Назад

Денят на отворени врати на БТПП продължава


 • Започва работа Иновационен съвет към БТПП


   Българската търговско-промишлена палата, Българската академия на науките, Селскостопанска академия, Техническия университет, гр.София и около 10 други университети и висщи училища се споразумяха за създаването на Съвет за иновации. Учредителното събрание на новата структура се състоя в сградата на БТПП, като на събитието присъстваха представители на научните среди и бизнеса, съобщиха о палатата.
  Линк

 • Искат насърчаване на износа на българско вино в Полша


   Полският посланик Лешек Хенсел изрази желание да насърчи износа на българско вино в Полша и да подпомогне запознаването на полските потребители с многобройните качествени марки българско вино. Това стана ясно след среща между председателя на БТПП Цветан Симеонов с полския първи дипломат у нас и търговския съветник, завеждащ отдел "Промоция на търговията и инвестициите" към посолството на Полша Гражина Хоронжикевич, съобщават от БТПП. Цветан Симеонов препоръча контакт с някои от членовете на БТПП, добре познати и утвърдени производители на вина.
  Срещата бе инициирана по повод предстоящото председателство на Полша на ЕС през втората половина на тази година. Председателят на БТПП договори с гостите провеждането на поредната среща на Евроклуба към БТПП в средата на месец юли, когато посланикът на Полша в България ще представи приоритетите на полското председателство пред дипломати, журналисти и бизнесмени.
  На срещата бе изразена и готовността на полски фирми да вземат участие в есенното издание на Пловдивския панаир. Симеонов обеща подкрепа на БТПП за организиране на посещението и осъществяване на срещи с потенциални български партньори както в София, така и в Пловдив.

  Линк

 • Денят на отворени врати на БТПП продължава


   Денят на отговорени врати в БТПП бе открит на 10-05-2011 от председателя на палатата г-н Цветан Симеонов, които представи дълголетната история съхранила и развила българските палатски традиции. Представена беше обществената мисия и очакваните резултати по изпълнението на програмата за 2011 година. Г-н Симеонов обясни разликите и преимуществата между доброволното и задължително членство в търговските палати в Европа. В БТПП членството от години е доброволно и ние сме доволни, че представляваме интересите на 101 браншови организации и на над 52 хиляди фирми от бизнеса. 
  В Деня на отворени врати взеха участие студенти от Юридическия факултет на Софийския университет, от УНСС, от Висшето училище по застраховане и ученици от Националната Търговско-банкова гимназия, с която Палатата има традиционни връзки. Поради. големия интерес, инициативата Ден на отворени врати прераства в Седмица на отворените врати съобщи Цветан Сименов На 11 май в БТПП гостуват студенти от Варненски свободен университет, а на 12 май Палатата посетиха Група студенти от Държавния университет на гр. Сан Анджело в Тексас, САЩ. 
  .За да бъдат компенсирани годините, когато начело на Палатата винаги са били мъже, заедно със студентите от Юридическия факултет за Председател на БТПП за един ден беше избрана Нина Коритарова. На студентката петокурсничка от град Дупница бяха делегирани права да ръководи представянето на Палатата.
  Председателят на Арбитражния съд г-н Силви Чернев изтъкна, че АС при БТПП се е превърнал във образцов модел на правораздавателна институция в България, като се имат предвид отправените последни критики към правосъдната система. За да покаже резултатите на Арбитражния съд доц. Чернев напомни, че преди 12 години когато е станал председател е имало само 160 дела, докато през тази година се очаква броя на делата да надхвърли 1000.  През 2010  година Арбитражният съд  при БТПП е приключил с около 860 дела, чийто искове са за десетки милиони евро.
  Беата Папазова, ръководител на Проект за ограничаване на неформалната икономика в трудоправните и осигурителни отношения информира, като резултат от проучване, че търпимоста в тази област продължава да създава пречки за съществуването на нормалния „светъл” бизнес. Така наречени „по-хитри и по-находчиви” , предприемачи за съжаление получават много конкурентни предимства пред онези, които плащат на своите служители осигуровки върху пълния размер на заплатите и спазват всички изисквания във тази област. Именно коректният бизнес, зад който БТПП застава , е този, които създава БВП на страната  и  това е бизнесът,  генериращ  националното богатсво. Само една богата държава може да провежда добра социална политика, да има качествено здравеопазване и да разполага с оптимални пенсионни фондове, попълвани с реални средства, По проекта на БТПП ще се реализират около 340 събития, много обучения, информационни дни и семинари. Госпожа Папазова обяви началото на  web базирана виртуална академия за добрите и лошите практики в трудовоправните отношения.
  В рамките на Деня на отворени врати Изпълнителният съвет на БТПП участва в откриването на постоянна галерия „Арт виза България”, разположена във фоайето на БТПП. Изложени са картини представящи седем български автори с различни техники. Организаторите възнамеряват да излагат нови колекции всеки месец.
  На 12 май група студенти от Държавния университет на гр. Сан Анджело в Тексас, САЩ посетиха БТПП като част от тяхното обучително пътуване до България. Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи дейността на палатата. Г-н Симеонов постави акцент върху икономическата среда в страната и отговори на множество въпроси, зададени от студентите. Те показаха интерес в темите – как се създава фирма в България, какво е разпределението на фирмите в страната по големина, към какви подобрения в икономиката се стреми БТПП, какъв е външнотърговския стокообмен на България и как е структуриран и др.

