Назад

Българските фирми не искат да дават пари за иновации


 • Посещение на студенти от ВУЗФ в Българската търговско-промишлена палата


   На 10 май 2011г.  Висшето училище по застраховане и финанси взе официално участие в Денят на отворени врати в Българската търговско-промишлена палата (БТПП) с посещение на четвъртокурсници и второкурсници от специалността „Счетоводство и контрол”, водени от техния преподавател и ръководител на съвета на специалността - доц. д-р Георги Николов, бивш председател на Сметната палата.. Събитието и презентациите свързани с него в главната зала бяха открити от председателя на БТПП г-н Цветан Симеонов, които представи дълголетната история съхранила и развила българските палатски традиции. Студентите имаха възможността да се запознаят с функциите и структурата на институцията, както и с обществената мисия и очакваните резултати по изпълнението на програмата на палтата за 2011 година.
  Линк

 • Иновациите – назад в списъка с приоритети на бизнеса


   Проучване, направено от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), показва, че в по-голямата си част фирмите в България нямат намерение да търсят помощ при развитието на иновации. Това стана ясно по време на учредителното събрание на "Съвета по иновации" към БТПП.
  80% от фирмите ще развиват иновации със собствени кадри, а 32% ще го правят с помощта на институти по иновации. 32% пък изобщо не смятат да влагат средства в иновации, каза председателят на БТПП Цветан Симеонов. Под 10% от компаниите са готови да дадат собствени средства за изследване. Процентите са повече от 100%, тъй като анкетираните през миналата година фирми са давали повече от един отговор, уточни Симеонов.
  Тези цифри много ни изненадаха и затова решихме да учредим Иновативна борса, каза председателят на палатата. Тя беше създадена днес (11.05.11) съвместно с Българската академия на науките (БАН).
  Целта е свързването на бизнеса с науката, което да допринесе за конкурентоспособността на българската икономика, както и промяна на съзнанието на бизнеса за иновациите. От БАН се надяват бизнесът да помага популяризирането на науката и навлизането и в предприятията. Научна разработка става иновация когато се внедри в производството и започна да носи дивиденти, казаха от БАН.
  От академията се надяват още бизнесът да дава идеи какви иновации да се създават. Това е ключът към съживяването на фирмите по време на икономическа криза, смята Симеонов. Две са важните неща за оцеляването на даден бизнес в условията на криза – маркетингът и иновациите, допълни той.
  Три основни проблема, които седят пред развитието им, изтъкнаха от бизнеса. Това е липсата на държавна политика в областта на иновациите, липсата на потенциална защита на създадените продукти, както и липсата на връзка на фирмите с учебните заведения.

  Линк

 • БТПП е домакин на учредяването на Съвет по иновации


   Българската търговско - промишлена палата ще бъде домакин на учредяването на Съвет по иновации.
  Чрез работодателската организация, Съветът ще съдейства за въвеждане на иновационни продукти и услуги в икономиката и ще осъществява връзката между частния сектор, научните институти, университети и държавните органи. На учредяването се очаква и министърът на икономиката Трайчо Трайков.
  Целта е съветът да консултира със становища, проекти за въвеждане на иновационни продукти и услуги в икономиката, нормативни актове, които се отнасят до повишаване на конкурентоспособността чрез иновации, включително и изготвянето на проектозакона за иновациите. Освен това, новоучреденият орган ще участва в дискусии по програми и стратегии в областта на иновациите и приоритетно по програма ДЖЕРЪМИ. Успоредно ще бъде подписано и споразумение за сътрудничество между Палатата и Българската академия на науките.

  Линк

 • Създават иновативна борса


   Към Българската търговско-промишлена палата (БТПП) ще работи Съвет по иновации, съобщи работодателската организация. Учредителното събрание ще се проведе на 11 май, когато ще бъде подписано и споразумение за сътрудничество между БТПП и БАН за съвместна дейности и за предстоящо създаване на Иновативна борса. Съветът ще съдейства за въвеждане на иновационни продукти и услуги в икономиката на страната и ще осъществява връзката между частния сектор, научните институти, университети  и компетентните държавни органи, като чрез БТПП ще: 1
  Линк

