Назад

Денят на отворени врати на БТПП се превърна в седмица


 • Започва работа Иновационен съвет към БТПП


   Българската търговско-промишлена палата, Българската академия на науките, Селскостопанска академия, Техническия университет, гр.София и около 10 други университети и висщи училища се споразумяха за създаването на Съвет за иновации. Зам.-председателят на БАН акад. Александър Попов и председателят на търговската палата Цветан Симеонов подписаха официално споразумението. Според него новият съвет ще съдейства за въвеждането на иновационни продукти и услуги и ще подпомага за осъществяване на връзката между науката и бизнеса.
   
  „Научна разработка, колкото и да е иновативна, не е иновация, без да се използва от бизнеса и без да има практическо приложение“, заяви акад. Попов. Той беше категоричен, че новата структура ще допринесе за повишаването на конкурентоспособността на българската икономика, както и за развитието на науката.
    
  “Функциите на иновационния съвет ще бъдат логистични. Той ще свързва науката с практиката.. Целта е съветът да осигурява тясна, постоянна връзка между бизнеса и научната сфера, за да работят в по-добър синхрон. Предложили сме и на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да излъчат свой представител в новата структура с достатъчно висок статут, за да може компетентно и отговорно да участва в работата на съвета, за да имаме подкрепата на държавата”, уточни председателя на БТПП. Цветан Симеонов,
   
  Подписано е рамково споразумение за сътрудничество между БТПП и БАН, което всъщност представлява актуализация на подписано преди две години споразумение между БТПП и БАН с фокус върху науката и иновациите.

  Линк

 • Ден на отворени врати на БТПП
    В деня на отворени врати на БТПП, изпълнителния директор на GS1 България г-н Христо Содев участва в програмата на радио "Благоевград".
  Линк

 • Работодателите от Силистра и Русе не искат по-висока минимална заплата


   Две трети от българските работодатели не са съгласни с повишението на минималната работна заплата, сочат резултатите от допитване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) сред членове на организацията. Проучването е осъществено по електронен път, в периода 15 – 19 април 2011 г., като в него са включени и служители и наети от Русе и Силистра.
  Според резултатите от анкетата, 68,8% от работодателите се обявяват против административното увеличение на заплатите посредством вдигането на минималната работна заплата. Според участниците в проучването, държавата би следвало да регулира заплащането в държавния сектор, както и че увеличение на заплатите може да се случи при подобряване на икономическите показатели в конкретните фирми.

  Линк

Назад