Назад

Международен форум за сътрудничество в Черноморски регион


 • Международен форум за сътрудничество в Черноморски регион


   
  На 16 и 17 април в Ахелой се проведе второто издание на конгреса за черноморско сътрудничество, известен като “on line congress”. То беше посветено на черноморското икономическо сътрудничество.
  Неговият организатор Черноморска организация за интеграция и устойчиво развитие създаде възможности за дискусия, посветена на развитието на Черноморския регион в особено важен период, когато се обсъжда създаването на стратегия за Черно море на ниво ЕС.
  С изданието за 2011 година конгресът започва да придобива реални измерения за превръщането му в постоянно място за дискусии по проблемите на развитието на региона. Участието на политици, дипломати, икономически експерти, анализатори и представители на бизнеса могат да го превърнат в постоянно действащ форум, генериращ идеи за развитието на региона. Съорганизатор на форума през 2011 година е Българската търговско-промишлена палата. Партньор в организирането на форума е и Черноморски институт – Бургас.
  Зам.-председателят на БТПП г-н Георги Стоев определи участието на страните от региона в изпълнение на целите на стратегия “Европа-2020” като особено важно за неговото идентифициране като стабилен и устойчив регион за партньорство.
  В доклада си „Черноморското икономическо сътрудничество и политиките на Европейския съюз” доц.д-р Маруся Любчева очерта както политическите, така и икономическите приоритети на ЕС за развитие на Черноморския регион и посочи конкретни възможности за развитие на сътрудничеството с подкрепа на европейски програми и фондове. Внимание беше отделено и на Съвместната оперативна програма за развитие на Черноморския регион.
  Становищата на Румъния и Русия в процеса на развитие на черноморското сътрудничество изразиха представители на посолствата на страните в България.
  Дискусиите, концентрирани около конкретни възможности за сътрудничество с цел разширяване на възможностите на бизнеса, привличане към участие на университети и научни организации, ще рефлектира върху подбора на следващите тематични направления, които ще бъдат формирани за третото издание на конгреса, очертаващо се да бъде проведено през есента.
  Особен интерес беше отбелязан към темата за развитие на туризма в региона, като бяха отбелязани предизвикателствата, които стоят пред този сектор.

  Линк

Назад