 • Българската търговско-промишлена палата и БАН създадоха Съвет за иновации


   Българската търговско-промишлена палата и Българската академия на науките се споразумяха вчера за създаването на Съвет за иновации. Учредителното събрание на новата структура се състоя в сградата на БТПП, като на събитието присъстваха представители на научните среди и бизнеса. Зам.-председателят на БАН акад. Александър Попов и председателят на търговската палата Цветан Симеонов подписаха официално споразумението. Според него новият съвет ще съдейства за въвеждането на иновационни продукти и услуги и ще подпомага за осъществяване на връзката между науката и бизнеса.
  „Научна разработка, колкото и да е иновативна, не е иновация, без да се използва от бизнеса и без да има практическо приложение“, заяви акад. Попов. Той беше категоричен, че новата структура ще допринесе за повишаването на конкурентоспособността на българската икономика, както и за развитието на науката.
  Инж. Теодора Георгиева: Това е начин за сътрудничество между бизнеса и науката
  Силно се надявам Съветът за иновации да бъде успешен, защото това е първата реална крачка за преодоляване на трудностите, които стоят между бизнеса и науката. Борсата за иновации не трябва да бъде само един консултативен орган. Това каза пред „Класа“ инж. Теодора Георгиева, управител на „Био Трии“, която първа лансира идеята в публичното пространство. Според Георгиева борсата трябва да има конкретни цели, с които да се подпомагат българските фирми в тяхното оцеляване. „Скоро ще бъдат въведени изисквания за бенефициентите по европрограмите да имат научен потенциал. Това ще е особено трудно за фирми, които въобще нямат такъв опит. Те ще трябва да се колаборират с научни звена. Този съвет ще стане мястото, където те най-успешно ще могат да подберат своите партньори“, добави инж. Георгиева.

  Линк

 • Българската търговско-промишлена палата и БАН създадоха Съвет за иновации


   Българската търговско-промишлена палата и Българската академия на науките се споразумяха вчера за създаването на Съвет за иновации. Учредителното събрание на новата структура се състоя в сградата на БТПП, като на събитието присъстваха представители на научните среди и бизнеса. Зам.-председателят на БАН акад. Александър Попов и председателят на търговската палата Цветан Симеонов подписаха официално споразумението. Според него новият съвет ще съдейства за въвеждането на иновационни продукти и услуги и ще подпомага за осъществяване на връзката между науката и бизнеса.
  „Научна разработка, колкото и да е иновативна, не е иновация, без да се използва от бизнеса и без да има практическо приложение“, заяви акад. Попов. Той беше категоричен, че новата структура ще допринесе за повишаването на конкурентоспособността на българската икономика, както и за развитието на науката.
  Инж. Теодора Георгиева: Това е начин за сътрудничество между бизнеса и науката
  Силно се надявам Съветът за иновации да бъде успешен, защото това е първата реална крачка за преодоляване на трудностите, които стоят между бизнеса и науката. Борсата за иновации не трябва да бъде само един консултативен орган. Това каза пред „Класа“ инж. Теодора Георгиева, управител на „Био Трии“, която първа лансира идеята в публичното пространство. Според Георгиева борсата трябва да има конкретни цели, с които да се подпомагат българските фирми в тяхното оцеляване. „Скоро ще бъдат въведени изисквания за бенефициентите по европрограмите да имат научен потенциал. Това ще е особено трудно за фирми, които въобще нямат такъв опит. Те ще трябва да се колаборират с научни звена. Този съвет ще стане мястото, където те най-успешно ще могат да подберат своите партньори“, добави инж. Георгиева.

  Линк

 • Българските фирми не искат да дават пари за иновации


   Проучване, направено от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), показва, че 1/3 от фирмите в България нямат намерение да инвестират в иновации. Това стана ясно по време на учредителното събрание на „Съвета по иновации“ към БТПП.Анкета на палатата показва, че 80% от фирмите желаят да развиват иновации и смятат да използват за това собствени кадри. 32% ще се обърнат към институти по иновации. Но 32% изобщо не смятат да влагат средства в иновации, каза председателят на БТПП Цветан Симеонов.Под 10% от компаниите са готови да дадат собствени средства за изследване.
  Процентите са повече от 100%, тъй като анкетираните фирми са давали повече от един отговор, уточни Симеонов. Проучването е било проведено през 2010 година.Тези цифри много ни изненадаха и затова решихме да учредим Иновативна борса, каза председателят на палатата. Тя беше създадена днес (11.05.11) съвместно с Българската академия на науките (БАН).Целта е свързването на бизнеса с науката, което да допринесе за конкурентоспособността на българската икономика, както и промяна на съзнанието на бизнеса за иновациите. От БАН се надяват бизнесът да помага популяризирането на науката и навлизането и в предприятията. Научна разработка става иновация когато се внедри в производството и започна да носи дивиденти, казаха от БАН.
  От академията призоваха бизнеса да дава идеи какви иновации да се създават. Това е ключът към съживяването на фирмите по време на икономическа криза, смята Симеонов. Две са важните неща за оцеляването на даден бизнес в условията на криза – маркетингът и иновациите, допълни той.Три основни проблема, които седят пред развитието им, изтъкнаха от бизнеса. Това е липсата на държавна политика в областта на иновациите, липсата на потенциална защита на създадените продукти, както и липсата на връзка на фирмите с учебните заведения.

