Назад

Нова среща между български и китайски фирми ще се проведе в София


 • Промишлената палата прави нова среща на български и китайски инвеститори


   Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и посолството на Китай организират в сряда втора среща на български и китайски инвеститори. На първата подобна среща, която се състоя преди няколко седмици не присъства нито една компания от България. Този път гости на форума ще бъдат инвеститори от провинция Шандун, а участието на българските фирми е безплатно.
  Среща ще се проведе в сградата на организацията на ул. "Искър" №9 в София. Тя ще започне в 9.30 и ще продължи до 13 часа. От търговската палата засега не са съобщили от кои браншове са китайските фирми, които ще участват в срещата. Основните браншове, развити в провинция Шандун, са машиностроене, енергетика, туризъм, селско стопанство, високите технологии. Провинцията се намира на източния бряг на Китай и за миналата година брутният й вътрешен продукт е 3.9 трилиона юана (близо 60.66 млрд. долара), което нарежда областта на трето място по този показател в Китай.

  Линк

 • В БТПП бяха връчени първите 22 удостоверения на строителни предприемачи


   В края на миналата седмица бе представен доброволният регистър на предприемачите в строителството, като част от базата данни, публикувани на сайта на БТПП с осигурен свободен достъп до информацията.
  Линк

 • БТПП организира българо-ирански бизнес форум на 31.05.2011


   БТПП и посолството на Ислямската Република Иран организира българо-ирански бизнес форум на 31.05.2011 на ет.1 зала А в сградата на палата.
  Отправяме покана за участие във форума, като иранските компании работят в областите:
  промишленост и минно дело, производство на строителни материали, селско стопанство, кожа, и кожени изделия, декоративни камъни, производство на мая и хляб, информационни технологии, фармацевтика, изложбена дейност, търговия.
  За повече информация: БТПП, Международно сътрудничество и международни организации тел.: 02 8117 489, 8117 421, факс: 02 987 32 09, e-mail: G.Dimitrova@bcci.bg