  Линк

 • Започва работа Иновационен съвет към БТПП


   Българската търговско-промишлена палата, Българската академия на науките, Селскостопанска академия, Техническия университет, гр.София и около 10 други университети и висщи училища се споразумяха за създаването на Съвет за иновации. Учредителното събрание на новата структура се състоя в сградата на БТПП, като на събитието присъстваха представители на научните среди и бизнеса. Зам.-председателят на БАН акад. Александър Попов и председателят на търговската палата Цветан Симеонов подписаха официално споразумението. Според него новият съвет ще съдейства за въвеждането на иновационни продукти и услуги и ще подпомага за осъществяване на връзката между науката и бизнеса.
  „Научна разработка, колкото и да е иновативна, не е иновация, без да се използва от бизнеса и без да има практическо приложение“, заяви акад. Попов. Той беше категоричен, че новата структура ще допринесе за повишаването на конкурентоспособността на българската икономика, както и за развитието на науката.“Функциите на иновационния съвет ще бъдат логистични. Той ще свързва науката с практиката.. Целта е съветът да осигурява тясна, постоянна връзка между бизнеса и научната сфера, за да работят в по-добър синхрон. Предложили сме и на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да излъчат свой представител в новата структура с достатъчно висок статут, за да може компетентно и отговорно да участва в работата на съвета, за да имаме подкрепата на държавата”, уточни председателя на БТПП. Цветан Симеонов.
  По време на учредителното събрание беше подписано рамково споразумение за сътрудничество между БТПП и БАН, което всъщност представлява актуализация на подписано преди две години споразумение между БТПП и БАН с фокус върху науката и иновациите. Заради отсъствието на председателя на БАН, споразумението подписаха председателят на БТПП Цветан Симеонов и  заместник председателя на БАН академик Александър Попов. Ще очакваме от бизнеса да получаваме поръчки какво да правим, къде да насочим конкретните си научни усилия, за да сме полезни на бизнеса. С това споразумение се създават условия за такава връзка”, заяви акад. Попов.
  Решено беше ръководството на Съвета да е от 9 члена, като за съпредседатели бяха избрани проф. Стефан Хаджитодоров, който е Главен научен секретар на БАН. и от страна на БТПП съпредседател е г-н Йосиф Аврамов, който е член на УС на БТПП и председател на УС на Консултантски център по европейски програми „Люлин”. За изпълнителен  секретар  бе избрана доц. Елена Горанова управител на иновативна фирма ИКАР .Членове на съвета са още и д-р инж. Цоло Вутов, Управител на ГЕОТЕХМИН, Петър Кънев – управител на Демакс печатници, проф.д-р Светла Бъчварова,  председател на Селскостопанската академия, Проф. Христо Христов ректор на Европейския политехнически университет, гр.Перник,  Доц. Костадин Констадинов  - научен секретар и ръководител на ГИС  Трансферцентър при БАН.
  Цветан Симеонов констатира, че това е забележителна промяна в отношението на БАН спрямо бизнеса и съвместната работа с него. Той посочи, че миналата година БТПП е създала информационна база с данни за научни постижения, за които се счита, че могат да имат практическо приложение. Оказало се обаче, че интересът към списъка с научни постижения и иновации от страна на бизнеса бил съвсем слаб. “Радвам се, че научните среди ще имат готовност да работят по поръчка от фирмите, още повече че тези заявки ще стават при ясни правила за разходите, които ще трябва да поема частният сектор, за делът на европейско финансиране, и за усилията и времето, които това ще струва на бизнеса. За това ще трябват сключени договори, които да дават възможност на компаниите да планират работата си в по-продължителен период. На базата на тези договори бизнесът ще може да получава и външно финансиране, например банково, при наличие на добър бизнес план и точно описани очаквани резултати от иновацията”, каза Симеонов.
  Още миналата година от БТПП направи проучване сред членовете си за намеренията на фирмите да въвеждат  иновации и се оказа, че голяма част от фирмите още  нямат разбиране за нуждата от рационално и активно ползване на капацитета на съществуващите научни звена. Макар и посочвайки повече от един отговор, на въпроса как предприятията смятат да въвеждат иновации, 80% от отговорилите фирмите смятат да  развиват иновации със свои собствени кадри, което според Симеонов е доста лекомислено. Други  32% от представители на бизнеса възнамерява да внедрява иновации с помощта на научно-изследователски институти, 20 процента - с помощта на специалисти от ВУЗ, и 3 на сто - с чуждестранни специалисти. 32% от анкетираните заявили, че не смятат да влагат достатъчно средства в иновации, по данни от изследването на Палатата.
  Инициативата и способността на участниците в иновационния съвет да формулират точни проекти ще е ключово за спечелването на финансиране със средства по европейските фондове и програми, например националната оперативна програма “Конкурентоспособност”, инициативата Джеръми към нея, програма “Конкурентоспособност и иновации” на ЕС, VІІ и VІІІ рамкови програми на ЕС и т.н.

  Линк

Назад