Назад

Борса за идеи


 • Към БТПП ще бъде учреден Съвет по иновации


   На 11 май от 10.30 часа ще се състои учредително събрание на Съвет по иновации към Българска търговско-промишлена палата (БТПП). Ще бъде подписано и споразумение за сътрудничество между работодателската организация и БАН. Това са първи стъпки за създаване на иновативна борса, съобщиха от пресцентъра на БТПП.
  Линк

 • Към БТПП ще бъде учреден Съвет по иновации


   а 11 май от 10.30 часа ще се състои учредително събрание на Съвет по иновации към Българска търговско-промишлена палата (БТПП). Ще бъде подписано и споразумение за сътрудничество между работодателската организация и БАН. Това са първи стъпки за създаване на иновативна борса, съобщиха от пресцентъра на БТПП.
  Иновативният съвет ще съдейства за въвеждане на иновационни продукти и услуги в икономиката на страната и ще осъществява връзката между частния сектор, научните институти, университети и компетентните държавни органи, като чрез БТПП ще:
  Разработва и представя на компетентните органи становища по нормативни актове и други документи, отнасящи се до  ускореното въвеждане на иновативни продукти и услуги с цел повишаване конкурентоспособността на икономиката, в т.ч. в работната група към МИЕТ по изготвяне на проектозакон за иновациите;
  Участва със свои представители в работата на различни държавно-обществени органи;
  Обсъжда стратегии и програми в областта на иновациите;
  Участва в проекти и програми на ЕС и на други международни и национални донори и приоритетно по инициативата ДЖЕРЪМИ;
  Прави проучвания относно принципите, тенденциите и добрите практики при въвеждане на иновативни продукти и услуги;
  Изготвя анализи относно проблемите при  взаимодействието между създателите на научни иновативни продукти и стопанските субекти в страната и предлага конкретни  мерки за решаване на тези пробелеми;
  Организира чрез БТПП срещи, дискусии и кръгли маси за обсъждане на актуални въпроси;
  Организира чрез БТПП обучения и семинари;
  Консултира членовете на съвета и БТПП относно тяхно участие в програми и проекти;
  Представлява пред банки, донорски фондове и организации и други държавни органи членовете на съвета.

  Линк

 • Учредяване на Съвет по иновации към БТПП


   11 май 2011 година от 10.30 до 13.00 часа
  В Сградата на БТПП ул. Искър 9  зала А
  Първи стъпки за създаване на ИНОВАТИВНА БОРСА 
  ПОДРОБНОСТИ: Съветът ще съдейства за въвеждане на иновационни продукти и услуги  в икономиката та страната и ще осъществява връзката между частния сектор, научните институти, университети  и компетентните държавни органи, като чрез БТПП ще: 
  - Разработва и представя на компетентните органи становища по нормативни актове и други документи, отнасящи се до  ускореното въвеждане на иновативни продукти и услуги с цел повишаване конкурентоспособността на икономиката, в т.ч. в работната група към МИЕТ по изготвяне на проектозакон за иновациите.
  - Участва със свои представители в работата на различни държавно-обществени органи;
  - Обсъжда стратегии и програми в областта на иновациите;
  - Участва в проекти и програми на ЕС и на други международни и национални донори и приоритетно по инициативата ДЖЕРЪМИ;
  - Прави проучвания относно принципите, тенденциите и добрите практики при въвеждане на иновативни продукти и услуги;
  - Изготвя анализи относно проблемите при  взаимодействието между създателите на научни иновативни продукти и стопанските субекти в страната и предлага конкретни  мерки за решаване на тези пробелеми;
  - Организира чрез БТПП срещи, дискусии и кръгли маси за обсъждане на актуални въпроси;
  - Организира чрез БТПП обучения и семинари 
  - Консултира членовете на съвета и БТПП относно тяхно участие в програми и проекти.
  - Представлява пред банки, донорски фондове и организации и други държавни органи членовете на съвета.
  ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
  10.30 – 10.45 ч. Откриване на Учредителното събрание от Председателя на БТПП 
  10.45 -  11.45 ч. Обсъждане и приемане на Правилник за устройството на дейността  на Съвета и Програма за работа през 2011 г.
  11.45 -  12.15 ч. Избор на Ръководни органи на Съвета 
  12.15 -  13.00 ч. Неформални разговори на чаша вино
  ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от хода на правителственото заседание около 12 часа се очаква към Учредителното събрание да се присъедини Министър Трайчо Трайков

  Линк

 • Борса за идеи
   
  "Съвет по иновации" ще се нарича най-новата бизнес структура у нас, чието учредително събрание е насрочено за сряда.
  Съветът ще е организация към Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и ще си сътрудничи с Българската академия на науките (БАН).
  Според БТПП създаването му е първата крачка към формирането на "иновативна борса", или борса за продажба на идеи, които да движат икономиката ни напред. Какво по-конкретно се крие зад тези намерения и дали има реално поставени цели със срокове за изпълнение предстои да стане ясно след два дни.
  Засега организаторите посочват, че съветът "ще съдейства за въвеждане на иновационни продукти и услуги в икономиката на страната и ще осъществява връзката между частния сектор, научните институти, университети и компетентните държавни органи".
  Сред предвидените дейности, извън обсъждането на стратегии, са: изготвяне на проектозакон за иновациите, участие в програми на ЕС и други международни и национални донори, представителство пред банки, фондове и др.
  Детайлна програма за развитието на иновациите през тази година би трябвало да бъде приета по време на учредителното събрание.

  Линк

Назад