Назад

b2b media - Kръгла маса на тема „Финансиране на иновациите в МСП, НИРД и научните изследвания в научно-образователните институции”


  • Kръгла маса на тема „Финансиране на иновациите в МСП, НИРД и научните изследвания в научно-образователните институции”    Линк

Назад