Назад

Работодателите против дирижирано увеличение на заплатите


 • Бизнесът иска заплащането да расте за повече работа, показва изследване на БТПП


   Бизнесът иска минималната работна заплата да се увеличава не според необходимостта, а според конкретни параметри за повече икономическа дейност, показва анкетно изследване на Българската търговско-промишлена палата. Над 90 процента от запитаните определят административното увеличение на минималното трудово възнаграждение като вредно за икономиката.
  "Ако се въведе то, фирмите ще преминат към съкращения, особено отраслите, които не са във възход", заявиха от БТТП. Същевременно компаниите потвърждават необходимостта от правна уредба за наемане на гъвкаво работно време с почасово заплащане. 
  Цялостната скала за заплащане на труда трябва да бъде подложена на сериозен дебат следващата седмица между работодатели, синдикати и правителство, допълни Васил Чобанов. 

  Линк

 • Предприемачите влизат в регистър


   Създават регистър на компаниите, които се припознават като строителни предприемачи в България. Регистърът ще бъде публичен и така всички фирми ще могат да се легитимират, с което ще се издигне авторитетът на професията строителен предприемач.
  Това стана ясно при подписването на меморандум между Българската търговско-промиш- 
  лена палата (БТПП) и Българската предприемаческа камара в строителството (БПКСтр). Споразумението за сътрудничество бе парафирано на 20 април от председателя на БПКСтр инж. Николин Гавраилов и председателя на БТПП Цветан Симеонов.
  С подписването на меморандума между двете организации реално стартира и регистрацията на строителните предприемачи. Компаниите, които искат да се впишат в новия регистър, трябва да отговарят на няколко критерия. Фирмата, която подава молба за записване, трябва да е регистрирана с дейност „Предприемачество в строителството“. Да произвежда поне един продукт и да го реализира на пазара като строителен предприемач. В екипа си да има служител с техническо образование и да няма задължения към държавните институции, като Национална агенция за приходите (НАП), Национален осигурителен институт (НОИ). Компаниите трябва да членуват и в Българската предприемаческа камара в строителството.
  От БТПП и БПКСтр съобщиха, че ще издават на съвместните си членове - строителни предприемачи, удостоверения/сертификати на български и на чужди езици за удостоверяване на актуалния им статут като търговци, което ще даде допълнителна сигурност на техните партньори и дори на банковите институции.
  Меморандумът е в продължение на усилията на БПКСтр, БТПП и Българската стопанска камара (БСК) икономическата категория строителен предприемач да стане част от Националния класификатор на Република България от януари 2011 г.

  Линк

 • Бизнесклиматът в Благоевградско продължава да бъде лош, според директора на ТПП


   Бизнесклиматът в област Благоевград продължава да бъде лош, каза за радио “Фокус”-Пирин директорът на Търговско-промишлената палата (ТПП) Ромео Шатев. В подкрепа на думите си той посочи, че един от големите показатели е пазарът на труда. „В момента дори да се появи работник с много добра квалификация и образование, то няма как да го назначим, тъй като пазарът е свит. Така и мисленето и настроението на обществото се променят”, каза Шатев. По думите му трябва да се раздвижи обстановката в сектор икономика. За целта е необходимо наличието на квалифицирани кадри. Именно тежкото финансово състояние на хората в региона е и причината в Пиринско да няма сериозен интерес от страна на чуждестранни инвеститори. „Не само, че не може да привлечем чуждестранни инвеститори, но чрез законите и разпоредбите, които се приемат, се опитваме да изгоним и тези, които са в страната”, каза Шатев. Според него бизнессекторите се развиват частично, като тук е мястото на монополите. За момент се акцентира върху даден отрасъл, развива се до някъде, след което се преминава към друг.
  Линк

 • Бизнесът иска заплащането да расте за повече работа, показва изследване на БТПП


   Бизнесът иска минималната работна заплата да се увеличава не според необходимоста, а според конкретни параметри за повече икономическа дейност, показва анкетно изследване на Българската търговско-промишлена палата. Над 90 процента от запитаните определят административното увеличение на минималното трудово възнаграждени като вредна за икономиката.
  "Ако се въведе то фирмите ще преминат към съкращения, особено отраслите, които не са във възход.", заявиха от БТТП. Същевременно компаниите потвърждават необходимостта от правна уредба за наемане на гъвкаво работно време с почасово заплащане. 
  Цялостната скала за заплащане на труда трябва да бъде подложена на сериозен дебат следващата седмица между работодатели, синдикати и правителство, допълни Васил Чобанов. 

