Назад

Преглед на основните теми в пазарджишкия печат


 • За потребителя качеството на пазаруване се разширява чрез услуги за мобилни телефони и сканиране на баркод


   На 17 и 18 май 2011 г. в Париж се провежда редовно Общо събрание на международната асоциация GS1. 

  Срещата е още една възможност да се признават и награждават организации от държавите–членки, които да споделят своите истории за успеха в използването на стандарти и решения и прилагането им в целия свят.
  Основна тема от сесиите в рамките на Общото събрание на международната асоциация GS1 в Париж е използването на услуги през мобилните телефони при пазаруване с цел да се подобри качеството на обслужване на крайния потребител и как GS1 може да допринесе за създаване на стандартни решения и услуги, които да са оперативно съвместими и ефективни.
  Особен интерес предизвика проучването на GS1 Германия. Със съдействието на агенция за изследване на потребителското поведение (GfK Panel Services) и институт по търговия (EHI Retail Institute) е направено допитване до 3526 потребители в Германия, каква информация се търси и къде - в интернет или чрез мобилния телефон - в процеса на пазаруване. При санитарни и хранителни продукти мобилните телефони се използват по-рядко за получаване на информация при пазаруване, но като цяло се търси информация за цена, отстъпка и направени тестове. 75% от запитаните смятат, че информацията, която се ползва при вземането на решение за покупка трябва да бъде от сигурен и надежден източник. Особено важна е надежността на информацията по отношение на цена, качество, отстъпка, направени тестове, състав. Според анкетираните качеството на пазаруване би могло да бъде подобрено чрез разработване на услуги за мобилните телефони, като сканиране на баркод с възможност за достъп до допълнителна информация за продукта; изпращане на купони и предложения за отстъпки; self-scanning; указване на локацията на магазини със сигурни стоки.
  Като заключение от проучването, анкетираните особено високо оценяват възможността за достъп до допълнителни данни за продуктите. В тази връзка GS1 разполага със стандарти за обмен на сигурни данни, както и мрежа от бази данни със синхронизирани основни данни за продуктите и фирмите, която може да бъде разширена като приложение. Чрез приложението Extended Packaging на GS1 MobilCom при сканиране на баркода върху продукта, потребителят може да получи допълнителна информация за него. Освен това потребителите особено много държат на надежността на данните, което в системата от стандарти и продукти на GS1 се гарантира чрез верификацията на данните.
  Нивото на внедряване на този вид услуги е различно за различните страни. В Англия 36% от потребителите използват смартфон за достъп до допълнителна информация, свързана с продукта.
  Като особено полезна в рамките на проучването на GS1 Германия, както и в наблюденията на други Национални организации GS1 е определена e услугата за предоставяне на купони за промоции и отстъпки през мобилните телефони. В Белгия и Люксембург използването на купони като инструмент за продажба при промоционални условия е нарастнало с 250% в рамките на три поредни години. Най-общо купонът е средство да се предложи отстъпка при покупката на даден продукт.
  Предимството на дигиталния купон е, че изпращането и получаването му е сравнително по-бързо и лесно, и не се налага да се отпечатва на хартия или да се прехвърля на друг твърд носител.
  Статистика за България: При население: 7 093 635 (юли 2011)  Телефони (mobile cellular) 10,617 милиона (2009) - на 62-ро място в света. Интернет потребители 3,395 милиона (2009) - на 63-ро място в света
  Процентът на потребителите, притежаващите мобилни телефони с връзка към интернет, нараства непрекъснато. Голяма част от потребителите на интернет през мобилни устройства са на възраст между 20 и 39 години и активно използват интернет.
  Официален представител на България в GS1 e Българската Търговско-Промишлена Палата. Въвеждането, развитието и контрола върху правилното приложение на стандартите GS1 в България се изпълняват от Съвет GS1 България към БТПП (преди EAН България). Информация и консултация за различните продукти и приложения на системата GS1 може да получите на адрес ул. Искър №9.
  На Общото събрание в Париж GS1 България е представена от г-н Цветан Симеонов, Председател на БТПП и Председател на Бюрото на Съвет GS1 България и г-н Христо Содев, Изпълнителен секретар. В момента съществуват 108 нацонални организации членки на GS1, които представляват 110 държави. Над един милион фирми в 150 страни по света използват стандартите GS1 във всекидневната си дейност. Ежедневно се сканират над 5 милиарда кодове GS1. В последните години тези стандарти навлизат все по-широко и в сферата на здравеопазването.
  GS1 e световна асоциация, която разработва и поддържа глобални стандарти,  позволяващи идентификация и предаване на информация за стоки, услуги, логистични единици, локации и амбалаж за многократна употреба по веригите за търсене и предлагане. Стандартите се ползват във всички отрасли и улесняват търговията, като комбинират използването на уникални идентификационни номера с носители на данни и процеса на електронната търговия.
  GS1 е нестопанска организация, неутрална спрямо бизнес партньорите и се ръководи от нуждите на потребителите на нейните стандарти. GS1 обслужва както големите мултинационални компании, така малките и средни предприятия. Тя е платформа за сътрудничество между бизнес партньорите.

