Назад

Bnews - Кога ще се вдигнат заплатите на българите?


 • Кога ще се вдигнат заплатите на българите?


  Синдикати и кономисти търсят решение на това как да бъдат увеличени реално доходите на българите.
   
  Ясно е, че работещата икономика е необходимата основа върху, която да бъдат повишавани доходите на работещите. 
   
  Съществено значение оказва и производителността на труда. Това обаче не винаги е основание за повишаването на доходите. Какви са вариантите да се вдигнат заплатите на хората отговориха синдикати и икономисти от Българската търговско-промишлена палата и Българпската стопанска камара.
  Според БТПП един от възможните варианти да нараснат доходите на българите, е да се увеличи търговията с български стоки.
  За да се случи това, българските производители трябва да постигнат с по-високо качество при еднакви цени или по-ниски цени на подобни чуждестранни продукти.
  Хранително-вкусовата промишленост е една от спасяващите сфери на производството и търговията, един от изходите, особено в туристическия сезон, посочват от палатата.
  Най-важната предпоставка обаче е качественият високопроизводителен труд. След като се повиши качеството на труда, ще се увеличат и заплатите. В някои сектори това е константна практика (напр. секторът на информационните технологии).
  Производителността на труда
  Производителността на труда у нас се увеличава, макар и с бавни темпове. От 17 635 лева на един зает през 2012г. , нараства на 18 411лв. през 2014г., още към месец юли по цени на предходната година.
  Производителност - отдолу табличка
   
  Ясна е връзката между производителност на труда и ръст на възнагражденията, но това невинаги се случва у нас, тъй като не са рядкост фирми, които отчитат много голяма печалба, но никакъв ръст на заплатите.
  Ръст на минималната работна заплата и минималния осигурителен доход
  Синдикатите посочват увеличението на минималната работна заплата и минималния осигурителен доход като един от начините най-бедните сред работещите да увеличат доходите си. Наистина не са малко населените места в страната, където масово се работи за най-ниската заплата, уредена от закона.
  Според БТПП обаче това увеличение ще се отрази отрицателно за най-непроизводителните работници с най-ниска квалификация. Такъв е винаги ефектът, когато повишаването на МРЗ се извършва по административен път.
  В един и същи отрасъл възможностите на фирмите са различни. БТПП иска да отпадане инструментът “минимална работна заплата”, като минималният осигурителен доход трябва да бъде следствие от взаимни споразумения между осигурените и осигуряващите ги лица или поне да се приеме методика за нейното по-обективно установяване.
  През тази година до 28 август такива споразумения има сключени за около 50% от осигурените лица (по данни на НОИ). БТПП участва в работната група по Минималния осигурителен доход, и държи на позициите си: там, където няма или не може да има споразумения, да не се прилага административно разпростиране на среден процент за изменение на осигуровката - а да се остави на съответното ниво, или да се намали, ако икономическите резултати на сектора са влошени.
  Позицията на БСК пък е лаконична - според камарата
  единственият шанс да се вдигнат заплатите на българите, това е да заработи икономиката.
  По тази причина ако се правят усилия за стабилизиране на икономиката ни и увеличаване на БВП, то това задължително ще доведе до ръст и на заплатите. Отделно от това пък ще се увеличи и потреблението, което допълнително ще задвижи механизмите на икономиката, които са в интерес на самите потребители.

  Линк

Назад