  Линк

 • И работодатели, и служители одобряват гъвкавото работно време


   И работодатели, и работници са съгласни с идеята за наемане на служители на гъвкаво работно време и почасово заплащане - 77,9% от шефовете на фирми го приемат и 87,8 на сто от работниците. Това сочи проучване на БТПП. Първият извод, който се налага, е, че правната уредба е необходимо да се измени спешно в посока на създаване на възможност за наемане на гъвкаво работно време с почасово заплащане, коментират от бизнес организацията. В различни отрасли със сезонен характер това е наложително. Тези работодатели, които не приемат подобен начин на работа - от техните коментари е видно, че характерът на трудовия процес не дава такава възможност. А работещите, които не приемат този начин на трудови взаимоотношения, се опасяват, че ще има некоректно изменение в работното време и заплащане не според вложения труд. 
  „Правната уредба е необходимо да се измени спешно в посока на създаване на възможност за наемане на гъвкаво работно време с почасово заплащане. По отношение на гъвкавото работно време работниците за разлика от синдикатите 88% приемат гъвкавото работно време и почасовото заплащане като измерител на техния труд“, посочи председателят на БТПП Цветан Симеонов. „Трябва ни минимална почасова тарифна ставка по браншове – като в САЩ. Защо трябва да измисляме колелото? Какво е 270 лв. /173,6 часа средномесечно – 1,555 лв. на час...“, коментират от бизнеса. 
  Според проучването две трети от работодателите са склонни да приемат ръст на работната заплата, свързан с ръст на производителността на труда, 16% са склонни да приемат като допълнителен индикатор конкурентоспособността на икономиката, а едва 14% биха приели роля в оценката на МРЗ да играе факторът инфлация. 
  Според половината от бизнеса от механизма за определяне на минималното заплащане в Пакта за икономическо и социално развитие (2006-2009 г.) трябва да се премахнат промените в данъчноосигурителното облагане. Първо, той не зависи от хората на наемния труд и от техните резултати и, второ – засега правителствената програма обещава стабилни ниски нива на данъците, посочва шефът на БТПП. 

  Линк

 • Всяка седма фирма склонна да вдига заплати с цената на нови съкращения


   Всяка седма фирма (15,6%) приема предложението за административно увеличаване на заплатите, но само с цената на съкращения на персонал. С около процент по-малко са компаниите, които са съгласни с идеята и няма да уволняват хора – 14,3 на сто. Две трети от бизнеса - близо 70%, обаче са категорично против. Това сочат данни от анкетно проучване на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ по повод предложенията на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов за ръст на заплатите през 2011 г. с два варианта - с 11,07 % или с 11,67 %, и на синдикатите за увеличение на минималната работна заплата (МРЗ) на 290 лв. При служителите и работещите по трудов договор позицията е почти паритетна – около половината от анкетираните предпочитат запазването на работното място вместо увеличаването на заплатите. Малко повече са служителите, които са съгласни с идеята за ръст на възнаграждението дори и при съкращения (51,22%). 
  Ако се въведе по административен път увеличаване на заплатите, фирмите ще преминат към съкращения, особено в отрасли, които не са във възход, смятат от БТПП. По-голямата част от бизнеса заявява, че не е готов при вдигане на работната заплата да увеличи пропорционално възнагражденията на всички служители (близо 90%). Служителите от своя страна смятат, че ще получат процентно увеличение (над 80 на сто отговарят така). 
  Според Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП, резултатите показват категорично, че увеличението на МРЗ ще бъде последвано от верижна реакция от запазване на съотношението в заплащането между различните категории работещи в едно предприятие и може да доведе до напрежение. Подобна административна мярка ще бъде във вреда на цялата икономика – това е мнението на 90,9% от анкетираните мениджъри. Повече от половината посочват, че тя провокира преминаването на фирми от официалната икономика към неформалната (53,2%), ще има увеличаване на безработицата (37,7%), ще навреди на държавния бюджет. 
  Всеки трети работодател е убеден, че увеличението на МРЗ ще увеличи разходите на държавата. Според данни на МФ ще са необходими около 950 млн. лв. 27,3% отчитат, че ще има нарастване на средствата за социално осигуряване, но системата не е реформирана и няма яснота как ще бъдат изразходвани тези средства. Даже някои мениджъри са изчислили, че 11,67 увеличение на целия фонд за работна заплата ще означава фалит на фирмата. 
  Днес социалният министър събира на неформална среща социалните партньори. 

