Назад

1 към 1 в строителството - Инж. Румен Михайлов, член на Контролния съвет на БТПП: По-добро администриране и повече дисциплина в строителството биха предотвратили много щети


  • Инж. Румен Михайлов, член на Контролния съвет на БТПП: По-добро администриране и повече дисциплина в строителството биха предотвратили много щети    Линк

Назад