Назад

Ден на отворени врати на Българската търговско-промишлена палата


 • БТПП организира бизнес форум с участие на китайски фирми


   Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Търговската служба на Китайското посолство в България организират бизнес форум с китайски фирми от провинция Шандун. Той ще се проведе на 1 юни (сряда) в София, зала А и Б на БТПП. Китайската бизнес делегация се състои от 11 фирми, специализирани в следните области: текстилна промишленост, химическа и лека промишленост, осветителна техника и стъкларство.
  Целта на китайските фирми е намиране на търговски партньори от България.
  Регистрацията на участниците ще започне в 9,30 часа Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев ще открие форума в 10,00 часа. Ще бъде направена презентация на икономическия и инвестиционен климат в България. Двустранните бизнес срещи ще се проведат от 11,10 до 13,00 часа.
  Участието във форума е безплатно за членове на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, а нечленовете заплащат такса от 36 лв. с включен ДДС.
  Желаещите да участват във форума, трябва да изпратят попълнена регистрационна форма на E-mail: mgudzheva@chambersz.com, или на факс 042 626033, в срок до 26.05.2011 г. За повече информация – Мануела Гуджева.

  Линк

 • Ден на отворени врати на Българската търговско-промишлена палата


   Денят на отговорени врати в БТПП бе открит от председателя на палатата г-н Цветан Симеонов, които представи дълголетната история съхранила и развила българските палатски традиции. Председателят очерта обществената мисия и очакваните резултати по изпълнението на програмата за 2011 година. Г-н Симеонов обясни разликите и преимуществата между доброволното и задължително членство в търговските палати в Европа. В БТПП членството от години е доброволно и ние сме доволни, че представляваме интересите на 101 браншови организации и на над 52 хиляди фирми от бизнеса.
  В Деня на отворени врати взеха участие студенти от Юридическия факултет на Софийския университет, от УНСС, от Висшето училище по застраховане и ученици от Националната Търговско-банкова гимназия, с която Палатата има традиционни връзки. Поради. големия интерес, инициативата Ден на отворени врати ще прерастне в Седмица на отворените врати съобщи Цветан Сименов На 11 май в БТПП ще гостуват студенти от Варненски свободен университет, а на 12 май ще има специализнати от Angelo State University, Texas, САЩ .
  За да бъдат компенсирани годините, когато начело на Палатата винаги са били мъже, днес заедно със студентите от Юридическия факултет за Председател на БТПП за един ден беше избрана Нина Коритарова. На студентката петокурсничка от град Дупница бяха делегирани права да ръководи представянето на Палатата.
  Председателят на Арбитражния съд г-н Силви Чернев изтъкна, че АС при БТПП се е превърнал във образцов модел на правораздавателна институция в България, като се имат предвид отправените последни критики към правосъдната система. За да покаже резултатите на Арбитражния съд доц. Чернев напомни, че преди 12 години когато е станал председател е имало само 160 дела, докато през тази година се очаква броя на делата да надхвърли 1000.  През 2010  година Арбитражният съд  при БТПП е приключил с около 860 дела, чийто искове са за десетки милиони евро.
  Беата Папазова, ръководител на Проект за ограничаване на неформалната икономика в трудоправните и осигурителни отношения информира, като резултат от проучване, че търпимоста в тази област продължава да създава пречки за съществуването на нормалния „светъл” бизнес. Така наречени „по-хитри и по-находчиви” , предприемачи за съжаление получават много конкурентни предимства пред онези, които плащат на своите служители осигуровки върху пълния размер на заплатите и спазват всички изисквания във тази област. Именно коректният бизнес, зад който БТПП застава , е този, които създава БВП на страната  и  това е бизнесът,  генериращ  националното богатсво. Само една богата държава може да провежда добра социална политика, да има качествено здравеопазване и да разполага с оптимални пенсионни фондове, попълвани с реални средства, По проекта на БТПП ще се реализират около 340 събития, много обучения, информационни дни и семинари. Госпожа Папазова обяви началото на  web базирана виртуална академия за добрите и лошите практики в трудовоправните отношения.
  В рамките на Деня на отворени врати Изпълнителният съвет на БТПП участва в откриването на постоянна галерия „Арт виза България”, разположена във фоайето на БТПП. Изложени са картини представящи седем български автори с различни техники. Организаторите възнамеряват да излагат нови колекции всеки месец.