  Линк

 • 70% от работодателите са против увеличаването на заплатите


   70 процента от работодателите са против увеличаването на заплатите от средата на годината. 15 процента ще вдигнат възнагражденията, при условие, че съкратят част от служителите си. Данните са на Бъгларската търговско промишлена палата. 
  40 процента от работодателите са на мнение, че ако заплатите се увеличат ще нарастне и безработицата. 53 на сто смятат, че това ще принуди много фирми да преминат в сивия сектор. Едва 10 процента са съгласни да спазят препоръките на социалното министерсво за повишаване на заплатите. Работодателите подкрепят идеятя за гъвкаво работно време и почасово заплащане. 

  Линк

 • Бизнесът се обяви срещу увеличението на минималната работна заплата


   Бизнесът не приема административно увеличение на минималната работна заплата до 290 лв., както предлагат синдикатите. Това сочат резултатите от анкета сред членовете на Българската търговско промишлена палата, огласени днес. СОт запитаните 68.8% са срещу този начин на повишението й.
  Компаниите смятат, че държавата може да регулира само възнагражденията в държавния сектор. При свиване на дейностите ще се даде възможност някои компании да увеличат пазарния си дял. Работодателите смятат, че ако има увеличение това трябва да става след атестация на служителите.
   
  „Около 90% от работодателите са против автоматичното повишение и на всички служителиПри мнението на работниците и служителите прави впечатление, че 80 процента, са склонни да свържат едно увеличение на минималната работна заплата и с пропорционално увеличение и на тяхното заплащане. Това означава, че ще има претенции за пропорционално  увеличение на всички заплати. Това може да има като резултат едно напрежение в обществото. Желанието за спазване на пропорцията и извън зоната на минималните заплащания е в противоречие с намерението на огромна част от работодателите (близо 90 процента ) които смятат, че това не се полага за всички. В този смисъл се страхуваме, че ефекта от увеличаването на минималната работна заплата може да бъде с далеч по-голям магнитут отколкото промени само за работниците на МРЗ и за работодателите, които имат такива работници, коментира председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов.
   
  Работодателите предупреждават, че административното увеличение ще накара много фирми да преминат в сивата икономика. Те прогнозират, че мярката ще дестабилизира бюджета. Средствата за по-високите заплати не са предвидени в бюджета за тази година. Компаниите не са предвидили средства затова в бюджетите си.Около 40% от запитаните смятат, че безработицата ще се увеличи. Само 14.3% от анкетираните приемат решението на социалното министерство, но предупреждават, че то ще доведе до съкращения.

  Линк

 • 2/3 от работодателите срещу вдигане на заплатите


   
   СОФИЯ, Илия ЛИСКОВ , 25 Април 2011; 20:34
  68.8 процента от работодателите не приемат административното увеличение на заплатите. Това изтъкнаха от Българската търговско-промишлена палата, като се позоваха на данни от своя анкета. Проучването било направено от 15 до 19 април по електронен път сред 3500 души. Според данните от допитването 15.6 на сто от работодателите заявяват, че приемат увеличението на заплатите, предложени от социалния министър, но ще правят съкращения на персонала. Само 14.3% приемат увеличението, без да правят съкращения на персонала.
  Държавата би следвало да регулира заплатите в държавния сектор; Не може автоматично и служебно да се правят такива промени; Заплатата трябва да съответства на качеството на положения труд, а не на решенията на администрацията; се казва в част от мненията на работодателите.
  Сред служителите, запитани дали приемат административно увеличение на заплатите, като знаят, че може да има съкращения, 51,22 процента отговарят утвърдително. Останалите 48,78% от работещите не приемат увеличаване на заплатите за сметка на евентуални съкращения.
  От Промишлената палата изтъкват, че подобна мярка ще дестабилизира финансовите планове на фирмите по средата на годината. Ако се въведе по административен път увеличаване на заплатите, то към съкращения ще преминат фирмите от отрасли, които не са във възход. Факт е, че при свиване на дейността на малките и средни предприятия те ще имат възможност да увеличат пазарния си дял. При служителите позицията е почти паритетна - почти половината от анкетираните предпочитат запазването на работното място вместо увеличаването на заплатите.
  88,3 процента от работодателите не приемат пропорционално увеличаване на заплатите на всички служители, ако има административно увеличение на минималната работна заплата, а 10,4 на сто го одобряват. На въпрос към работещите, ако има административно увеличение на минималната заплата на 270 лв., дали ще искат пропорционално увеличение на заплатата, утвърдително са отговорили 80,5%, а отрицателно - 19,5%.
  Резултатите показват категорично, че увеличението на минималната заплата ще породи една верижна реакция, която да запази съотношението на парите, които получават различните категории работещи в едно предприятие, което не е възможно за 88,3% от работодателите, заявява Цветан Симеонов председател на УС на Промишлената палата.
  Съществува една категория фирми (членове на БТПП), при които минималната заплата е в пъти по-висока от 240 лева, и едно административно увеличение няма да промени съотношението в заплащането между различните категории. Страхуваме се, че ефектът от увеличаването на минималната работна заплата може да бъде с далеч по-голям магнитуд отколкото промени само за работниците на минимума и за работодателите, които имат такива служители, казва още той.
  Според 37,7 процента от работодателите, ако се вземе решение за административно увеличение на минималната заплата, ще има увеличаване на безработицата. Други 53,2 на сто смятат, че ще има преминаване на фирми към сивата икономика. 35,1% от работодателите са на мнение, че ще има увеличаване на разходите на държавата. 27,3% смятат, че ще има увеличение на приходите на държавата от нарасналите средства в социалното осигуряване.
  ПОЧАСОВО ЗАПЛАЩАНЕ
  78 на сто от работодателите приемат наемането на служители на гъвкаво работно време и почасово заплащане, а 16 на сто са против. 88 процента от работещите също го одобряват, сочи още анкетата на Промишлената палата. Първият извод който се налага е, че правната уредба е необходимо да се измени спешно в посока на създаване на възможност за наемане на гъвкаво работно време с почасово заплащане. В различни отрасли със сезонен характер това е наложително, коментира Цветан Симеонов.