  Линк

 • Покана за проекти на бизнеса, общините и градовете за Националната кампания „Зелена България”


   Министърът на околната среда и водите г-жа Нона Караджова се обърна към членовете на БТПП с покана за участие в номинацията за призове за проекти на бизнеса, общините и градовете за Националната кампания „Зелена България”
  Вижте писмото на министър Караджова
  ПОДРОБНОСТИ 
  Министерството на околната среда и водите стартира национална кампания „Зелена България”, финансирана от Оперативна програма „Околна среда”. Целта й е да наложи разбирането, че природата - това сме ние, и за да съществуваме в хармония, именно ние сме тези, които трябва я опазваме.
  Кампанията има три категории: за най-зелен бизнес, за най-активна община, бенефициент по оперативната програма, и за най-зелен град. Всяка малка или голяма фирма, община, град или квартал - всеки, който е отделил време в грижа за околната среда – почистване, засаждане, икономия на хартия, вода или електроенергия, отваряне на зелени работни места, опазване на ценни животни или растения, може да се включи в кампанията и да бъде носител на благодарствения знак „Зелена България”.
  Ако вашата организация има вече реализирани инициативи, свързани с опазването на природата, може да ги изпратите в текст, снимки или видео на адрес: 
  greenbg@moew.government.bg  до 1 юни 2011 г.
  Най-добрите предложения ще бъдат определени от независима комисия, съставена от известни личности. Призовете за бизнес организации ще бъдат връчени на Световния ден на околната среда - 5 юни.
  „Зелена България” ще насочи вниманието на хората както към еко-мисленето, така и към резултатите, постигнати от Оперативна програма „Околна среда”. Със средства от програмата се изграждат пречиствателни станции за отпадъчни води, канализации, съоръжения за модерно управление на отпадъците и се опазва богатото биологично разнообразие в страната. Тези инвестиции повишават икономическия растеж, създават нови работни места и предоставят качествени екологични услуги, което води до повишаване качеството на живот на всички нас. Изпълнението на оперативната програма спомага и за съхраняване на зеления потенциал на българските градове.
  Всички тези цели се постигат с активното участие на бенефициентите на ОПОС, бизнеса, социално-икономическите партньори и гражданите. Ето защо националната кампания „Зелена България” ги обединява, за да покаже, че страната ни може да има чиста околна среда.

