Назад

Към БТПП ще бъде учреден Съвет по иновации


 • Създават иновативна борса


   Към Българската търговско-промишлена палата (БТПП) ще работи Съвет по иновации, съобщи работодателската организация. Учредителното събрание ще се проведе на 11 май, когато ще бъде подписано и споразумение за сътрудничество между БТПП и БАН за съвместна дейности и за предстоящо създаване на Иновативна борса.
  Съветът ще съдейства за въвеждане на иновационни продукти и услуги в икономиката на страната и ще осъществява връзката между частния сектор, научните институти, университети  и компетентните държавни органи, като чрез БТПП ще:
  1. Разработва и представя на компетентните органи становища по нормативни актове и други документи, отнасящи се до ускореното въвеждане на иновативни продукти и услуги с цел повишаване конкурентоспособността на икономиката, в т.ч. в работната група към МИЕТ по изготвяне на проектозакон за иновациите.
  2. Участва със свои представители в работата на различни държавно-обществени органи;
  3. Обсъжда стратегии и програми в областта на иновациите;
  4. Участва в проекти и програми на ЕС и на други международни и национални донори и приоритетно по инициативата ДЖЕРЪМИ;
  5. Прави проучвания относно принципите, тенденциите и добрите практики при въвеждане на иновативни продукти и услуги;
  6. Изготвя анализи относно проблемите при взаимодействието между създателите на научни иновативни продукти и стопанските субекти в страната и предлага конкретни мерки за решаване на тези проблеми;
  7. Организира чрез БТПП срещи, дискусии и кръгли маси за обсъждане на актуални въпроси;
  8. Организира чрез БТПП обучения и семинари;
  9. Консултира членовете на съвета и БТПП относно тяхно участие в програми и проекти.
  10. Представлява пред банки, донорски фондове и организации и други държавни органи членовете на съвета.

  Линк

 • Към БТПП ще бъде учреден Съвет по иновации


   Понеделник, 09 май 2011 г., 11:13  
  На 11 май от 10.30 часа ще се състои учредително събрание на Съвет по иновации към Българска търговско-промишлена палата (БТПП). Ще бъде подписано и споразумение за сътрудничество между работодателската организация и БАН. Това са първи стъпки за създаване на иновативна борса, съобщиха от пресцентъра на БТПП.
  Иновативният съвет ще съдейства за въвеждане на иновационни продукти и услуги в икономиката на страната и ще осъществява връзката между частния сектор, научните институти, университети и компетентните държавни органи, като чрез БТПП ще:
  Разработва и представя на компетентните органи становища по нормативни актове и други документи, отнасящи се до  ускореното въвеждане на иновативни продукти и услуги с цел повишаване конкурентоспособността на икономиката, в т.ч. в работната група към МИЕТ по изготвяне на проектозакон за иновациите;
  Участва със свои представители в работата на различни държавно-обществени органи;
  Обсъжда стратегии и програми в областта на иновациите;
  Участва в проекти и програми на ЕС и на други международни и национални донори и приоритетно по инициативата ДЖЕРЪМИ;
  Прави проучвания относно принципите, тенденциите и добрите практики при въвеждане на иновативни продукти и услуги;
  Изготвя анализи относно проблемите при  взаимодействието между създателите на научни иновативни продукти и стопанските субекти в страната и предлага конкретни  мерки за решаване на тези пробелеми;
  Организира чрез БТПП срещи, дискусии и кръгли маси за обсъждане на актуални въпроси;
  Организира чрез БТПП обучения и семинари;
  Консултира членовете на съвета и БТПП относно тяхно участие в програми и проекти;
  Представлява пред банки, донорски фондове и организации и други държавни органи членовете на съвета.
   
   

  Линк

Назад