  Линк

 • Работодателите против повишаването на минималната заплата


   
  Аида Ованес
  26. Април 2011, брой 94
  Близо 69 на сто от работодателите не приемат административното увеличение на минималната работна заплата, а 15.6% приемат варианта, но твърдят, че ще съкратят персонала и само 14.3% няма правят съкращения след увеличаване на минималното възнаграждение. Това показват резултатите от анкета на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) във връзка с предложенията на социалния министър Тотю Младенов за увеличаване на минималната заплата на 270 лв. и на синдикатите - на 290 лв.
  Държавата би следвало да регулира заплатите в държавния сектор, коментират работодатели и допълват, че "времената са различни". Според тях "заплатата трябва да съответства на качеството на положения труд, а не на решенията на администрацията". Около 3/4 от работодателите са склонни да приемат ръст на заплатата, свързан с ръст на производителността на труда. Над 88.8% от работодателите са против идеята за автоматично увеличение на заплатите и на всички останали служители при условие, че се увеличи минималната заплата. В същото време над 80% от анкетираните работници и служители свързват увеличението на минималната заплата с пропорционално увеличение и на тяхното заплащане.
  Увеличението на целия фонд работна заплата с 11.67% (при 290 лв. минимална - б.р.) води до реален фалит на фирмата, твърдят повечето анкетирани работодатели. Според 53.2% от запитаните това ще увеличи броя на фирмите в сивия сектор, 37.7% прогнозират, че ще се увеличи безработицата и само 27.3% са на мнение, че ще се увеличат приходите на държавата от нарасналите средства в социалното осигуряване. Повечето работодатели твърдят, че повишението на минималната заплата и оставането на фирмата "на светло" ще ги принуди да направят съкращения. Според тях в момента е немислимо увеличаването на заплатите, защото няма нарастване на продажбите.
  Само по отношение на наемането на работници на гъвкаво работно време и с почасово заплащане мненията на работници и работодатели се сближават.  Като удачен вариант го приемат 78% от работодателите и близо 90% от работниците.
  Анкетата на БТПП е проведена в периода 15-19 април, като въпросите са пратени на електронните пощи на 3500 членове на организацията. Около 2/3 от получените отговори са на работодатели, а останалите са от работници и служители.
  ДУМА припомня, че механизмът за определяне на минималната заплата в Пакта за икономическо и социално развитие (2006-2009 г.) включва 4 критерия - инфлация, ръст на производителността на труда, конкурентоспособност на икономиката и промени в данъчно-осигурителното облагане. Само вторият е свързан с приноса на наетите по трудов договор.
   

