Назад

БТА - Кризата не е препятствие за производителите на машини и оборудване, показва бизнес класация


 • БТПП – фирми – класация


   София, 8 септември /Екатерина Тотева, БТА/
    Фирмите от сектора "Производство на машини и оборудване" са сред най-добре представилите се компании през 2013 г. според класация на БТПП „ТОП 100”. Тези дружества са постигнали през миналата година най-добър ръст на приходите и добра печалба спрямо вложените собствени средства, каза на пресконференция Олга Чугунска, експерт в отдел „Икономически анализи” в БТПП.
  Заедно с председателя на палатата Цветан Симеонов тя представи класацията на водещи фирми в българската икономика, в която са обхванати 6 230 дружества, произвеждащи 82.05 на сто от БВП за 2013 г. Класирането е в пет категории.
  През миналата година фирмите от строителството също са с добро присъствие, но според експерти на палатата това се дължи на обществените поръчки и изпълняваните публични проекти. С добро представяне за периода са и компаниите от транспорта и спедицията, както и от услугите – инженерни и консултантски.
    Малко е присъствието сред класираните сто фирми на дружествата от туризма, като те имат едва два процента дял в различните класации. Анализаторите на палатата отчитат сред проблемите на този бранш липсата на добра национална реклама на туризма.
  Класациите на фирмите от нефинансовия сектор  са направени на базата на годишните им финансови отчети. Председателят на БТПП посочи, че има доста компании, които не си публикуват счетоводните отчети. Някои дори и глобите си плащат, но пак не ги публикуват, коментира Цветан Симеонов. По тази причина той изтъкна необходимостта в случаите, при които глобите не са стимулиращи, те да бъдат увеличени. Фирмите не публикуват отчетите си защото се опасяват от натиск от партии или групировки с искания за финансиране, както и заради притеснение да
    покажат действителните си печалби, нещо което особено важи за веригите, коментира Симеонов.
  Първите сто фирми, класирани според критерия - промени на нетните приходи от продажби, достигат среден ръст от 207 процента на приходите от продажби през 2013 г. Общо приходите от продажби на класираните фирми е 457 млн.лева, а през 2012 - 149 млн.лева. Средногодишната печалба за миналата година е била 395 000 лева, докато за 2012 г. - 134 000 лева или ръст от два пъти. Средно задълженията на фирмите от първата стотица са намалели с 56 процента, показват още резултати от класацията.
  По думите на Симеонов тези резултати се случват, защото независимо от политическата нестабилност няколко важни икономически условия не са се променили  - не са се увеличили данъците, запазила се е сравнително ниска задлъжнялостта на държавата и сравнително невисока преразпределителна  роля на държавата – 38,7 на сто за 2013 г. Предпоставките за ръст на бизнеса са здравата законова система, силната защита на правото на частна собственост, компетентната и честна съдебна система, некорумпирана държавна администрация, свободна търговия и м  инимални икономически регулации. Тези прости принципи на Хонконг е важно да намерят израз в политическите програми на партиите във връзка с предстоящите избори, отбеляза Симеонов. Бизнесът ще продължи да настоява и за това да се изплащат навреме средствата, дължими от държавата по обществените поръчки. 
   

Назад