  Линк

 • БТПП и БАУЧР участват в Младежка борса за абитуриенти от домовете за деца лишени от родителска грижа


   Българската търговско-промишлена палата съвместно с Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси ще участва с информационен щанд в Младежка борса за абитуриенти от домовете и специализираните общински институции за деца лишени от родителска грижа на 29 май (неделя) от 16,30 до 17,30 часа в Дом № 2 на резиденция “Бояна”.
  Младежката борса се провежда под патронажа на президента на Република България Георги Първанов и неговата съпруга и е в рамките на ежегодните абитуриентски балове. На нея ще бъдат представени образователни, трудови и социални възможности за реализация на младежите, лишени от родителска грижа.
  Ще присъстват със свой отделен щанд в трудовата борса и най-големите и представителни работодателски съюзи и организации. Очакваме включването и на немалко членуващи в тях фирми, желаещи да наемат па работа младежи от домовете.
  Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и Администрацията на президента и през тази година ще съдействат за трудовата реализация на завършващите младежи чрез финансиране и насърчаване обучението и придобиването на професионална квалификация, за стажуване, както и за осигуряване на трайна заетост на възпитаниците на тези домове.
  Обучението за придобиване на професионална квалификация ще се извърши съгласно Закона за насърчаване на заетостта и ще бъде финансирано от Агенцията по заетостта. По този начин ще се предостави възможност за безплатно обучение на абитуриентите, за да усвоят нова професия, да повишат квалификацията си и компютърната си грамотност.
  Освен това, ще се даде възможност и за стажуване до 3 месеца при конкретен работодател, на когото ще се осигурят средства за заплата, социални и здравни осигуровки за този период.
  За насърчаване на работодателите, наели на работа за най - малко 24 месеца младежи - възпитаници на домовете и завършващи средно образование през 2011 г., са осигурени средствата за трудовото възнаграждение, социалните и здравни осигуровки през първата година.
  За да се включите в Младежката трудова борса е необходимо предварително да се посочат:
  - координати на фирмата за връзка и лице за контакт, 
  - какви работни места могат да се предоставят
  - колко младежи могат да се наемат на работа  при посочените условия
  Очакваме заявки до 27 май 2011 год. на е-mail: oferty@bcci.bg
  Освен абитуриентите (272 човека) и ръководителите на 56 такива домове и социални заведения, за участие в проявите са поканени народни представители, министърът на труда и социалната политика, министърът на образованието, младежта и науката, министърът на здравеопазването, министърът на физическото възпитание и спорта, ръководителите на специализираните държавни и изпълнителни агенции, ръководители на работодателски организации и на фирми, ректори на висиш училища, членове на Съвета за младежта и децата към държавния глава, представители на сдружението на общините и други

  Линк

 • БТПП участва в Общото събрание на международната асоциация GS1 в Париж


   Във френската столица вчера и днес се провежда редовното Общо събрание на международната асоциация Джи Ес уан - GS1 (Global Standards One), с...
  Линк

 • Преглед на основните теми в пазарджишкия печат


   Сред водещите заглавия на вестник „Знаме” е „Износът от региона за ЕС се увеличава”. Слабо увеличение на износа на фирми от региона за трети страни отчитат от офиса на Българската търговско промишлена палата (БТПП) в областния град. „Ръстът е незначителен, около 1-2 процента, поясни председателката Виола Иливанова. Какво е положението при износа за страни от Европейския съюз не знам, но според отчетите, които фирмите дават, има увеличение. Друго заглавие от първата страница на изданието гласи: „Над 2300 зрелостници – на матура по роден език”. Вчера 2307 дванадесетокласници от общо 2423-ма в областта положиха първия задължителен зрелостен изпит по български език и литература. До матурата не са допуснати 82-ма зрелостници заради непоправена слаба оценка по някой предмет. 34 ученици пък са предпочели да си останат вкъщи. 
  Водещото заглавие за вестник „Пазарджишка Марица” е „Вадим документи от общината по мейла”. От това лято в община Пазарджик ще заработи система за електронно управление. До края на май новата придобивка трябва да получи сертифициране и да бъде пусната в експлоатация. „Пускат нощни рейсове за празника”, е друго от водещите заглавия на изданието. Нощни автобуси ще пътуват във вечерта на 21 срещу 22 май, когато е празникът на Пазарджик. Кметът Тодор Попов се е договорил с превозвачите да осигурят транспорт за живеещите в околните села, за да могат и хора извън Пазарджик да се повеселят.

  Линк

Назад