  Линк

 • Цветан Симеонов: Бизнесът е против административно увеличение на заплатите


   - Господин Симеонов, какъв тип производство, услуги, технологии имат бъдеще в страната ни?
  - Наскоро в БТПП заедно с БАН и редица научни звена официално беше дадено началото на Съвет по иновации. Целта е науката и бизнесът да имат повече точки за среща на интересите си, така че страната ни и българският бизнес като цяло да предлагат повече стоки с висок принаден продукт, отколкото да изнасяме суровини. За нас като организация на масовия среден и дребен бизнес (над 52 хиляди членове), определящи ще бъдат тези производства и услуги, за които има пазар, и на този пазар да можем да се конкурираме. Ние сме склонни да представим производства, в които има висока степен на добавена стойност – електротехнически и електронни изделия и технологии, фармация, машиностроене и по-специално резервни части за автомобилните индустрии на други страни, защото тяхното присъствие на пазара ще е по-устойчиво. От услугите могат да се изброят IT услугите, аутсорсването на различни услуги (логистика, транспорт и други)
  В представите на нашите анализатори се очертават зони, в които тепърва ще се появи сериозно търсене. Това са, например, хранително-вкусовата промишленост, биологично чистите храни, минералните води и др. При условие, че фирмите се научат да използват конкурентните си предимства.
  - Вярно ли е твърдението, че износът ни е предимно на суровини, макар и слабо преработени? Какво е необходимо, за да увеличим износа на готова продукция?
  - Да, за съжаление, износът на суровини преобладава. Ето, примери от официалната статистика – за януари 2011 година износът (FOB) възлиза на 1589.3 милиона евро, при 921.3 милиона евро за същия период на миналата 2010-а, което представлява увеличение с 668 милиона евро (72.5%). Оновен принос за увеличението на износа за януари 2011-а на годишна база имат групите на цветните метали (увеличение от 176.8 милиона евро, близо два пъти), петролни продукти (115 милиона евро, 136.9%) и суровини и материали – други (73.8 милиона евро, 93.7%). Износът на групата суровини за производство на храни нараства на годишна база с 65.2 милиона евро (135.1%). В същото време основен инструмент за увеличаването на износа на готова продукция е представянето ни в чужбина, реклама, за което са необходими средства и целенасочени действия. Надяваме се предназначените за това бюджетни пари да помогнат. Ние също активно работим за отваряне на нови пазари.
  “За някои производства или бизнесмени понятието криза не съществува.”
  Ето, например, наскоро имахме на гости в Палатата – малобройна, но изключително представителна делегация от най-голямата китайска провинция – Гуангдонг. В нея са най-големите фирми от областта с най-висок и за Китай икономически ръст. Българските фирми не се явиха, дори да се представят. За да компенсираме, ние вече уговорихме с меморандум да посетим провинцията и да дадем втори шанс на българските фирми.
  - Според изследване на Центъра за икономическо развитие, икономическата криза в страната ще приключи в края на юни, но промяната в доходите на хората ще стане чак догодина. Какви са шансовете за отваряне на нови работни места още през юни?
  - Според нас икономическата криза не е като бедствие, което идва и си отива. Това е процес, продължителен за някои, които не преосмислят положението и не са готови да пренастроят бизнеса си според търсенето. Образно казано, чакат високите води да си отидат сами. За някои производства или бизнесмени понятието криза не съществува.
  Ясно е, че работни места се закриват, например, в строителството и се откриват в други сектори. Никой не може да определи конкретен месец за повратен. И най-важното – това не е дадено веднъж завинаги. Необходима е гъвкавост, готовност за преквалифициране, мобилност, и то – като непрекъснат процес. Вече ще се работи при много по-остра конкуренция.
  Ще споделя със задоволство, че прогнозите на БТПП се сбъдват – от изследването, което направихме за ЕВРОПАЛАТИ през септемрври 2010 година (за бизнесклимата в ЕС), 53,4% от анкетираните около 600 фирми очакват подобрение и 27,9% предвиждат запазване на условията на нивото на 2010-а. По отношение на приходите от износ от България – 47,5% от компаниите очакваха увеличение. Очакванията за приходите от продажби в страната през 2011-а също бяха оптимистични – 46,6% от фирмите смятаха, че ще имат по-високи приходи. Това бяха прогнозите. А ето какви са резултатите:
  - икономиката се възстановява, макар и бавно – средният ръст на БВП за годината възлиза на 0,2%, в промишлеността добавената стойност бележи ръст от 2,3 %, продажбите на външните пазари нарастват с 33,2 %, продажбите на вътрешния пазар нарастват с 5,7 %. Оптимистично е, че износът през януари 2011-а спрямо януари 2010-а нараства със 72,5 %. През февруари индексът на оборотите в промишлеността нарастват чувствително в някои отрасли (спрямо февруари 2010) – например, при производството на хранителни продукти – 138,6 %, производство на машини и съоръжения  – 132 %, на електрически съоръжения – 121,7 %, на химически продукти – 155,4 %, на потребителски недълготрайни продукти – 134,1 %, и др.
  Но въпросът ви беше, какви са шансовете за откриване на нови работни места през юни. Не трява да пренебрегваме фактора на сезонната заетост, който в нашата страна винаги е налице. Шансовете са големи, но нека не разчитаме на временната заетост. Да кажем и така – нека мислим в перспектива, с няколко месеца или година напред. Всяка фирма да мисли за своето устойчиво развитие – ако имат нужда от обучение и от нови партньори – ние сме до тях.
  - Каква е ролята на НПО–сектора в икономиката? Може ли работодателските организации да защитават интересите на работниците?