  Линк

 • Създават съвет по иновации


   В деня на отворените врати, Българската търговско-промишлена палата учредява Съвет по иновации.
   
  Основните цели на съвета ще са да съдейства за въвеждане на иновационни продукти и услуги  в икономиката та страната и ще осъществява връзката между частния сектор, научните институти, университети  и компетентните държавни органи, като чрез БТПП ще:
  - Разработва и представя на компетентните органи становища по нормативни актове и други документи, отнасящи се до ускореното въвеждане на иновативни продукти и услуги с цел повишаване конкурентоспособността на икономиката, в т.ч. в работната група към МИЕТ по изготвяне на проектозакон за иновациите.
  - Участва със свои представители в работата на различни държавно-обществени органи;
  - Обсъжда стратегии и програми в областта на иновациите;
  - Участва в проекти и програми на ЕС и на други международни и национални донори и приоритетно по инициативата ДЖЕРЪМИ;
  - Прави проучвания относно принципите, тенденциите и добрите практики при въвеждане на иновативни продукти и услуги;
  - Изготвя анализи относно проблемите при взаимодействието между създателите на научни иновативни продукти и стопанските субекти в страната и предлага конкретни мерки за решаване на тези пробелеми;
  - Организира чрез БТПП срещи, дискусии и кръгли маси за обсъждане на актуални въпроси;
  - Организира чрез БТПП обучения и семинари
  - Консултира членовете на съвета и БТПП относно тяхно участие в програми и проекти.
  - Представлява пред банки, донорски фондове и организации и други държавни органи членовете.
  По време на учредителното събрание ще бъде подписано и споразумение за сътрудничество между БТПП и БАН, което ще набележи първи стъпки за създаване на иновативна борса.

  Линк

 • Учредяват Съвет по иновации към БТПП


   София /КРОСС/ На 11 май 2011 година от 10.30 до 13.00 часа в сградата на БТПП ул. Искър 9 зала А, ще се проведе Учредително събрание на "Съвета по иновации" към БТПП, по време на което ще се подпише и споразумение за сътрудничество между БТПП и БАН, съобщават от Българската търговско-промишлена палата. Очаква се около 12.00 часа към Учредителното събрание да се присъедини и министър Трайчо Трайков. Като целта ще бъде да се предприемат първи стъпки за създаване на Иновативна борса. Съветът ще съдейства за въвеждане на иновационни продукти и услуги в икономиката на страната и ще осъществява връзката между частния сектор, научните институти, университети и компетентните държавни органи, като чрез БТПП ще:
  - Разработва и представя на компетентните органи становища по нормативни актове и други документи, отнасящи се до ускореното въвеждане на иновативни продукти и услуги с цел повишаване конкурентоспособността на икономиката, в т.ч. в работната група към МИЕТ по изготвяне на проектозакон за иновациите.
  - Участва със свои представители в работата на различни държавно-обществени органи;
  - Обсъжда стратегии и програми в областта на иновациите;
  - Участва в проекти и програми на ЕС и на други международни и национални донори и приоритетно по инициативата „ДЖЕРЪМИ" ;
  - Прави проучвания относно принципите, тенденциите и добрите практики при въвеждане на иновативни продукти и услуги;
  - Изготвя анализи относно проблемите при взаимодействието между създателите на научни иновативни продукти и стопанските субекти в страната и предлага конкретни мерки за решаване на тези пробелеми;
  - Организира чрез БТПП срещи, дискусии и кръгли маси за обсъждане на актуални въпроси;
  - Организира чрез БТПП обучения и семинари; 
  - Консултира членовете на съвета и БТПП относно тяхно участие в програми и проекти; 
  - Представлява пред банки, донорски фондове и организации и други държавни органи членовете на съвета.
  От Българската търговско-промишлена палата напомнят , че утре 10 май 2011 година от 10 до 12.30 часа ще се проведе и Ден на отворените врати на БТПП.

