Огромна работа в момента се извършва от експерти на Палатата,  които обикалят регионите на страната и провеждат разговори със стотици фирми, работодатели и работници, като обясняват негативните резултати от съществуването на сива икономика.  Строителният сектор и поддръжката са едни от най-засегнатите от незнанието и заобикалянето на трудово-правните изисквания.

  Завършваме подготовката на нашата Виртуална академия, която скоро ще бъде обявена и предоставена за търсещите информация през страницата на БТПП в интернет. Тя също ще подпомогне процесите за бързо и компетентно информиране на работодатели, работници и дори на онези, които още търсят работа. Негативният ни опит с бюрокрацията и формалностите, недостига на достатъчноадминистративен капацитет за бързо отчитане на свършената работа и сигналите, които получаваме от фирми, регионални палати и браншови организации ни дават възможност да формулираме подходящи промени в правилата за работа с оперативните програми. Някои от тези предложени от нас промени вече са в ход и дават благоприятно отражение на ефективното усвояване на средствата, например по програмата Конкурентноспособност.
  Бойка ОГНЯНОВА

Назад