  “Ние неведнъж сме казвали, че работните заплати в реалния сектор следва да се увеличават само съобразно реалните резултати.”
  - НПО, специално Палатата, защитавайки интересите на работодателите, същевременно е основният двигател в икономиката по отношение на корпоративната социална отговорност. Да не се забравя, че БТПП е член на Международната организация на работодателите – единствените автентични представители на работодателите в МОТ (Международната организация на труда). По всички въпроси, засягащи икономиката на страната Палатата изразява аргументирани позиции пред правителството – от една страна увеличаване на минималните работни заплати (МРЗ), от друга – с лека ръка министърът на труда увеличи с над процента минималните осигурителни прагове, а в някои от секторите нямаше условия за това. Тук трябва да добавим и факта, че работодателят плаща по-големи осигурителни вноски, отколкото работника и като добавим, че през цената на електричеството се прави още едно кръстосано субсидиране, като се товари бизнесът с по-високи тарифи и така изпълнява допълнителни социални функции. Затова са такива нашите позиции.
  Ние неведнъж сме казвали, че работните заплати в реалния сектор следва да се увеличават само съобразно реалните резултати. В някои сектори на икономиката минималните заплати са неколкократно по- високи от МРЗ за страната. От извършеното проучване на БТПП през април 2011 година е видно, че увеличаването на заплатите е по възможностите на много от фирмите-членове на БТПП, но това е съобразно приноса на всеки нает по трудов договор.
  Реално бизнесът е против административно увеличаване на заплатите (от анкетата на БТПП – 68,8 % от анкетираните са против) по две причини. Едната е, че подобен подход не отговаря на принципите на пазарната икономика. На второ място един подобен ход може да дестабилизира държавния бюджет и може да се наруши бизнесклимата, изразен във взаимоотношенията между работещите в самите фирми, при естествените ограничения на фонда за работна заплата.
  Нашите членове смятат, че такава мярка ще е от вреда главно за най-дребния бизнес, който така ще свие своя пазарен дял и това ще доведе до до закриването на още малки и средни предприятия (МСП).
  Друга посока от работата на Палтата като пример как защитаваме работниците, е проектът който вече стана на една година и е посветен на повишаването на обществената нетърпимост към неформалната икономика. Тези дни започна работа Виртуална социална академия, която представя както добрите практики, така и предоставя конкретна информация за правата на работниците и работодателите.
  - Възможно ли е да се намали броят на работодателските организации в страната ни? Каква ще бъде целта на това намаляване?
  - Възможно е всичко, обаче както е известно, въпросът е свързан с наличието на политическа воля. И сега по силата на действащото законодателство, това са Кодексът на труда и прякото приложение на конституционните текстове. При това положение държавата няма право да разпуска създадена синдикална или работодателска организация, а съдът не може да отказва вписването или да се позовава на целесъобразност. Държавата гарантира не само свободата на учредяването на синдикална или на работодателска организация, но и свободно встъпване на всяко лице (работник или служител и работодател) във вече учредена организация.
  Ние продължаваме да държим, за няколко международно признати правила, без които не може за съществуването на една работодателска организация. Те се заключават преди всичко в доброволно членство (този вид членство е нормативно изискване на Закона за юридическите лица с нестопанска цел – ЗЮЛНЦ – чл. 21, ал. 1, по реда на който се учредяват и развиват дейност работодателските и синдикални организации, доброволното членство в последните се предполага ex lege).
  “Няма нищо лошо да бъдат завишени критериите за работодателските организации, но в рамките на по-високите критерии за синдикалните организации, за да има баланс и равнопоставеност.”
  На следващо място е липсата на държавно субсидиране и отсъствие на представители на държавни органи и политически партии или преобладаващи техни представители в управителните органи на организацията, на която да влияят на вземането на решения.
  Възможно е като критерии да се заложи и членството в аналогична международна организация, участваща в социалния диалог. Не е редно организации, които 20 години не могат да намерят международно признание от автентични работодателски организации на световно или поне на европейско равнище, да предлагат критерии, които са българска екзотика, като например сумите от събрания членски внос или други.
  Сега у нас представителните организации на работодателите са шест. Няма нищо лошо да бъдат завишени критериите за работодателските организации, но в рамките на по-високите критерии за синдикалните организации, за да има баланс и равнопоставеност. Това е една логична мярка, кято и ние бихме могли да обясним на нашите международни партньори. Иначе всякакви други действия могат да ни изложат пред общността на работодателите
  - Може ли да се каже, че настоящата икономическа криза ни научи на нещо? Какво е то?
  - Може да научи само онези, които са разбрали, че човешкият труд, произвежданата стока или предлаганата услуга струват точната цена, която е готов да даде пазарът. Нищо не може и не бива да се разпределя, ако не е произведено. В противен случай, ще плащат нашите наследници. За някои производства постепенно завършва ерата на субсидиите. Поредната модернизация на правилата на обществените поръчки и сроковете при силната пазарна конкуренция ще бъдат най-важният аргумент за оцеляване.

