Назад

Cross - Невъзможността на работодателя да прекрати едностранно трудов договор е недостатък на КТ


 • Невъзможността на работодателя да прекрати едностранно трудов договор е недостатък на КТ


  /КРОСС/ „Визията за развитие на българската икономика към 2020 г. включва постигането на интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж, с цел повишаване на жизнения стандарт чрез въвеждане на конкурентно образование и обучение; създаване на условия за качествена заетост и социално включване; осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност; гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване. В изпълнение на общия програмен приоритет на правителството МИЕ провежда прозрачна политика в областта на икономиката, енергетиката и туризма. Усилията са насочени към постигане на динамично конкурентоспособно развитие на икономиката, базирано на иновациите, оптимизиране на производствените вериги и секторите с висока добавена стойност, както и развитие на зелена и енергоефективна икономика, като гаранция за устойчив растеж", заяви зам.-министърът на икономиката Анна Янева пред участниците в Националния форум „Предизвикателствата пред развитието на Република България през програмния период 2014-2020". 
  В краткосрочен план дейността на Министерството на икономиката обхваща изпълнението на няколко основни задачи, сред които стимулиране на малкия и среден бизнес чрез улесняване на достъпа до финансиране, интернационализация, обучение и иновации, допълни Янева.
  Форумът е организиран от Българската търговско-промишлена палата и Федерацията на научно-техническите съюзи в България.
  „Първото затруднение пред българските и чуждестранните инвеститори е тежката администрация и свързаната с нея корупция. Втората е твърде динамичното в последните години законодателство, което затруднява предприемачите в изготвянето на добро планиране и реализиране на дейността им, а третата - ограниченият и непосилен достъп до финансиране", заяви председателят на БТПП Цветан Симеонов.
  Небалансиран, с много формалности, които създават предпоставка за корупция, е оценката на БТПП за Кодекса на труда.
  Кодексът има и друг недостатък - работодателят по никакъв начин не може едностранно да прекрати договор, за разлика от служителя, който може да извърши това с едномесечно предизвестие. Това е база, която създава условия за изтичане на кадри от едно предприятие в друго, след като е било инвестирано в обучението и квалификацията на дадения служител. Този недостатък на кодекса трябва да бъде отстранен, допълни Симеонов.
  „Ако България не се справи с наболелия проблем - корупцията - и с безнаказаността на администрацията, добри резултати не може да се очакват и в Европейския съюз", отбеляза той.
  „С цел подпомагане процеса на стабилност и сигурност на пазара на стоки, БТПП разработи мобилно приложение, чрез което, след сканирането с телефон на всеки баркод, може да се провери дали съдържащият се уникален идентификационен номер е легитимен, или не", съобщи Цветан Симеонов.
   

  Линк

Назад