  Линк

 • Създаване на иновативна борса


   КОГА : 11 май 2011 година от 10.30 до 13.00 часа.
  КЪДЕ: Сградадата на БТПП, ул. "Искър" 9, зала А.
  КАКВО: Учредителното събрание на "Съвета по иновации" към БТПП, по време на което ще се подпише и споразумение за сътрудничество между БТПП и БАН. Първи стъпки за създаване на ИНОВАТИВНА БОРСА.
  Място на провеждане: София, ул. "Искър" 9

  Линк

 • ЧЕЗ и БТПП за по-голяма либерализация на енергийния пазар


   София /КРОСС/  На среща в БТПП между Цветан Симеонов – председател на Палатата и Петър Докладал – регионален мениджър на ЧЕЗ за България бяха обсъдени въпроси и обменени мнения, относно по-доброто и качествено обслужване на българските фирми и гражданите от „ЧЕЗ България” при снабдяването им с електроенергия.
  По време на разговора беше поставен въпроса за влиянието на кръстосаното субсидиране, което косвено се отразява положително на бюджетите на домакинствата, но основно увеличава производствените разходи на бизнеса.
  По мнение на Регионалния мениджър на ЧЕЗ за България загриженост предизвикват размера на одобрените инвестиции за електронаснабдителната мрежа, хода на изкупуване на трафопостове, кражбите на кабели и състоянието на голяма част от кабелите. Всичко това се отразява и върху качеството на доставяната електроенергия.
  Събеседниците се съгласиха, че е необходимо обединяване на усилията за постигане на по-голяма либерализация на енергийния пазар.

 • ЧЕЗ и БТПП за по-голяма либерализация на енергийния пазар


   На среща в БТПП между Цветан Симеонов – председател на Палатата и Петър Докладал – регионален мениджър на ЧЕЗ за България бяха обсъдени въпроси и обменени мнения, относно по-доброто и качествено обслужване на българските фирми и гражданите от "ЧЕЗ България" при снабдяването им с електроенергия. По време на разговора беше поставен въпроса за влиянието на кръстосаното субсидиране, което косвено се отразява положително на бюджетите на домакинствата, но основно увеличава производствените разходи на бизнеса. По мнение на Регионалния мениджър на ЧЕЗ за България загриженост предизвикват размера на одобрените инвестиции за електронаснабдителната мрежа, хода на изкупуване на трафопостове, кражбите на кабели и състоянието на голяма част от кабелите.
  Линк

 • ЧЕЗ и БТПП за по-голяма либерализация на енергийния пазар


   На среща в БТПП между Цветан Симеонов – председател на Палатата и Петър Докладал – регионален мениджър на ЧЕЗ за България бяха обсъдени въпроси и обменени мнения, относно по-доброто и качествено обслужване на българските фирми и гражданите от "ЧЕЗ България" при снабдяването им с електроенергия. По време на разговора беше поставен въпроса за влиянието на кръстосаното субсидиране, което косвено се отразява положително на бюджетите на домакинствата, но основно увеличава производствените разходи на бизнеса. По мнение на Регионалния мениджър на ЧЕЗ за България загриженост предизвикват размера на одобрените инвестиции за електронаснабдителната мрежа, хода на изкупуване на трафопостове, кражбите на кабели и състоянието на голяма част от кабелите.
  Линк

 • ЧЕЗ и БТПП за по-голяма либерализация на енергийния пазар


   По мнение на Регионалния мениджър на ЧЕЗ за България загриженост предизвикват размера на одобрените инвестиции за електронаснабдителната мрежа, хода на изкупуване на трафопостове, кражбите на кабели и състоянието на голяма част от кабелите. Всичко това се отразява и върху качеството на доставяната електроенергия.
  Линк

 • Българските фирми не искат да дават пари за иновации


   Борса, съвместна инициатива на БТПП и БАН, ще помага на бизнеса да развива иновации
  Проучване, направено от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), показва, че 1/3 от фирмите в България нямат намерение да инвестират в иновации. Това стана ясно по време на учредителното събрание на "Съвета по иновации" към БТПП.
  Анкета на палатата показва, че 80% от фирмите желаят да развиват иновации и смятат да използват за това собствени кадри. 32% ще се обърнат към институти по иновации. Но 32% изобщо не смятат да влагат средства в иновации, каза председателят на БТПП Цветан Симеонов.
  Под 10% от компаниите са готови да дадат собствени средства за изследване.
  Процентите са повече от 100%, тъй като анкетираните фирми са давали повече от един отговор, уточни Симеонов. Проучването е било проведено през 2010 година.
  Тези цифри много ни изненадаха и затова решихме да учредим Иновативна борса, каза председателят на палатата. Тя беше създадена днес (11.05.11) съвместно с Българската академия на науките (БАН).
  Целта е свързването на бизнеса с науката, което да допринесе за конкурентоспособността на българската икономика, както и промяна на съзнанието на бизнеса за иновациите. От БАН се надяват бизнесът да помага популяризирането на науката и навлизането и в предприятията. Научна разработка става иновация когато се внедри в производството и започна да носи дивиденти, казаха от БАН.
  От академията призоваха бизнеса да дава идеи какви иновации да се създават. Това е ключът към съживяването на фирмите по време на икономическа криза, смята Симеонов. Две са важните неща за оцеляването на даден бизнес в условията на криза – маркетингът и иновациите, допълни той.
  Три основни проблема, които седят пред развитието им, изтъкнаха от бизнеса. Това е липсата на държавна политика в областта на иновациите, липсата на потенциална защита на създадените продукти, както и липсата на връзка на фирмите с учебните заведения.

  Линк

Назад