  Линк

 • БТПП: Заплащането да расте за повече работа, а не за повече нужда


   
  Във връзка с предложенията на министъра на труда Тотю Младенов за ръст на заплатите през 2011г. с два варианта - с 11,07 % или с 11,67 % и на синдикатите за увеличение на минималната работна заплата на 290 лв., Българската търговско-промишлена палата осъществи допитване в периода 15-19 април 2011г. по електронен път, до 3500 члена с колективен e-mail адрес, до преките членове на БТПП и членовете на УС на БТПП., както и с анкетно проучване сред служители и наети по трудов договор в градовете Русе и Силистра.
  В този интервал от време бяха получени 82 отговора от работодатели, и 41 отговора от служители и наети по трудов договор.
  Поставените въпроси бяха свързани основно с административното увеличение на заплатите, увеличаването на минималната работна заплата, гъвкавото работно време и почасовото заплащане, критериите за определяне на изменението в заплащането на труда.
  15.6 % от работодотелите са отговорили, че приемат предложенето, но ще правят съкращения на персонала. 14.3 % го приемат и няма да съкращават, а 68.8 % не го одобряват.
  Близо 52 на сто от работещите на въпроса «Приемате ли административно увеличение на заплатите като знаете, че може да последват съкращения?» са заявили, че го приемат, а на обратното становище са 48,78 %.
  Според БТПП показателен е фактът, че доминира отрицанието за административно определяне на заплащането на труда в търговските дружества. Това е принципна позиция, която е свързана с необходимостта от регулиране на взаимоотношенията на фирмено и браншово ниво на пазарни принципи, които са свързани както с възможностите на фирмите, така и с пазара на труда. В същото време се дестабилизират финансовите планове на фирмите по средата на годината.
  На въпроса „Ако има административно увеличение на Минималната работна заплата, готови ли сте да увеличите пропорционално заплатите на всички служители?", едва 10 процента отговарят положително, а 88 на сто са против.
  От работещите 80 на сто отговарят, че ще искат пропорционално увеличение на заплатата.
  Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП, коментира, че резултатите показват категорично, че увеличението на МРЗ ще бъде последвано от една верижна реакция от запазване на съотношението в заплащането между различните категории работещи в едно предприятие, което не е възможно за 88,3 % от работодателите.
  На въпроса „Какъв ще бъде според Вас резултатът ако се вземе решение за административно увеличение на минималната работна заплата на 270/290 лв?", според 38 на сто от работодателите ще има увеличаване на безработицата,
  53,2 % смятат, че ще има преминаване на фирми от официалната икономика към неформалната, 35 на сто са на мнение, че ще има увеличаване на разходите на държавата, заради увеличените средства за МРЗ и всички обвързани с нея плащания, а
  27,3 % твърдят, че ще се стигне до увеличение на приходите на държавата от нарастналите средства в социалното осигуряване.
  78 на сто от работодателите приемат наемането на служители на гъвкаво работно време и почасово заплащане, а 16 на сто са против. 88 % от работещите също го одобряват.
  Първият извод който се налага е, че правната уредба е необходимо да се измени спешно в посока на създаване на възможност за наемане на гъвкаво работно време с почасово заплащане. В различни отрасли със сезонен характер това е наложително, коментира Симеонов.

 • Работодателите против дирижирано увеличение на заплатите


   
  Почти 70% от работодателите са против вдигане на заплатите под административна диктовка. Това сочи огласено проучване на Българската търговско-промишлена палата, проведено в периода 15-19 април сред 3500 души, плюс анкета сред служители и наети по трудов договор в Русе и Силистра. 
  Допитването е провокирано от предложенията на министъра на труда и социалната политика за увеличение на заплатите през тази година с над 11%, както и по повод искането на синдикатите минималната работна заплата да стане 290 лв. 
  От получените данни става ясно, че 68,8% от работодателите са категорично против налагани от държавата решения за ръст на заплатите. Други 15.6% заявяват, че биха се съобразили с подобно решение, но то ще е за сметка на съкращения на персонала. 
  88.3 % от работодателите не са съгласни с идеята за пропорционално увеличаване на заплатите на всички служители, ако има административно увеличение на минималната работна заплата, гласят други резултати от проучването. 
  37.7 % смятат, че ако държавата вдигне минималната работна заплата, ще се увеличи безработицата. Други 53.2 % са на мнение, че ще последва преминаване на фирми в сивата икономика. 
  Данните от допитването сред работещите съответно сочат, че повечето от тях са съгласни на вдигане на заплатите с последващи съкращения – 51.22%. Останалите 48.78 % не приемат да бъде платена такава цена. 
  При всички положения, налагането по административен път увеличаване на заплатите ще дестабилизира финансовите планове по средата на годината, обобщават експертите на БТПП.

  Линк

Назад