  Линк

 • Доброволен регистър отсява стойностните строителни предприемачи


   У нас вече има Доброволен регистър на предприемачите в строителството, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Част от данните са със свободен достъп и могат да бъдат намерени на сайта на палатата. До този момент са вписани 22 строителни компании.
  Създаването на този регистър е следствие от подписания през април меморандум между Българската предприемаческа камара в строителството и Българската търговско-промишлена палата. Двете организации се разбраха да работят за издигане на авторитета на професията "строителен предприемач”. Критериите за вписване в базата данни са разработени от Българската предприемаческа камара в строителството.
  "Ще постигнем по-добър резултат с изпълнението на ясните критерии за вписване в този регистър, като взаимно ще се следим и наблюдаваме, за да може този, който се довери на удостоверението, никога да не бъде подведен в своите очаквания”, разказа Цветан Симеонов, председател на управителния съвет на БТПП.
  Камарата на строителните предприемачи е първата браншова организация, която съвместно с БТПП изгражда подобен регистър, който да отговаря на определени професионални изисквания. В условията на криза в строителния сектор регистърът ще помогне да бъдат отличени добрите строителни предприемачи от множеството, които претендират да бъдат такива, уточни още Симеонов.

  Линк

 • Нова среща между български и китайски фирми ще се проведе в София


   Втора среща между български и китайски инвеститори ще организират Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и посолството на Китай в сряда. Седмица по-рано никой български предприемач не отиде на предишния форум. На следващия ще гостуват бизнесмени от провинция Шандун, а участието на българските фирми е безплатно.
  Регистрацията може да се направи онлайн на сайта на БТПП. Самата среща ще се проведе в сградата на организацията на ул. "Искър" №9 в София. Форумът ще започне в 9.30 и ще продължи до 13 часа. От търговската палата засега не са съобщили от кои браншове са китайските фирми, които ще участват в срещата.
  Основните браншове, развити в Шандун, са машиностроене, енергетика, туризъм, селско стопанство, високите технологии. Провинцията се намира на източния бряг на Китай и за миналата година брутният й вътрешен продукт е 3.9 трилиона юана (близо 60.66 млрд. долара), което нарежда областта на трето място по този показател в Китай.
  Миналата седмица гостуваха компании от провинция Гуандун, които са заявили, че са готови да сътрудничат с български партньори в областта на селското стопанство, рибарството, хартиената промишленост, недвижимите имоти, инвестиционните технологии, финанси и обучение.
  От палатата ще организират пътуване до Гуандун, за да може българските предприемачи да се срещнат с китайски инвеститори, след като това не се случи в София.
  Утре в БТПП ще има българо-ирански бизнес форум, на който родни компании ще могат да се срещнат с иранския бизнес. Гостите ще са представители на фирми от промишлеността, минно дело, производство на строителни материали, селско стопанство, кожарска промишленост, хранително-вкусов бранш, информационни технологии, фармацевтика и др. Организатори са българската палата и посолството на Иран.

  Линк

 • В БТПП бяха връчени първите 22 удостоверения на строителни предприемачи


   След подписания на 20 април Меморандум между Българската предприемаческа камара в строителството и Българската търговско-промишлена палата за издигане ролята и авторитета на професията "строителен предприемач", на 28 май в Палатата бе представен работещият доброволен регистър на предприемачите в строителството, като част от базата данни, публикувани на сайта на БТПП с осигурен свободен достъп до информацията
  Председателите на двете организации - Цветан Симеонов и Николин Гавраилов - връчиха удостоверения на първите 22-ма вписани търговци, членове на Българската предприемаческа камара в строителството и на Българската търговско-промишлена палата, които отговарят на критериите за "строителен предприемач", утвръдени от Управителния съвет на Българската предприемаческа камара в строителството.
  "Ще постигнем по-добър резултат с изпълнението на ясните критерии за вписване в този регистър, като взаимно ще се следим и наблюдаваме, за да може този, който се довери на удостоверението никога да не бъде подведен в своите очаквания" – каза Цветан Симеонов.
  Вие сте първата браншова организация, която съвместно с БТПП изгражда такъв тип доброволен регистър, който да отговаря на определени професионални изисквания. В настоящия момент, когато има затруднения на строителния пазар и той е доста свит, регистърът ще помогне да бъдат отличени добрите строителни предприемачи от множеството, които претендират да бъдат такива.
  Последните данни, с които разполагаме показват, че има някакво плахо събуждане в тази сфера, а ние съвместно с г-н Гавраилов и членовете на Предприемаческата камара в строителството, даваме една допълнителна гаранция и възможност за избор на тези, които търсят изпълнители или подизпълнители за своите проекти. Искаме да видим този списък по-голям, за да отговорим на повишените изисквания за качество.

  Линк

 • Нова среща между български и китайски фирми ще се проведе в София


   
  Втора среща между български и китайски инвеститори ще организират Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и посолството на Китай в сряда. Седмица по-рано никой български предприемач не отиде на предишния форум. На следващия ще гостуват бизнесмени от провинция Шандун, а участието на българските фирми е безплатно.
  Регистрацията може да се направи онлайн на сайта на БТПП. Самата среща ще се проведе в сградата на организацията на ул. "Искър" №9 в София. Форумът ще започне в 9.30 и ще продължи до 13 часа. От търговската палата засега не са съобщили от кои браншове са китайските фирми, които ще участват в срещата.
  Основните браншове, развити в Шандун, са машиностроене, енергетика, туризъм, селско стопанство, високите технологии. Провинцията се намира на източния бряг на Китай и за миналата година брутният й вътрешен продукт е 3.9 трилиона юана (близо 60.66 млрд. долара), което нарежда областта на трето място по този показател в Китай. 
  Миналата седмица гостуваха компании от провинция Гуандун, които са заявили, че са готови да сътрудничат с български партньори в областта на селското стопанство, рибарството, хартиената промишленост, недвижимите имоти, инвестиционните технологии, финанси и обучение.
  От палатата ще организират пътуване до Гуандун, за да може българските предприемачи да се срещнат с китайски инвеститори, след като това не се случи в София.
  Утре в БТПП ще има българо-ирански бизнес форум, на който родни компании ще могат да се срещнат с иранския бизнес. Гостите ще са представители на фирми от промишлеността, минно дело, производство на строителни материали, селско стопанство, кожарска промишленост, хранително-вкусов бранш, информационни технологии, фармацевтика и др. Организатори са българската палата и посолството на Иран. 

  Линк

Назад