Назад

БТПП е домакин на учредяването на Съвет по иновации


  • БТПП е домакин на учредяването на Съвет по иновации


     Българската търговско - промишлена палата ще бъде домакин на учредяването на Съвет по иновации. Чрез работодателската организация, Съветът ще съдейства за въвеждане на иновационни продукти и услуги в икономиката и ще осъществява връзката между частния сектор, научните институти, университети и държавните органи. На учредяването се очаква и министърът на икономиката Трайчо Трайков.
    Целта е съветът да консултира със становища, проекти за въвеждане на иновационни продукти и услуги в икономиката, нормативни актове, които се отнасят до повишаване на конкурентоспособността чрез иновации, включително и изготвянето на проектозакона за иновациите. Освен това, новоучреденият орган ще участва в дискусии по програми и стратегии в областта на иновациите и приоритетно по програма ДЖЕРЪМИ. Успоредно ще бъде подписано и споразумение за сътрудничество между Палатата и Българската академия на науките.

    Линк

Назад