Назад

CROSS - Депутатите създадоха работна група за "Кремиковци"


 • Депутатите създадоха работна група за "Кремиковци"


  /КРОСС/ Комисията по икономическата политика и туризъм създаде работна група, която да подготви и предложи редакция на комисията на проекта на решение за възстановяване на дейността и производството на Завода за непрекъснато леене на стомана на МК „Кремиковци", внесен от Волен Сидеров и група народни представители.
  Предложението за създаването на работната група беше направено от народния представител от ПГ на Партия Атака Николай Александров, като в нея да влязат по един представител от всяка парламентарна група. Работната група ще излезе със становище в срок не по-късно от две седмици.
  За председател на работната група беше избран Николай Александров, а за членове - Петър Кънев от ПГ на Коалиция за България и Ферихан Ахмедова от ПГ на ДПС. Делян Добрев от ПГ на ПП ГЕРБ заяви, че ПГ на ПП ГЕРБ няма да участва в работната група, защото тя ще се опита да се разпореди с чужда частна собственост. Румен Гечев /ПГ на Коалиция за България/ отбеляза, че народните представители могат да изискат от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и министерството на икономиката информация, на базата на която да се види оттук нататък може ли нещо да се направи.
  По предложение на председателя на комисията Алиосман Имамов народните представители отложиха обсъждането на проект за решение за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали, внесен от Волен Сидеров и група народни представители. Предложението беше мотивирано с това, че има становище по проекта само от Българската минно-геоложка камара. Обсъждането беше отложено до представянето на становище от Министреството на икономиката и енергетиката.
  Комисията по икономическата политика и туризъм отхвърли проекторешението за преобразуване на електроразпределителните предприятия в дружества с преобладаващо държавно участие, внесено от Волен Сидеров и група народни представители. Председателят на комисията Алиосман Имамов посочи, че по проекта има отрицателни становища на Министерството на икономиката и енергетиката, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, БТПП, БСК. Народният представител от ПГ на Партия Атака Николай Александров отбеляза социалния аспект на въпроса и значението на енергетиката за националната сигурност. Според него за обратното изкупуване на съответните дялове могат да се използват средства от Българския енергиен холдинг. Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров отбеляза, че в държавния бюджет трябва предварително да бъдат предвидени средства за изкупуване на дяловете и че в БЕХ са НЕК, Мини Марица-изток и други дружества, които имат големи задължения.
  Народните представители решиха да отложат обсъждането на проект за решение за възлагане в едномесечен срок Правителството на Република България да осъществи необходимите действия за отнемане на лицензите на електроразпределителните дружества - ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО, прекратяване на приватизационните договори с тях и връщане на имуществото им в активите на държавата, внесен от Волен Сидеров и група народни представители. От Държавната комисия за енергийно и водно регулиране съобщиха, че въз основа на решение на комисията в момента се извършват одити на трите електроразпределителни дружества за дейността по издадените им лицензи, обхващащи периода 01.07. 2008 г. - 30.11. 2013 г. Предвижда се одитите да приключат до края на април тази година. Народният представител Румен Гечев предложи депутатите да обсъдят проекторешението след приключването на одитите.

  Линк

Назад