Назад

Работодателите против повишаването на минималната заплата


 • Работодателите против повишаването на минималната заплата


   
  Близо 69 на сто от работодателите не приемат административното увеличение на минималната работна заплата, а 15.6% приемат варианта, но твърдят, че ще съкратят персонала и само 14.3% няма правят съкращения след увеличаване на минималното възнаграждение. Това показват резултатите от анкета на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) във връзка с предложенията на социалния министър Тотю Младенов за увеличаване на минималната заплата на 270 лв. и на синдикатите - на 290 лв.
  Държавата би следвало да регулира заплатите в държавния сектор, коментират работодатели и допълват, че "времената са различни". Според тях "заплатата трябва да съответства на качеството на положения труд, а не на решенията на администрацията". Около 3/4 от работодателите са склонни да приемат ръст на заплатата, свързан с ръст на производителността на труда. Над 88.8% от работодателите са против идеята за автоматично увеличение на заплатите и на всички останали служители при условие, че се увеличи минималната заплата. В същото време над 80% от анкетираните работници и служители свързват увеличението на минималната заплата с пропорционално увеличение и на тяхното заплащане.
  Увеличението на целия фонд работна заплата с 11.67% (при 290 лв. минимална - б.р.) води до реален фалит на фирмата, твърдят повечето анкетирани работодатели. Според 53.2% от запитаните това ще увеличи броя на фирмите в сивия сектор, 37.7% прогнозират, че ще се увеличи безработицата и само 27.3% са на мнение, че ще се увеличат приходите на държавата от нарасналите средства в социалното осигуряване. Повечето работодатели твърдят, че повишението на минималната заплата и оставането на фирмата "на светло" ще ги принуди да направят съкращения. Според тях в момента е немислимо увеличаването на заплатите, защото няма нарастване на продажбите.
  Само по отношение на наемането на работници на гъвкаво работно време и с почасово заплащане мненията на работници и работодатели се сближават.  Като удачен вариант го приемат 78% от работодателите и близо 90% от работниците.
  Анкетата на БТПП е проведена в периода 15-19 април, като въпросите са пратени на електронните пощи на 3500 членове на организацията. Около 2/3 от получените отговори са на работодатели, а останалите са от работници и служители.
  ДУМА припомня, че механизмът за определяне на минималната заплата в Пакта за икономическо и социално развитие (2006-2009 г.) включва 4 критерия - инфлация, ръст на производителността на труда, конкурентоспособност на икономиката и промени в данъчно-осигурителното облагане. Само вторият е свързан с приноса на наетите по трудов договор.
   

Назад