  Линк

 • Ден на отворени врати на БТПП


   Ден на отворените врати на Българската търговско-промишлена палата
  Българската търговско-промишлена палата провежда отново Ден на отворени врати.
  Цели:
  > очертаване и представяне на обществената мисия на БТПП
  > представяне на информационен пакет от възможни теми за публикации и развитие в медиите и за акцентиране на нови теми, интересни за журналистически публикации
  > представяне новите моменти в работата, услугите в полза на бизнеса и инициативите, в които БТПП участва
  Основни теми:
  *Обществената мисия на БТПП
  *Очаквани резултати на БТПП по изпълнение програмата за 2011 г. - резултати от Годишния отчет на БТПП за 2010 година
  *Честване на 116 години от създаването на БТПП
  *Обявяване на годишен журналистически конкурс 2011

  Линк

 • Ден на отворени врати на Българската търговско-промишлена палата


   Денят на отговорени врати в БТПП бе открит от председателя на палатата г-н Цветан Симеонов, които представи дълголетната история съхранила и развила българските палатски традиции. Председателят очерта обществената мисия и очакваните резултати по изпълнението на програмата за 2011 година. Г-н Симеонов обясни разликите и преимуществата между доброволното и задължително членство в търговските палати в Европа. В БТПП членството от години е доброволно и ние сме доволни, че представляваме интересите на 101 браншови организации и на над 52 хиляди фирми от бизнеса.
  В Деня на отворени врати взеха участие студенти от Юридическия факултет на Софийския университет, от УНСС, от Висшето училище по застраховане и ученици от Националната Търговско-банкова гимназия, с която Палатата има традиционни връзки. Поради. големия интерес, инициативата Ден на отворени врати ще прерастне в Седмица на отворените врати съобщи Цветан Сименов На 11 май в БТПП ще гостуват студенти от Варненски свободен университет, а на 12 май ще има специализнати от Angelo State University, Texas, САЩ .
  За да бъдат компенсирани годините, когато начело на Палатата винаги са били мъже, днес заедно със студентите от Юридическия факултет за Председател на БТПП за един ден беше избрана Нина Коритарова. На студентката петокурсничка от град Дупница бяха делегирани права да ръководи представянето на Палатата.
  Председателят на Арбитражния съд г-н Силви Чернев изтъкна, че АС при БТПП се е превърнал във образцов модел на правораздавателна институция в България, като се имат предвид отправените последни критики към правосъдната система. За да покаже резултатите на Арбитражния съд доц. Чернев напомни, че преди 12 години когато е станал председател е имало само 160 дела, докато през тази година се очаква броя на делата да надхвърли 1000.  През 2010  година Арбитражният съд  при БТПП е приключил с около 860 дела, чийто искове са за десетки милиони евро.
  Беата Папазова, ръководител на Проект за ограничаване на неформалната икономика в трудоправните и осигурителни отношения информира, като резултат от проучване, че търпимоста в тази област продължава да създава пречки за съществуването на нормалния „светъл” бизнес. Така наречени „по-хитри и по-находчиви” , предприемачи за съжаление получават много конкурентни предимства пред онези, които плащат на своите служители осигуровки върху пълния размер на заплатите и спазват всички изисквания във тази област. Именно коректният бизнес, зад който БТПП застава , е този, които създава БВП на страната  и  това е бизнесът,  генериращ  националното богатсво. Само една богата държава може да провежда добра социална политика, да има качествено здравеопазване и да разполага с оптимални пенсионни фондове, попълвани с реални средства, По проекта на БТПП ще се реализират около 340 събития, много обучения, информационни дни и семинари. Госпожа Папазова обяви началото на  web базирана виртуална академия за добрите и лошите практики в трудовоправните отношения.
  В рамките на Деня на отворени врати Изпълнителният съвет на БТПП участва в откриването на постоянна галерия „Арт виза България”, разположена във фоайето на БТПП. Изложени са картини представящи седем български автори с различни техники. Организаторите възнамеряват да излагат нови колекции всеки месец.

  Линк

Назад